Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

STRAŻACKA MŁODZIEŻ

Jarosław Tylmanowski

    Na terenie naszego powiatu , w każdej gminie działają Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze.

3

Są one doskonałą formą kształcenia adeptów Ochotniczej Straży Pożarnej . Członkowie takich drużyn poznają zagadnienia związane ze strażą, dbają o dobrą kondycję oraz mają możliwość wspólnej integracji podczas zawodów i uroczystości  organizowanych przez straż pożarna . Jedną z popularniejszych form doskonalenia kunsztu strażackiego jest start w zawodach pożarniczych. Młodzież uczestnicząca w takich zawodach rywalizuje ze sobą w oparciu o regulamin zawodów CTIF, który obowiązują już od kilku lat i jest dobrze znany młodzieży  strażackiej i ich opiekunom.

7

    Zawody takie odbyły się we wrześniu w naszym powiecie w gminie Dębowa Łąka w miejscowości Łobdowo. W zawodach uczestniczyły 3 drużyny młodzieżowe. Sędzią głównym zawodów był dh Stanisław Supernak.

5

    Zawody rozpoczęły się tradycyjną zbiórką drużyn oraz okolicznościowymi wystąpieniami organizatorów i przybyłych gości. W imieniu organizatorów głos zabrali druhowie - wice prezes ZOPZ OSPRP w Wąbrzeźnie dh Leszek Talarek i członek prezydium ZOPZ OSP RP w Wąbrzeźnie dh  Stanisław Macikowski .

10

   Gościem zawodów był Wójt Gminy Dębowa Łąka pan Stanisław Szarowski, który jako gospodarz terenu życzył wszystkim uczestnikom zawodów osiągniecia jak najlepszych wyników.

4

     Sportowa rywalizacja zakończyła się w następującej kolejności:

I miejsce MDP z OSP Niedźwiedz

II miejsce MDP z OSP Jaworze

III miejsce MDP z OSP Łobdowo

     Organizatorzy dla uczestniczących drużyn  przygotowali puchary i dyplomy.

12

Nie zabrakło również poczęstunku  dla członków MDP  i osób obecnych na zawodach.

Kategoria: /