Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Historia

Wykaz strażaków II RP.

Wykaz strażaków II RP

w dzisiejszych granicach powiatu wąbrzeskiego.

 


 

Sporządziłem według przedwojennego protokołu Zarządu Oddziału Powiatowego OSP, kronik i innych źródeł.Proszę o nadsyłanie nowych danych, uzupełnień o strażakach z tych lat. Jest tu jeszcze niejsce na informację o fukcjach, zawodach, losach strażaków...

  Janusz Marcinkowski, Płużnica marzec 2013 r.

 


 

Ambrożkiewicz Teofil/Zieleń /założyciel, czł. zarządu*1922/kowal/

Burczy Eugeniusz/Orzechowo/sekretarz OSP/

Bardyan Stefan /W-no/ naczelnik ZOP/

Bartoszyński Franciszek/Ryńsk l.20 te/

Bartuś Ludwik/Orzechówko/gospodarz OSP/

Betlejewski Zygmunt/M. Radowiska/prezes OSP/

Bliźniak Władysław/D.Łąka/założyciel OSP*1924/

Basak Ksawery/Jarantowice/gospodarz/

Brążkowski Jan/Nowa Wieś Król/prezes OSP*l.30 te/

Bruda Jan/Orzechówko/sekretarz OSP/

Bobowski Teodor/W-no naczelnik OSP *1920/ burmistrz/

Borowski Franciszek/Uciąż*l.30te/kołodziej/

Borowski Jan/Zieleń/ założyciel, czł. zarządu OSP*1922/

Bożejewicz J… /W.Pułkowo*1926/

Bożejewicz St… /W. Pułkowo*1926/

Brych Aleksander/Łobdowo/założyciel OSP*1931/

Bucha Leopold/Czystochleb/ sekretarz OSP/

Budniewski Teofil/Pływaczewo/skarbnik OSP/

Cander Kazimierz/W-no/poległ w 1939/

Chadała Jan/D.Łąka/założyciel OSP*1924/

Chmielewski Stanisław/Bielawy*l.30te/

Chojnacki Jan/Myśliwiec/skarbnik OSP/

Cielica Piotr/Ryńsk/skarbnik, prezes OSP l.20 -30 te/

Czarnik Karol/Łopatki/naczelnik OSP/

Czarny Józef/Ryńsk/l.20 te/

Czarny Piotr/Ryńsk/skarbnik OSP/

Czernik Stanisław/Bielawy*l/30 te/

Czerwieński Aleksander/W-no/zamordowany w Łopatkach/

Czop Jan/Bielawy/prezes,naczelnik OSP *l/30 te/

Czop Stanisław/Łopatki/gospodarz OSP/

Ćwik Mieczysław/Uciąż/gospodarz OSP*1934/kowal/

ĆwinarowiczJan/W-no/prezesZOP/w-cestarostawąbrzeski/starostaświecki/zamordowanywOświęcimiuw1940/

Dąbek Józef/Zieleń/założyciel OSP*1922/

Dąbrowski Jan/Łobdowo/założyciel OSP*1931/

Dąbrowski Władysław/M. Pułkowo/sekretarz OSP/

Deskowski Paweł/Czystochleb/skarbnik OSP/

Deskowski …../W-no/kapelmistrz *1922/

Dobryk Adam/Książki/ skarbnik OSP/

Drzyzga Jan/Płużnica/rolnik/

Dziadzio Wojciech/Płużnica-Kotnowo/

Działdowski Jan/Ryńsk *l.20te/

Duma Feliks/Bielawy*l/30 te/

Dybowski Ludwik/W. Radowiska/gospodarz OSP/

Fiałkowski Franciszek/Myśliwiec/gospodarz OSP/

Filkowski J…. /W. Pułkowo*1926/

Fein Paweł/Książki/ gospodarz OSP/

Frąckowiak Zygmunt/Błędowo/prezes OSP*l/30te/wójt gm.Błędowo/

Fryc Józef/Pływaczewo/naczelnik OSP/

Gaweł Józef[Błażej]/Uciąż/naczelnik OSP/

Gawroński Czesław/Ludowice/*1927/

Głowacki K…../W-no/sekretarz OSP *1922/

Głowacki Witold/W. Radowiska/sekretarz OSP/

Gołąb J… /W.Pułkowo 1927-29/prezes OSP/nauczyciel,kier SP/ kpt WP/

Gołębiewski Franciszek/Wąbrzeźno/zginął w dział. wojennych.

Goryński Jan/Wąbrzeźno/

Groth Walenty/Błędowo/naczelnik OSP*l.30te/rolnik/

Grzeszewski Leon/Węgorzyn/gospodarz OSP/

Hajdukiewicz Z…./Węgorzyn/*1925/

Hałas Jan/Węgorzyn/z-ca naczelnika, sekretarz OSP *1925,1935//

Jabłoński Józef/W. Radowiska/l.30 te/

Jabłoński Z…./Węgorzyn*1925/

Jankowski Franciszek/ Nowa Wieś Król/naczelnik OSP/kowal/

Jakubczak Lucjan/Ryńsk/l.20 te/

Jasieniecki …../Ludowice/ *1927/

Jastrzębski Anatazy/M.Radowiska/czł. orkiestry OSP l.30 te/

Kaczmarek Antoni/W.Pułkowo*1930/wiaderkowy OSP/

Kalkstein Zygmunt/Wąbrzeźno/prezes Związku Wojewódzkiego OSP/starosta wąbrzeski/zamordowany w 1939 w Nielubiu/

Kamp Mikołaj/ Jarantowice/prezes OSP/

Kania Bronisław/Orzechówko/skarbnik OSP/

Kania Stefan/Orzechówko/naczelnik OSP/

Kasprzykowski Roman/Ryńsk/*L.20 te/

Kiedewicz Anastazy/W.Pułkowo*1930/wiaderkowy OSP/

Kiedewicz St…./W. Pułkowo/*1926/

Kiełbowicz Szczepan/Jarantowice/sekretarz OSP/

Kiński Józef/Ryńsk/naczelnik OSP *l.20 te/

Kitowski Seweryn/M.Radowiska/ l.30te/

Klimek Władysław/Pływaczewo/prezes OSP/rolnik/poseł RP/

Kleszcz F…/Węgorzyn *1925/

Koch G… /Węgorzyn *1925/

Kochański Franciszek/W.Pułkowo/sekretarz OSP *1926/

Kołpacki Leon/W. Radowiska/ naczelnik OSP/

Koper G…/Węgorzyn*1925/

Kossak Marian/Myśliwiec/prezes OSP/

Kowalski Bronisław/Czystochleb/naczelnik OSP/

Kozłowski Franciszek/Czystochleb/gosp. OSP/

Koźlikowski Józef/Łobdowo/założyciel*1931/

Köller Ernest/Dębowa Łąka/naczelnik OSP/

Krajewski Jan/Bielawy/naczelnik OSP*l.39 te/

Krzemień Jan/Orzechowo/gospodarz OSP/

Krzyżniewski Alojzy/M.Radowiska/L.30 te/

Krzyżniewski Franciszek/M. Radowiska/l.30te/

Krysa Jakub/Uciąż/prezes OSP/rolnik/

Krystowiak Jan/Węgorzyn/naczelnik OSP*1925,1935/

Kućma Jan/Uciąż/sekretarz OSP*1934/

Kujawski Benedykt/Ludowice/*1927/

Kurkiewicz W …../W-no/podnaczelnik OSP  *1922/

Kuśmierz Stanisław/Orzechówko/prezes OSP/

Kuźmiński Bronisław/Nowa Wieś Król/ skarbnik OSP/rolnik/

Kuźmiński J…/Węgorzyn*1925/

Kwiatkowski Franciszek/Błędowo/sekretarz OSP*l.30 te/

Kwolek Józef/Myśliwiec/naczelnik OSP/

Lange Robert/Czystochleb/ prezes OSP/

Leśniak Maciej/Uciąż/zginął w akcji pożarniczej*1932/

Lewalski Jan/M. Pułkowo/gospodarz OSP/czł. ZOP/

Lewandowski Aleksander/Łobdowo/założyciel OSP*1931/

Ligaj Jan/Węgorzyn/sekretarz OSP*1925/

Ligaj Paweł/Węgorzyn/z-ca naczelnika OSP *1925/ żołnierz, zginął w 1939/

Lis Karol/D.Łąka/

Łączyński Bronisław/M.Radowiska/l.30te/

Łęgowski Józef/Łobdowo/założyciel OSP*1931, gospodarz/

Makowski A…… /W-no/naczelnik  OSP *1922/

Makowski C…../W-no/ skarbnik OSP *1922/

Mapicki Antoni/Orzechowo/skarbnik OSP/

Marchlewicz Józef/Uciąż/sekretarz OSP/nauczyciel,kier. SP/

Mickiewicz Józef/Uciąż/skarbnik OSP/rolnik/

Machynia Jan/Węgorzyn/prezes OSP *1924,1935/

Makowska Łucja/W- no/czł. Zarządu OSP/

Małgoszewicz Bronisław/ Płużnica/sekretarz OSP/

Marzewicz J…/Węgorzyn *1925/

Melanik J… /Węgorzyn/*1925/

Młynarczyk Władysław/Uciąż/skarbnik OSP*1934/rolnik/

Motas Józef/Płużnica/ rolnik/l.30 te/

Motas Tomasz/Płużnica/skarbnik OSP/rolnik/

Motycki Władysław/Płużnica/naczelnik OSP/czł.Pow.Kom.Rew./1935/

Musiałkiewicz Bolesław/D.Łąka/

Musiałkiewicz Czesław/D. Łąka/

Murawski Józef/Wąbrzeźno/czł. Zarządu OSP/

Muzalewski Mat…/W. Pułkowo *1926/

Nelkowski Jan/Pływaczewo/ członek Zarz. OSP/

Neumann Antoni/Czystochleb/ czł. zarz. ZOP

Neumann Jan/Nowa Wieś Król/sekretarz OSP l.39te/nauczyciel,kier.SP/

Noga Wawrzyniec/czł. ZOP/

Nowicki Franciszek /W-no/sekretarz ZOP/zamordowany w Łopatkach 25.10.1939r

Obremski Juliusz/Dębowa Łąka/założyciel, prezes OSP*1924/

Pabian Jan/Płużnica,l 30 te/rolnik/

Pabian Józef/Płużnica, l.30te/rolnik/

Paczkowski J…/Węgorzyn*1925/

Palembas Jan/Książki/ sekretarz OSP/

Paluch Stanisław/Ryńsk/l.20 te/

Pankowski Jan/Jarantowice/II w-ce prezes OSP/

Paprocki Tomasz/M. Pułkowo/ skarbnik OSP/

Pawłowski Wincenty/Orzechowo/naczelnik OSP/

Pawłowski Wincenty/Ryńsk/*l. 20 te/

Pelikan Witold/M.Radowiska/l.30 te/

Pełkowski Bronisław/Nowa Wieś król/ prezes OSP/

Pilek Michał/Płużnica,l.30 te/rolnik/

Pińkowski …. /D.Łąka/ założyciel OSP*1924/

Piotrowski Franciszek/Łobdowo/skarbnik OSP/

Piotrowski Jan/M.Radowiska/l.30 te/

Pokorowski Franciszek/W-no /podnaczelnik OSP *1920/

Pronobis Tadeusz/Błędowo/skarbnik OSP*l.30 te/nauczyciel.kier.SP/

Pronobis Władysław/Ryńsk/sekretarz OSP/

Puszakowski Zygmunt/W. Radowiska/prezes OSP/

Radzymiński Jan/W-no/gospodarz, skarbnik OSP *1920/

Radzymiński Maksymilian/W-no/sekretarz OSP *1920/

Redgoszcz Jan/Łopatki/sekretarz OSP/

Redlak Leon/Wąbrzeźno/sekretarz OSP/

Riemer Franciszek/Łobdowo/sekretarz OSP/

Różaniecki Zygmunt/D. Łąka/ sekretarz OSP/

Rydrzyński ….. /Wielkie Pułkowo/naczelnik OSP *1926/

Rudolf .... /Bielawy*l.30 te/prac.wiatraka/

Runkowski Fryderyk /Płużnica/gospodarz OSP/naczelnik rejonowy/

Rutkowski B.../Węgorzyn*1925/

Sarnecki Mieczysław/Ryńsk/l.20 te/

Schröder Fryderyk/D. Łąka/ gospodarz OSP/

Seiter Mikołaj/Dębowa Łąka/skarbnik OSP/

Sikora Walenty/Książki/prezes OSP/rolnik/

Sikorski Jan/M.Radowiska/naczelnik OSP l30te/

Silkowski Jan/M. Radowiska/gospodarz OSP/

Skrzeszewski Franciszek/W-no/ zginął w dział. wojennych.

Sobczyk Michał / Książki/naczelnik OSP/ czł. ZOP/

Sokół Jan/Płużnica/

Sowa Józef/D.Łąka/

Sroka Kazimierz/Zieleń/założyciel OSP *1922/karczmarz/

Szpica Józef/Łobdowo/założyciel,prezes OSP*1931/ks.proboszcz par. Łodbowo/

Starykoń …/D.Łąka/założyciel*1924/

Stencel Franciszek/Pływaczewo/sekretarz OSP/

Szaliński Feliks/W-no/sekretarz OSP/zginął w Bydgoszczy/

Szczerkowski Antoni/M. Radowiska/skarbnik OSP/

Schwarz Leon/Wąbrzeźno/prezes OSP/burmistrz W-na/

Szmytkowski F…/W.Pułkowo*1939/alarmowy OSP/

Szturman Marcin/M.Radowiska/l.30te/

Sztyrbicki Szymon/Uciąż/naczelnik OSP*1939/

Szwejkowski Eugeniusz/Nowa Wieś Król/sekretarz OSP/nauczyciel/zamordowany w 1939/

Szurek Franciszek/Łopatki/ prezes OSP/

Szyjkowski Stanisław/Pływaczewo/gospodarz OSP/

Szydzik Antoni/Jarantowice/skarbnik, naczelnik/

Szyman Ludwik/Bielawy *l.30 te/

Suchecki Andrzej/

Suwiński Anastazy/Płużnica/

Suwiński Jan/Płużnica/ prezes OSP?

Śmiełowski Ludwik/W-no/ skarbnik ZOP

Śmigielski Franciszek/W.Radowiska/czł.orkiestry OSP l. 30te/

Śmigielski Julian/M.Radowiska/czł.orkiestry OSP l.30 te/

Śmigielski  Leon/M. Radowiska/ czł.orkiestry l.30 te/

Talkowski Mieczysław/W. Radowiska/skarbnik OSP/

Tebinko S…./W.Pułkowo*1929/organiz. zawodów OSP/nauczycie,kier.SPl/

Tomaszewski Franciszek/Łopatki/skarbnik OSP/

Tomczak Lucjan/Ryńsk/*l.20te/

Tomczyk Wincenty/Ryńsk l.20 te/

Tomkiewicz Franciszek/M.Radowiska/l.30te/

Tomkiewicz Stanisław/M.Radowiska/l,30 te/

Topolewski Jan/Nowa Wieś Kr./gospodarz OSP/organista/

Węglerski Alojzy/Łobdowo/naczelnik OSPP/

Zabielski Józef/Zieleń/ zaozyciel OSP*1922/

Zając Jan/D. Łąka/założyciel OSP*1924/

Zalewski Władysław/Myśliwiec/sekretarz OSP/

Zasada Jan/M. Pułkowo/naczelnik OSP/

Zasada Stanisław/M. Pułkowo/prezes OSP/

Zarembski Ambroży/M. Radowiska/ naczelnik OSP/

Zarembski Bronisław/M. Radowiska/sekretarz OSP/

Zawada Stefan/Orzechowo/prezes OSP/

Ziętarski Dionizy/

Ziółkowski Ignacy/W.Pułkowo*1930/wiaderkowy OSP/

Ziółkowski Leon/W.Pułkowo*1930/wiaderkowy OSP/

Zych Roman/Ryńsk/gospodarz OSP/

Zynda Władysław/Wąbrzeźno/naczelnik OSP/

Żak Kazimierz/Ryńsk/l.20 te/

Żak S…./Węgorzyn/ *1925/

Żelazny Jan/D.Łąka/założyciel OSP*1924/

Wala Franciszek/Ryńsk/skarbnik OSP l.20 te/

Węglerski Alojzy/Łobdowo/założyciel OSP *1931/naczelnik OSP/

Węglerski J…. /W.Pułkowo/skarbnik OSP *1926/

Węglerski Jan/W.Pułkowo/gospodarz OSP 1926-1946/

Wilamowski Stanisław/M.Radowiska/naczelnik OSP l.30 te/zginął – NKWD.

Wilk Mateusz/Uciąż/gospodarz OSP/

Wiśniewski Franciszek/W-no/ gospodarz OSP *1920/

Wypych Piotr/Płużnica/rolnik/

--------------------------------------------

1.ZOP – Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP w Wąbrzeźnie.

2. *gwiazdka oznacza występowanie nazwiska strażaka w źródłach w danym roku.

3.Nie zamieszczenie przy nazwisku strażaka dat oznacza, iż jest on wymieniany  w latach (plus – minus) ok. 1935 roku.

4.W okresie międzywojnia w l. 30 tych w powiecie obejmującym wiekszy obszar niżli dzisiaj do Związku Powiatowego OSP należało pona 500 strażaków.

Protokolarz Powiatowy OSP z l 1932-1937.

  Protokolarz

Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Wąbrzeźnie z lat 1932 – 1937.

 


 

    Jest on przechowywany w Zarządzie Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Wąbrzeźnie. Zawiera 49 stron ręcznie pisanych  26 protokołów z posiedzeń Rady i Zarządu i jeden z odprawy z naczelnikami OSP. Pierwszy protokół  został napisany z posiedzenia w dniu 18 maja 1932 roku, ostatni z 11 lipca 1937 roku.

 

Pierwsza i ostatnia strona protokolarza pisane ręką Franciszka Nowickiego.

  Wszystkie prócz części jednego zostały sporządzone przez sekretarza Zarządu Franciszka Nowickiego, strażaka z Wąbrzeźna.

Protokolarz zeskanowałem i włączyłem do Archiwum Powiatowego Zarządu Oddziału ZOSP w Wąbrzeźnie. Podczas przepisywania oryginalnego tekstu dokonałem uzupełnień paru zmian. Między innymi dodawałem  imiona strażaków i nazwy macierzystych OSP z których pochodzili. Podaję również funkcje pełnione w zarządzie powiatowym. Wykreśliłem nazwiska osób, którzy byli uczestnikami oskarżeń. Zachowałem orginalny  styl i niektóre wówczas używane wyrazy. Natomiast dla jasności niniejszego opracowania zmieniłem niektóre wyrazy ; Drh na dh, tem – tym, pozatem - po za tym itp. Skróty stosowane w protokólarzu pisałem z reguły pełnymi wyrazami chcąc  tekst uczynić bardziej jasnym. Np. skrót ;Str. Poż. / O.S.P./ zapisywałem w formie dzisiejszej – OSP.

     Według informacji zawartych z protokółach sporządziłem alfabetyczny spis strażaków, zarządów z dzisiejszego terytorium powiatu itp. Tekst ten powinien wspomagać gromadzenie informacji do historii strażackich w okolicznych wsiach i mieście Wąbrzeźnie.

Płużnica, marzec 2013 rok  Janusz Marcinkowski.

 

Czytaj więcej: Protokolarz Powiatowy OSP z l 1932-1937.

Wykaz Zarządów OSP w powiecie w 1935 r.

Wykaz Zarządów OSP z 1935 r.

zrzeszonych w Oddziale Powiatowym ZOSP w Wąbrzeźnie w dniu 11 maja 1935 r.

 


 

Zarząd Oddziału Powiatowego w Wąbrzeźnie w składzie;

Ćwinarowicz Leon  prezes,

Bardyan Stefan, w-ce prezes

Kantowski Andrzej, II w-ce prezes,

Nowicki Franciszek, sekretarz,

Śmiełowski Ludwik, skarbnik,

Noga Wawrzyniec, członek,

32

na posiedzeniu w dniu 1 maja 1935 r. zatwierdził naczelników i zarządów OSP;

 

Czytaj więcej: Wykaz Zarządów OSP w powiecie w 1935 r.