Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Historia

A. Archiwum Powiatowe OSP.

Zasoby Archiwum Powiatowego ZOSP w Wąbrzeźnie

 

Poniżej umieszczony wykaz kronik, opracowań powstał dzięki współpracy członków Komisji Historycznej… Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Wąbrzeźnie w składzie; Danuta Ozorowska, Zygmunt Baran, Jarosław Herbowski, Janusz Kopczyński, Andrzej Kujaczyński.

Zeskanowanie, elektroniczny wpis, sporządzenie wykazu Janusz Marcinkowski

Płużnica 2012 r.

 


 

Powiatowe;

 1. Kronika Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w W-nie.T I i II L.1998- 2011.JerzyTadych
 2. Kronika elektroniczna powiatowa OSP w l. 1998 – 2012. Janusz Marcinkowski
 3. Protokoły Zarządu Oddzialu Powiatowego ZOSP w W-nie. L. 1932-1937.
 4. Protokoły Zarządu i Prezydium Oddziału Powiatowego ZOSP w W-nie z lat 1998 – 2005.
 5. Kronika powiatowa PSP z l. 1972-1990.

 

Gm.Dębowa Łąka;

 1. Kronika OSP Dębowa Łąka, tom I i II. 1999 – 2008; Danuta Ozorowska.
 2. Kronika OSP Łobdowo, tom I i II l. 1945 – 2008; Stefan Szeredy.
 3. Kronika OSP Wielkie Pułkowo, tom I - 1926 - 2002 Wiesław i Anna Włókiewicz, Krystyna Wojnowska.
 4. Opr. tematyczne; „80 lecie OSP Dębowa Łąka – 2 maja 2004 r.Danuta Ozorowska
 5. Opr. Tematyczne;.„ Sztandar dla OSP Dębowa Łąka – 2007r.” Danuta Ozorowska.
 6. Strona internetowa OSP Kurkocin… 2009-2012. Katarzyna Wrzesińska.

 

Gm.Książki;

1.   Kronika OSP Osieczek,t.I -l. 1998-2006.Jerzy Obremski.Tom II. l. 2007-2013 Małgorzata Boroch.

 

Gm.Płużnica;

 1. Kronika OSP Płużnica; Stanisław Kwaśnik. Janusz Marcinkowski.
 2. Kronika OSP Nowa Wieś Królewska; Agnieszka Rygielska, Janusz Marcinkowski
 3. Szkice historyczne OSP gminy Płużnica; Bielawy, Błędowo, Czaple, Działowo, Józefkowo, Kotnowo, Ostrowo, Uciąż, Wieldządz, Wiewiórki – Janusz Marcinkowski.

 

Gm.Wąbrzeźno;

 1. Kronika OSP Jarantowice l. do 2008.
 2. Kronika OSP Ludowice l. 2007-2012. Zygmunt Baran, Justyna Jaworska.
 3. Kronika OSP Małe Radowiska l. 1987-1996. Stanisław Gierszewski.
 4. Kronika OSP Ryńsk tom I i II; Stanisław Kwaśnik(do 1994), Krzysztof Strzelecki, Radosław Lachut.
 5. Kronika OSP Sitno l. 1984-2001. Zygmunt Baran.
 6. Kronika OSP Węgorzyn l. 1925-2003. H. Paprocka.
 7. Kronika OSP Zieleń l. 1972 – 2005 ; Wiesław Bożek.
 8. „Witryna”   internetowa OSP Jaworze
 9. Strona internetowa gm. Wąbrzeźno. Urząd Gminy…
 10. 85 lecie OSP Ludowice … szkic. Zygmunt Baran

 

Miasto Wąbrzeźno;

1.  "Kronika strażackiej orkiestry dętej w Wąbrzeźnie" w l. 1996-2002. Tadeusz Dąbrowski.

2.   Kronika OSP przy Pomorskiej Odlewni i Emalieri. L. 1963-1993.

3.   Strona internetowa OSP miasto Wąbrzeźno .. „Historia rok 2011, 2012”

4.   Strona internetowa Urzędu miasta Wąbrzeźno

5.   Strona internetowa gm. Wąbrzeźno. Urząd Gminy…

 

Wyżej wymienione kroniki i większość opracowań, dokumentów tworzą powstające Archiwum Powiatowe ZOSP [AP ZOSP W-no]. Materiały te są zeskanowane, lub zapisane w wersji elektronicznej  stopniowo będą umieszczane na powiatowej stronie strażaków.

 

 

Strażacy założyciele

Strażacy wąbrzeskiego powiatu

 

Opracowanie Janusz Marcinkowski

 

Założyciele, członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Wąbrzeźnie.

 

Nazwisko, imię okres działania OSP
1.Baran Zygmunt [1998-*] Ludowice
2.Boruta Józef [1998-2006] Józefkowo
3.Biczyński Jan [1998-2000] Ryńsk
4.Dombrowski  Wojciech [2001-*] Ryńsk
5.Drzyzga Bronisław [1998-2000] Płużnica
6.Dudek Benedykt  [1998-2011]  Dębowa Łąka
7.Gerc Wiesław  [2001-*]  Zieleń 
8.Herbowski Jarosław  [1998-*]  Wąbrzeźno
9.Herbowski Sławomir  [1998-*]  Wąbrzeźno 
10.Jazownik Lech  [2001-2009]  Płużnica 
11.Kruk Edward  [2007-*]  NowaWieśKrólewska
12.Kujaczyński Andrzej  [2012-*]  Czaple 
13.Macikowski Stanisław  [2001-*]  Łobdowo
14.Marcinkowski Janusz  [2012-*]  Płużnica
15.Nawrocki Adam  [1998-2006]  Ryńsk
16.Ozga Mirosław  [2001-*]  Książki 
17.Danuta Ozorowska  [2011-*]  Dębowa Łąka
18.Pastucha Zygmunt  [2001-*]  Książki 
19.Pawlak Tadeusz  [1998-2000]  Książki 
20.Piątek  Marian  [98-00,09-11]  Uciąż 
21.Piesik Paweł  [1998-2000]  Lipnica 
22.Polcyn Robert  [1998-2000]  PZZElewatorW-no 
23.Stafiej  Ryszard [2012-*]  Płużnica
24.Supernak Stanisław  [2006-2011]  ERGIS W-no 
25.Szablewski  Jan [1998-*]  Dębowa Łąka 
26.Szafrański Bolesław [2001-2006, 2011-*]  gm. Wąbrzeźno 
27.Szydzik  Zbigniew [2012-*]  Jarantowice 
28.Tabor Eugeniusz  [2001-2004]  Wieldządz 
29.Tadych  Jerzy [1998-2011]  Dębowa Łąka 
30.Talarek  Leszek [2001-*]  Książki 
31.Tylmanowski Jarosław [2012-*]  NowaWieśKrólewska
32.Witkowski Ryszard [1998-2000]  Osieczek 
33.Wojciechowski Józef [2001-2006]  Książki 
34.Zakrzewski Henryk [2007-2011]  gm. Wąbrzeźno 

*oznacza, iż jest nadal członkiem władz powiatowych

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej ZOP ZOSP:

 

Nazwisko, imię okres działania OSP 
1.Boruta Józef [2007-2010] Józefkowo
2.Kruk  Edward [1998-2006] NowaWieśKrólewska
3.Liszaj  Marian [2010-*] Płużnica 
4.Liwak Jan [2001-*] Przydwórz
5.Matura  Janusz [2001-2006] Osieczek 
6.Ozorowska  Danuta [2007-2011]  Dębowa Łąka 
7.Petla  Jan [1998-2000] Książki 
8.Polcyn Jerzy [1998-2006] Książki/D.Łąka 
9.Polcyn  Roman [1998-2000]  
10.Pyda Edward [1998-2000]  Zieleń 
11.Pyć  Stefan [2006-2011] OSP W-no 
12.Supernak Stanisław [2001-2006] ERGIS W-no 
13.Szafrański Bolesław [2007-2011] Myśliwiec 
14.Witomski  Roman [2007-2011] Osieczek