Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Pamięci Edwarda Borowskiego.

Janusz Marcinkowski

 

Odszedł

Edward Borowski …

 


      Zmarł nagle w swoim domu w Uciążu 10 października 2013 roku. Pochowaliśmy Edwarda w sobotę 12 października na cmentarzu przy kościele parafialnym w Nowej Wsi Królewskiej. Żegnały go delegacje strażaków, których był przez całe życie współdruhem i wiernym przyjacielem. Żegnała Go rodzina, mieszkańcy Uciąża i okolicznych wsi, przedstawiciele instytucji i organizacji społecznych. Nie zabrakło dawnych mieszkańców Uciąża, dla których Edward był symbolem tej wsi łączącym jej przeszłość, ale także udawadniającym całym swoim życie, iż warto pracować i budować lepszą przyszłość !

      Edward urodził się  26 października 1931 r.  w Książkach w rodzinie Franciszka i Heleny. Edward i jego żona Teresa z domu Robaczewska, całe swe „życie zawodowe”  gospodarowali w Uciążu. Tu urodził się im jedyny syn Cezary, z którym później wspólnie gospodarowali i mieszkali.  Życie i gospodarowanie pp. Borowskich w Uciążu zasługuje na uwagę, choćby dlatego, iż był to ciąg pracowicie i pomyślnie prowadzonych przedsięwzięć gospodarczych, nie tak częstych na naszej wsi, a prowadzących do zbudowania solidnej gospodarczej podstawy życia rodziny. Dopełnieniem tego udanego życia były wnuki którymi obdarzyli ich synowa Joanna i syn Czarek  ….

     Edward świetnie się czuł wśród ludzi, lubił widzieć wokół siebie ludzi uśmiechniętych i umiejących cieszyć się życiem. Chętnie uczestniczył i ubarwiał swoją osobą życie publiczne we wsi. Szczególnie ciepłym uczuciem darzył  strażaków. W swojej macierzystej Straży w Uciążu zasłużenie obwołano Go honorowym Prezesem.

   Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych, ale – tak sobie myślę, że w przypadku „Edka”  nie jest to powiedzenie prawdziwe. Bez Edwarda Borowskiego wieś Uciąż nie będzie już taka sama !

                  Cześć Jego Pamięci !

                                                                              W imieniu strażaków z Uciąża

Płużnica, październik 2013 …                                            Janusz Marcinkowski 

Kategoria: /