Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Biuletyn ZOW ZOSP RP nr,3

Janusz Marcinkowski

Biuletyn nr 3 Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.

Opracowanie Janusz Marcinkowski

------------------------------------------------

Kolejny Biuletyn przygotowany przez Stanisława Kwaśnika podaje informację o najważniejszych wydarzeniach i zamiarach jakie w roku 2014 realizować będą strażacy z naszego województwa.

W naszym elektronicznym informatorze zamieszczam informacje dotyczące wydarzeń, planów, decyzji Zarządu Wojewódzkiego dotyczące strażaków, OSP z naszego, wąbrzeskiego powiatu.

Z  posiedzeń Zarządu Wojewódzkiego wynikają następujące kwestie, uwagi, wnioski;

- w kwestiach odznaczeń; coraz mniej jest możliwości pozyskania państwowych odznaczeń poprzez „strażacka linię”. Stąd też winniśmy starać się składać więcej wniosków o odznaczenia poprzez samorządy-wójtów i burmistrza. Zwraca się ponadto uwagę, iż wnioski korporacyjne są słabo i zbyt ogólnikowo opisane. Mówiąc wprost, strażaków odznaczamy za konkretne, wyróżniające się zrealizowane zadania w strażackiej i publicznej służbie. We wniosku piszemy konkrety, a nie ogólnie brzmiące sformułowania typu „działał na rzecz swojego środowiska”.

- postanowiono uzupełnić wojewódzką Księgę Honorową Strażaków.

- informuje się, iż zmieniono wzór szarfy do sztandaru. Zastanawiano się nad tym kto poniesie koszty tej zmiany.

- przyjęto kalendarz imprez strażackich oraz szkoleń.. na 2014 r. (w załączeniu)

- przyjęto plany pracy Prezydium i Zarządu Oddziału na 2014 r.

Inne informacje;

- w dniach 03-94 października 2014 r w Józefowie k/Otwocka odbędzie się szkolenie Komendantów Gminnych. Informacji udziela St. Kwaśnik (tel. 603 660 944)

- z podsumowania XVI wojewódzkiego konkursu plastycznego wynika, iż z naszego powiatu, w grupie wiekowej pierwszej wyróżniona została praca Kacpra Czyża z Trzcianka. Kacprowi gratulujemy wyróżnienia.

- ustalono terminy tegorocznego obozu dla członków MDP w Piła-Młyn. Zaplanowano trzy turnusy; I - od 2 do 15 lipca, II- od 16 do 29 lipca i III od 30 lipca do 12 sierpnia. Koszt na jednego uczestnika wynosi 700, oo zł, z czego uczestnik opłaca 550,oo zł. Na koszty uczestnika mogą złożyć się pieniądze „składane” i warto w OSP poczynić wysiłek poszukiwania sponsorów. Dla naszej strażackiej młodzieży pobyt na obozie to ważne i piękne życiowe doświadczenie. (Szczegóły w załączniku)

- zlot MDP odbędzie się w dniach 19-22 czerwca 2014 r w ośrodku Piła-Młyn (Szczegóły w załączniku).

- Prezydium ZOW ZOSP RP pozytywnie rozpatrzyło nadanie Złotego Znaku Związku dla Kazimierza Klimka z Wielkich Radowisk i medalu im. B. Chomicza dla Zygmunta Pastuchy z Blizienka. „Przeszedł” również wniosek o nadanie Złotego Znaku i sztandaru dla OSP Błędowo w związku z obchodami 100 lecie istnienia.

- z naszego powiatu Złote „Medale za Zasługi dla Pożarnictwa” po raz drugi otrzymają; Jan Kubacki, Czesław Metenia, Stanisław Molek z Dębowej Łąki, Stanisław Molek z Lipnicy. Andrzej Sikora i Jan Szatkowski, Andrzej Szyszka z Błędowa.

- decyzją ZOW ZOSP RP przyznano w 2013 rok dla Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Wąbrzeźnie kwotę 1234 zł z tytułu „działalności statutowej handlowej” prowadzonej przez Zarząd Wojewódzki…

- według Biuletynu w ostatnich latach ilość zdarzeń w powiecie wąbrzeskim kształtowała się następująco;  w 2012 było ich 573, w 2013 - 549. Jak więc wynika nastąpił spadek wyjazdów. Dla strażaków ochotników ważna będzie informacja, iż w 2013 roku w na owe 549 zdarzeń w powiecie w 165 przypadkach interweniowali tylko strażacy ochotnicy OSP, w tym tylko w 10 przypadkach spoza jednostek należących do Krajowego Systemu.

Zał. Nr 1.

 

 

 

zał. Nr 2

 

Zał. 3 

 

 

 

 

Kategoria: /