Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Zawody-Turnieje

Zawody MDP w Łobdowie 2013 r.

    Na terenie naszego powiatu , w każdej gminie działają Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze.

3

Są one doskonałą formą kształcenia adeptów Ochotniczej Straży Pożarnej . Członkowie takich drużyn poznają zagadnienia związane ze strażą, dbają o dobrą kondycję oraz mają możliwość wspólnej integracji podczas zawodów i uroczystości  organizowanych przez straż pożarna . Jedną z popularniejszych form doskonalenia kunsztu strażackiego jest start w zawodach pożarniczych. Młodzież uczestnicząca w takich zawodach rywalizuje ze sobą w oparciu o regulamin zawodów CTIF, który obowiązują już od kilku lat i jest dobrze znany młodzieży  strażackiej i ich opiekunom.

7

    Zawody takie odbyły się we wrześniu w naszym powiecie w gminie Dębowa Łąka w miejscowości Łobdowo. W zawodach uczestniczyły 3 drużyny młodzieżowe. Sędzią głównym zawodów był dh Stanisław Supernak.

5

    Zawody rozpoczęły się tradycyjną zbiórką drużyn oraz okolicznościowymi wystąpieniami organizatorów i przybyłych gości. W imieniu organizatorów głos zabrali druhowie - wice prezes ZOPZ OSPRP w Wąbrzeźnie dh Leszek Talarek i członek prezydium ZOPZ OSP RP w Wąbrzeźnie dh  Stanisław Macikowski .

10

   Gościem zawodów był Wójt Gminy Dębowa Łąka pan Stanisław Szarowski, który jako gospodarz terenu życzył wszystkim uczestnikom zawodów osiągniecia jak najlepszych wyników.

4

     Sportowa rywalizacja zakończyła się w następującej kolejności:

I miejsce MDP z OSP Niedźwiedz

II miejsce MDP z OSP Jaworze

III miejsce MDP z OSP Łobdowo

     Organizatorzy dla uczestniczących drużyn  przygotowali puchary i dyplomy.

12

Nie zabrakło również poczęstunku  dla członków MDP  i osób obecnych na zawodach.

 

Turniej piłki nożnej w Płużnicy w 2013 r.

Strażacki  Turniej w Płużnicy..

 Z inicjatywy płużnickich strażaków , a szczególnie naczelnika OSP Ryszarda Stafieja zorganizowano  w sobotę, w dniu 7 grudnia 2013 roku turniej piłki siatkowej. W tym dniu do Płużnicy zjechały się strażackie drużyny sportowe z Błędowa, Wieldządza i Płużnicy na I strażacki turniej piłki siatkowej.

Drużyna z Błędowa…Wojciech Groth, Natalia Groth,  Andrzej Szyszka, Tadeusz Malicki, Krzysztof Ślesar, Kazimierz Chmielewski.

Wieldządz .. Jakub Simson, Józef Napora. Mateusz  i Przemysław Simsonowie i Jarosław Laska…

Płużnica .. Filip Majewski, Mateusz Grodzicki, Kacper Stafiej, Artur Pitan, Miłosz Rygielsk.  Piątym zawodnikiem był  nieobecny na zdjęciu Maciej Maćkiewicz…

 

Organizatorzy i wspierający ; W tle radny z Wieldządza i sympatyk sportu Jan Simson, prezes ZDG ZOSP Edward Kruk, sędzia turnieju Grażyna Majewska i gospodarz zawodów Ryszard Stafiej…

W wyniku rozgrywek w systemie – każdy z każdym najlepsza okazała się drużyna  z. Płużnicy, następny był Wieldządz i na dobrym III miejscu uplasowała się drużyna z Błędowa. Kolejność zanotowaliśmy dla porządku, bo tak naprawdę liczyło się tylko uczestnictwo. Oby takich drużyn biorących udział w gminnym turnieju było jak najwięcej.

Zwycięska drużyna otrzymała puchar z rąk prezesa Edwarda Kruka. Wszystkie drużyny nagrodzono pamiątkowym dyplomem, który „wyprodukowane” naszym,  własnym przemysłem…! Na tyle pozwala nam nasz stale malejący strażacki  fundusz.