Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Wykaz Zarządów OSP w powiecie w 1935 r.

Janusz Marcinkowski

Wykaz Zarządów OSP z 1935 r.

zrzeszonych w Oddziale Powiatowym ZOSP w Wąbrzeźnie w dniu 11 maja 1935 r.

 


 

Zarząd Oddziału Powiatowego w Wąbrzeźnie w składzie;

Ćwinarowicz Leon  prezes,

Bardyan Stefan, w-ce prezes

Kantowski Andrzej, II w-ce prezes,

Nowicki Franciszek, sekretarz,

Śmiełowski Ludwik, skarbnik,

Noga Wawrzyniec, członek,

32

na posiedzeniu w dniu 1 maja 1935 r. zatwierdził naczelników i zarządów OSP;

 

 

OSP Czystochleb;

Lange Robert, prezes

Kowalski Bronisław, naczelnik,

Bucha Leopold, sekretarz,

Deskowski Paweł, skarbnik,

Kozłowski Franciszek, gospodarz.

OSP Chełmoniec

Prezes –Borowski Feliks

Naczelnik-Sypniewski Józef

Sekretarz-Suszek Stefan

Skarbnik-Popowski Jan

Gospodarz-Kaluban Władysław

OSP Dębowa Łąka

Prezes –Obremski Juliusz

Naczelnik-Köller Ernest

Sekretarz-Różański Zygmunt

Skarbnik-L/Seiter Mikołaj

Gospodarz-Schröder Fryderyk

OSP Jarantowice

Naczelnik Jan Bieda nie został zatwierdzony w przyczyn prawnych.

Prezes –Kamp Mikołaj

II w-ce prezes Pankowski Jan

Sekretarz-Kiełbowicz Szczepan

Skarbnik-Szydzik Antoni

Gospodarz-Bosak Ksawery

 OSP Golub

Prezes –Reiske Artur

Naczelnik-Koch Wilhelm

Sekretarz-Dolecki Jan

Skarbnik-Golus Franciszek

Gospodarz-Golus Antoni

Członkowie-Bielawski Ludwik

OSP Książki

Prezes –Sikora Walenty

Naczelnik-Sobczyk Michał

Sekretarz-Palembas Jan

Skarbnik-Dobryk Adam

Gospodarz-Fein Paweł

OSP Król. Nowawieś

Prezes –Pełkowski Bronisław

Naczelnik-Jankowski Franciszek

Sekretarz-Szwejkowski Eugeniusz

Skarbnik-Kuźmiński Bronisław

Gospodarz-Topolewski Jan

OSP Kowalewo

Prezes –Kossek Józef

Naczelnik-Kontowski Andrzej

Sekretarz-Kalas Mikołaj

Skarbnik-Kalinowski Tomasz

Gospodarz-Müller Hermann

Członkowie-Wiśniewski Stanisław

OSP Kiełpiny

Prezes –Jóźwicki Ludwik

Naczelnik-Zygo Tomasz

Sekretarz-Nowański Stanisław

Skarbnik-Nietupski Józef

Gospodarz-Zygo Ludwik

OSP Lisewo

Prezes –Wiśniewski Aleksander

Naczelnik-Bobiński Tadeusz

Sekretarz-Jasiński Marjan

Skarbnik-M/Nutkowski Józef

Gospodarz-Bajek Jakób       

OSP Łopatki

Prezes –Szurek Franciszek

Naczelnik-Czarnik Karol

Sekretarz-Redgoszcz Jan

Skarbnik-Tomaszewski Franciszek

Gospodarz-Czop Stanisław

OSP Łobdowo

Prezes –Szpica Józef

Naczelnik-Węglerski Alojzy

Sekretarz-Riemer Franciszek

Skarbnik-Piotrowski Franciszek

Gospodarz-Łęgowski Józef

OSP Mlewo

Prezes –Rygielski Stanisław

Naczelnik-Nalaskowski Łucjan

Sekretarz-Podgórski Edward

Skarbnik-Głowiński Józef

Gospodarz-Urchalski Franciszek

OSP Myśliwiec

Prezes –Kossak Marjan

Naczelnik-Kwolek Józef

Sekretarz-Zalewski Władysław

Skarbnik-Chojnacki Jan

Gospodarz-Fiałkowski Franciszek

OSP Małe Pułkowo

Prezes –Zasada Stanisław

Naczelnik-Zasada Jan

Sekretarz-Dąbrowski Władysław

Skarbnik-Paprocki Tomasz

Gospodarz-Lewalski Jan

 OSP Małe Radowiska

Prezes –Betlejewski Zygmunt

Naczelnik-Zarembski Ambroży

Sekretarz-Zarembski Bronisław

Skarbnik-Szczerkowski Antoni

Gospodarz-Silkowski Jan

OSP Nowy Dwór

Prezes –Bandrowicz Augustyn

Naczelnik-Krautforst Zygmunt

Sekretarz-Prellwitz Karol

Skarbnik-Kucharski Antoni

Gospodarz-Kowalewski Józef

OSP Orzechówko

Prezes –Kuśmierz Stanisław

Naczelnik-Kania Stefan

Sekretarz-Bruda Jan

Skarbnik-Kania Bronisław

Gospodarz-Bartuś Ludwik

OSP Orzechowo

Prezes –Zawada Stefan

Naczelnik-Pawłowski Wincenty

Sekretarz-Burczy Eugeniusz

Skarbnik-Mapicki Antoni

Gospodarz-Krzemień Jan

OSP Ostrowite

Prezes –Śmietana Józef

Naczelnik-Draczyński Kazimierz

Sekretarz-Maszkiewicz Julian

Skarbnik-Maciejewski Franciszek

Gospodarz-Pawlicki Józef

OSP Płużnica      

Prezes –Suwiński Jan

Naczelnik-Motycki Władysław

Sekretarz-Małgoszewicz Bronisław

Skarbnik-Motas Tomasz

Gospodarz-Runkowski Fryderyk

 OSP Podzamek Golubski

Prezes –Chabczek Szczepan

Naczelnik-Zambrzycki Stanisław

Sekretarz-Legan Jan

Skarbnik-Gadomski

Gospodarz-Nozdrzykowski Władysław

OSP Pływaczewo

Prezes –Klimek Władysław

Naczelnik-Fryc Józef

Sekretarz-Stencel Franciszek

Skarbnik-Budniewski Teofil

Gospodarz-Szyjkowski Stanisław

Członkowie- Nelkowski Jan

OSP Ryńsk

Prezes –Cielica Piotr

Naczelnik-Noga Wawrzyniec

Sekretarz-Pronobis Władysław

Skarbnik-Czarny Piotr

Gospodarz-Zych Roman

OSP  Sierakowo

Prezes –Wiśniewski Feofil

Naczelnik-Jędrzejewski Władysław

Sekretarz-Zamorski Bernard

Skarbnik-Wiśniewski Czesław

Gospodarz-Wronkowski Józef

OSP Uciąż

Prezes –Krysa Jakób

Naczelnik-Gaweł Józef

Sekretarz-Marchlewicz Józef

Skarbnik-Mickiewicz Józef

Gospodarz-Wilk Mateusz

OSP Wąbrzeźno

Odmówiono zatwierdzenia na gospodarza Józefa Pawelca ze względu na podeszły wiek.

Prezes –Schwarz Leon

Naczelnik-Zynda Władysław

Sekretarz-Redlak Leon

Skarbnik-Nowicki Franciszek

Członkini- Makowska Łucja

Członek- Murawski Józef

OSP Węgorzyn

Prezes –Machynia Jan

Naczelnik-Krystowiak Jan

Sekretarz-Hałas Jan

Skarbnik-Hałas Franciszek

Gospodarz-Grzeszewski Leon

OSP Wielkie Rychnowo

Prezes –Leczek Stanisław

Naczelnik-Masłyk Stanislaw

Sekretarz-Wiśniewski Franciszek

Skarbnik-Lewandowski Stefan

Gospodarz-Zając Wojciech

OSP Wielkie Radowiska

Prezes –Puszakowski Zygmunt

Naczelnik-Kołpacki Leon

Sekretarz-Głowacki Witold

Skarbnik-Talkowski Mieczysław

Gospodarz-Dybowski Ludwik

Wykaz zarządów pochodzi z protokolarza posiedzeń Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Wąbrzeźnie z lat 1932 – 1937, przechowywanego w Archiwum Powiatowym ZOP ZOSP w Wąbrzeźnie. Wykaz pochodzi z 1935 roku, kiedy to, zgodnie z ówczesnym statutem strażacki zarząd powiatu swoją uchwałą zatwierdzał owe wybory, lub nie podając przyczyny odmówienia takiego zatwierdzenia.

Sporządził ; Janusz Marcinkowski. Płużnica, marzec 2013 r.

Kategoria: /