Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Skład Zarządu Powiatowego

Administrator

 

1.

Jarosław Herbowski

Prezes

2.

Leszek Talarek

Wiceprezes

3.

Jarosław Tylmanowski

Wiceprezes

4.

Janusz Marcinkowski

Sekretarz

5.

Piotr Błażejewski

Skarbnik

6.

Stanisław Macikowski

Członek Prezydium

7.

Zbigniew Szydzik

Członek Prezydium

8.

Jacek Nawrocki

Członek Prezydium

  

9.

Sławomir Szmytkowski

Członek

10.

Dariusz Stachulak

Członek

11.

Grzegorz Komorowski

Członek

12.

Edward Kruk

Członek

13.

Wojciech Dombrowski

Członek

14.

Sławomir Herbowski

Członek

15.

Janusz Kopczyński

Członek

 Członkowie honorowi Zarządu Oddzialu Powiatowego Związku OSP RP w Wąbrzeźnie

(Tytuł przyznany strażakom pracującym w Zarządzie przez  conajmniej 3 kadencje, czyli przez 15 lat); 

przyznawany począwszy od 2018 roku;

1. Józef Boruta z Józefkowa

2. Benedykt Dudek z Dębowej Łąki

3. Sławomir Herbowski z Wąbrzeźna

4. Zygmunt Pastucha z Blizienka.

5. Jan Szablewski z Dębowej Łąki

6. Bolesław Szafrański z Myśliwca (*zmarł w 2019 r.)

 

 Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego ZOSP RP:

1.

Stefan Pyć

Przewodniczący

2.

Czesław Sudziński

Wiceprzewodniczący

3.

Michał Welz

Sekretarz

4.

Roman Witomski

Członek

5.

Zenon Stachulak

Członek

Kategoria: /