Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

A. Archiwum Powiatowe OSP.

Janusz Marcinkowski

Zasoby Archiwum Powiatowego ZOSP w Wąbrzeźnie

 

Poniżej umieszczony wykaz kronik, opracowań powstał dzięki współpracy członków Komisji Historycznej… Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Wąbrzeźnie w składzie; Danuta Ozorowska, Zygmunt Baran, Jarosław Herbowski, Janusz Kopczyński, Andrzej Kujaczyński.

Zeskanowanie, elektroniczny wpis, sporządzenie wykazu Janusz Marcinkowski

Płużnica 2012 r.

 


 

Powiatowe;

 1. Kronika Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w W-nie.T I i II L.1998- 2011.JerzyTadych
 2. Kronika elektroniczna powiatowa OSP w l. 1998 – 2012. Janusz Marcinkowski
 3. Protokoły Zarządu Oddzialu Powiatowego ZOSP w W-nie. L. 1932-1937.
 4. Protokoły Zarządu i Prezydium Oddziału Powiatowego ZOSP w W-nie z lat 1998 – 2005.
 5. Kronika powiatowa PSP z l. 1972-1990.

 

Gm.Dębowa Łąka;

 1. Kronika OSP Dębowa Łąka, tom I i II. 1999 – 2008; Danuta Ozorowska.
 2. Kronika OSP Łobdowo, tom I i II l. 1945 – 2008; Stefan Szeredy.
 3. Kronika OSP Wielkie Pułkowo, tom I - 1926 - 2002 Wiesław i Anna Włókiewicz, Krystyna Wojnowska.
 4. Opr. tematyczne; „80 lecie OSP Dębowa Łąka – 2 maja 2004 r.Danuta Ozorowska
 5. Opr. Tematyczne;.„ Sztandar dla OSP Dębowa Łąka – 2007r.” Danuta Ozorowska.
 6. Strona internetowa OSP Kurkocin… 2009-2012. Katarzyna Wrzesińska.

 

Gm.Książki;

1.   Kronika OSP Osieczek,t.I -l. 1998-2006.Jerzy Obremski.Tom II. l. 2007-2013 Małgorzata Boroch.

 

Gm.Płużnica;

 1. Kronika OSP Płużnica; Stanisław Kwaśnik. Janusz Marcinkowski.
 2. Kronika OSP Nowa Wieś Królewska; Agnieszka Rygielska, Janusz Marcinkowski
 3. Szkice historyczne OSP gminy Płużnica; Bielawy, Błędowo, Czaple, Działowo, Józefkowo, Kotnowo, Ostrowo, Uciąż, Wieldządz, Wiewiórki – Janusz Marcinkowski.

 

Gm.Wąbrzeźno;

 1. Kronika OSP Jarantowice l. do 2008.
 2. Kronika OSP Ludowice l. 2007-2012. Zygmunt Baran, Justyna Jaworska.
 3. Kronika OSP Małe Radowiska l. 1987-1996. Stanisław Gierszewski.
 4. Kronika OSP Ryńsk tom I i II; Stanisław Kwaśnik(do 1994), Krzysztof Strzelecki, Radosław Lachut.
 5. Kronika OSP Sitno l. 1984-2001. Zygmunt Baran.
 6. Kronika OSP Węgorzyn l. 1925-2003. H. Paprocka.
 7. Kronika OSP Zieleń l. 1972 – 2005 ; Wiesław Bożek.
 8. „Witryna”   internetowa OSP Jaworze
 9. Strona internetowa gm. Wąbrzeźno. Urząd Gminy…
 10. 85 lecie OSP Ludowice … szkic. Zygmunt Baran

 

Miasto Wąbrzeźno;

1.  "Kronika strażackiej orkiestry dętej w Wąbrzeźnie" w l. 1996-2002. Tadeusz Dąbrowski.

2.   Kronika OSP przy Pomorskiej Odlewni i Emalieri. L. 1963-1993.

3.   Strona internetowa OSP miasto Wąbrzeźno .. „Historia rok 2011, 2012”

4.   Strona internetowa Urzędu miasta Wąbrzeźno

5.   Strona internetowa gm. Wąbrzeźno. Urząd Gminy…

 

Wyżej wymienione kroniki i większość opracowań, dokumentów tworzą powstające Archiwum Powiatowe ZOSP [AP ZOSP W-no]. Materiały te są zeskanowane, lub zapisane w wersji elektronicznej  stopniowo będą umieszczane na powiatowej stronie strażaków.

 

 

Kategoria: /