Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Akcje

Raport o strażackich działaniach

Ochrona   przeciwpożarowa w powiecie wąbrzeskim w latach 2010-2011 w aspekcie współdziałania z jednostkami OSP wg informacji   komendanta PSP w Wąbrzeźnie bryg. Sławomira Herbowskiego

 

Opracował; Janusz Marcinkowski   Płużnica listopad 2012

 


 

Komenda Powiatowa PSP zalicza się do kategorii V, posiada jedną podległą Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą zlokalizowaną we własnej siedzibie. Na dzień 31 grudnia 2011 r. zatrudniano 46 osób, w tym 9 oficerów, 9 aspirantów, 22 podoficerów i 4 szeregowych oraz 2 osoby cywilne. Pod względem organizacyjnym przestawia się to następująco; komendant mł. bryg. Sławomir Herbowski, z-ca komendanta………….,

 • w wydziale operacyjno-szkoleniowym pracuje 6 osób,
 • w organizacyjno-kadrowym 2,
 • organizacyjno – kadrowym 2,
 • w sekcji kwatermistrzowsko –technicznej 2,
 • sekcji finansów 2,
 • w jednostce ratowniczo- gaśniczej 32 .

 

Rejon działania pokrywa się z obszarem powiatu wąbrzeskiego, który składa się z jednej gminy miejskiej –Wąbrzeźno i czterech wiejskich; Wąbrzeźno, Płużnica, Książki i Dębowa Łąka. Powierzchnia powiatu wynosi 501,3 km2. Liczba mieszkańców powiatu wynosi – 34 737, w tym ; mieście: – 13 868, a na terenach wiejskich 20 869, w tym: gm. Dębowa Łąka – 3 271, gm. Książki – 4 153, gm. Płużnica – 4 930, gm. Wąbrzeźno – 8 515.

Najdalej położoną miejscowością od Wąbrzeźna jest Działowo w gminie Płużnica – 20 km. Czas dojazdu wynosi ok. 20 min.

 

Pożary, miejscowe zagrożenia 

Główne zagrożenia:

* zagrożenia pożarowe,* zagrożenia chemiczne i ekologiczne,* zagrożenia komunikacyjne.

 

Pożarowe dotyczą:

 • obszarów leśnych w okresach wzmożonej palności;
 • miejscowości, w których występują obiekty budowlane w zwartej i palnej zabudowie,
 • zakładów przemysłowych,
 • materiałów i półproduktów w magazynach.

 

Charakterystyka zdarzeń w ciągu trzech ostatnich lat przedstawia się następująco:

 

   2009 2010 2011
ilość udział ilość udział ilość udział
pożary 176 27,08% 92 19,66% 116 18,71%
miejscowe zagrożenia 463 71,23% 374 79,92% 499 80,48%
alarm fałszywy 11 1,69% 2 0,42% 5 0,81%
razem 650   468   620  

 

Wrozmieszczeniu na miasto i gminy rozkład był następujący:

 

Gmina 2009 2010 2011
pożar mz razem % pożar mz razem % pożar mz razem %
m. Wąbrzeźno 46 169 215 34  40 167  207  44,4  45  141  86  30,5 
Dębowa Łąka 17 44 61 9,4 33  38  8,3  57  66  10,8 
Książki 20 67 87 13,7 38  47  10,4  86  95  15,3 
Płużnica 48 76 124 19,1 18  56  74  15,8  19  82  101  16,5 
gm. Wąbrzeźno 45 107 152 19,2 20  80  100  21,4  34  133  167  26,9 
razem 176 463 639 92 374 466 116 499 615

MZ – miejscowe zagrożenie

 

W wykonaniu tych działań pracował cały powiatowy system p.poż. Np. w 2010 roku ogółem w akcjach brało udział 808 zastępów, w tym 499 PSP oraz 286 z OSP należących do KSRG oraz 23 zastępy z pozostałych jednostek OSP.

Ogólna liczba ratowników biorących udział w działaniach wyniosła 3180, w tym 1706 z PSP, 1375 z jednostek OSP w KSRG oraz 99 z pozostałych jednostek OSP.

Jak wynika z analizy cyfr coraz więcej jest zdarzeń drogowych. Np. w 2011 roku 59 osób zostało rannych, a 11 osób poniosło śmierć.

 

Przyczyny  powstawania  pożarów:

Najczęstszą przyczyną powstawania pożarów były podpalenia, nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosów, zapałek oraz inne przyczyny, które stanowią ponad 61% ogólnej liczby pożarów. Najczęściej dotyczy to pożarów traw, śmietników. Najwięcej pożarów występuje w miesiącach wiosennych i wtedy kiedy zagraża nam susza. Np. w roku 2011 gro pożarów zdarzyło się w miesiącach marcu, kwietniu i czerwcu – pod 21 do 17 w ciągu miesiąca, podczas gdy w pozostałych miesiącach było ich po kilka. Dla porównania w roku poprzednim najwięcej pożarów zdecydowanie wybuchało w miesiącu kwietniu, bo aż 28. Ciekawym jest popatrzeć na czas trwania akcji. W tymże 2011 roku przedstawiały się następująco;

 

 • do 30 minut                              – 36
 • od 31 minut do 1 godz.              – 43
 • od 1 godz. do 2 godz.                – 24
 • od 2 godz. do 4 godz.                – 9
 • od 4 godz. do 12 godz.              – 4

 

Najczęstszą przyczyną powstawania miejscowych zagrożeń było zagnieżdżenie się owadów w sąsiedztwie ludzi, niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu oraz występowanie silnych wiatrów i opadów atmosferycznych, które stanowią ponad 55% ogólnej liczby miejscowych zagrożeń.

 

Najbardziej  tragiczne w skutkach zdarzenia w 2010 roku to:

- 26 stycznia w miejscowości Łobdowo gm. Dębowa Łąka w budynku wielorodzinnym, na skutek niedrożnego przewodu kominowego zaczadzeniu uległ starszy mężczyzna.

- 17 lipca w miejscowości Nielub gm. Wąbrzeźno w wyniku nadmiernej prędkości doszło do wypadku samochodu osobowego w którym jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne.

- 07 września w miejscowości Czaple gm. Płużnica na skrzyżowaniu dróg powiatowych rowerzystka wymusiła pierwszeństwo przejazdu na kierowcy samochodu osobowego, wynik zderzenia dla rowerzystki okazał się tragiczny.

 

Bywało i tak: w 2010 roku strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej   w Wąbrzeźnie brali udział w działaniach podczas powodzi w miejscowościach:

Sandomierz - obrona zagrożonej huty szkła,

Chełmno - dozorowanie stanu wałów przeciwpowodziowych

 

W 2011 roku odnotowano między innymi akcje, które obrazują działania naszych strażaków;

 • 16 marca br. w miejscowości Niedźwiedź na drodze wojewódzkiej nr 534 samochód osobowy marki Renault Scenic zjechał z drogi i uderzył w drzewo, kierująca pojazdem zginęła na miejscu.
 • Dnia 5 maja do miejscowości Stanisławki 37 został zadysponowany zastęp PSP do przygotowania lądowiska dla śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Po dojeździe na miejsce zdarzenia dowódca stwierdził, że w mieszkaniu znajduję się nieprzytomny mężczyzna bez funkcji życiowych, natychmiast przystąpiono do udzielania pomocy medycznej i kontynuowano do momentu przybycia lekarza LPR, który stwierdził zgon mężczyzny.
 • 1 czerwca do miejscowości Ludowice został zadysponowany zastęp w celu oswobodzenia ciała wisielca.
 • 24 lipca na akwenie jeziora Wieczno zastępy JRG Wąbrzeźno oraz strażacy ze specjalistycznej grupy wodno-nurkowej z KM PSP w Bydgoszczy prowadzili poszukiwania ciała utopionego mężczyzny.
 • 29 lipca do wyciągnięcia zwłok kobiety z jeziora Blizno zadysponowani zostali druhowie z OSP Blizienko, podobne zderzenie miało miejsce 9 września w miejscowości Działowo, gdzie strażacy wyciągnęli zwłoki mężczyzny ze stawu oraz 13 listopada w Wąbrzeźnie z jeziora Frydek wyciągnięto zwłoki mężczyzny.
 • 5 sierpnia do miejscowości Orłowo, na prośbę Policji, zadysponowano zastęp OSP Płużnica, w celu otwarcia drzwi mieszkania, w którym prawdopodobnie miał znajdować się chory właściciel. Po otwarciu i przeszukaniu pomieszczeń mieszkania znaleziono martwego mężczyznę.
 • 19 września na jeziorze Wieldządzkim w odległości ok. 300m od linii brzegowej znajdowała się łódź z mężczyzną na pokładzie, do której dotarli ratownicy medyczni z pogotowia ratunkowego. Stwierdzono zgon.
 • W dniu 24 września 2011 r. miał miejsce tragiczny wypadek drogowy samochodu osobowego, na drodze wojewódzkiej nr 551 w miejscowości Nielub, w którym 2 osoby zginęły oraz 2 osoby zostały ranne.

Duża ilość działań spowodowana była przyborem wód gruntowych w czasie roztopów śniegu. W okresie tym odnotowano dużą ilość interwencji polegających na wypompowywaniu wody z różnego rodzaju obiektów i terenów.

 

Pouczającym jest prześledzenie wykazu przyczyn powstawania miejscowych zagrożeń w 2010 roku;

 

Przyczyny i ilości zdarzeń:   

 • Niesprawne odbiorniki - 3
 • Wady urządzeń - 3
 • Uszkodzenia sieci instalacji przemysł - 6
 • Nieprzestrzeganie reżimów - 1
 • Wady środków - 10
 • Nieprawidłowa eksploatacja śr. - 2
 • Niezachowanie zasad bezp. - 69
 • Nieprawidłowe wykonywanie prac - 2
 • Nieprawidłowe zabezp. wykopów - 1
 • Osunięcie się - 1
 • Wiatry - 34
 • Gwałtowne opady, przybór wód, zatory - 41
 • Uszkodzenia, zaniedbania na - 5
 • Szkody … zwierzęta - 77
 • Celowe działania - 3
 • Nieumyślne działania - 5
 • Inne - 111

 

Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy…

Wszystkie jednostki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz jednostki w Osieczku i Błędowie posiadają system selektywnego alarmowania DSP. Pozwala on na uruchamianie syreny w strażnicy z poziomu Powiatowego Stanowiska Kierowania w Wąbrzeźnie. Dzięki temu zostaje maksymalnie skrócony czas alarmowania jednostki o zdarzeniu, co w praktyce oznacza, że w ciągu 3-5 minut jest ona gotowa do wyjazdu, nawet w warunkach nocnych.

Na terenie powiatu istnieje 38 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej typu „S” (posiada na wyposażeniu samochód) i „M” (posiada na wyposażeniu motopompę), z których 8 włączonych jest do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG) oraz 3 do wojewódzkiego odwodu operacyjnego.

Podobnie jak w latach ubiegłych nie wszystkie jednostki są przygotowane do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych. Główny ciężar działań spoczywa na jednostkach włączonych do KSRG, których interwencje stanowią 87% wszystkich działań jednostek OSP

 

Lp.

Gmina

Jednostka

KSRG

Liczba interwencji

Pożar

MZ

AF

Razem

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

1

Książki

Blizienko

TAK

2

4

9

24

-

-

11

28

2

 

Książki

TAK

10

8

24

48

-

1

34

57

3

 

Osieczek

 

5

2

1

8

-

-

6

10

4

Dębowa Ł

Dębowa Ł

TAK

8

6

21

31

-

1

29

38

5

 

Kurkocin

TAK

5

2

-

3

-

-

5

5

6

 

Niedźwiedź

 

2

2

-

-

-

-

2

2

7

Płużnica

Płużnica

TAK

17

15

33

35

-

-

50

50

8

 

Nowa Wieś

TAK

6

9

16

35

-

-

22

44

9

 

Błędowo

 

2

2

3

2

-

-

5

4

10

Wąbrzeźno

Ryńsk

TAK

4

12

16

28

-

-

20

40

11

 

Zieleń

TAK

6

4

13

19

-

1

19

24

12

M. W-no

Wąbrzeźno

 

1

-

3

2

-

-

4

2

Razem

 

68

66

139

235

0

3

207

304

 

Działania ratowniczo-gaśnicze w głównej mierze opierają się na Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Wąbrzeźnie przy wsparciu jednostek OSP włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, których obecnie jest 8 oraz 4 jednostkach OSP spoza systemu. Pozostałe jednostki OSP typy S jak i M są rzadko dysponowane z uwagi na brak odpowiedniego wyposażenia. Poprawia się za to sytuacja   w ilości wyszkolonych druhów, aktualnych badań lekarskich oraz ubezpieczenia członków jednostek OSP co znacznie przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa strażaków podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych.

Na podstawie sporządzonych list – wykazów 195 strażaków ochotników (133 z KSRG oraz 62 spoza systemu) uprawnionych jest do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Członkowie ci spełniają wszystkie wymogi dotyczące wyszkolenia, ubezpieczenia oraz posiadają aktualne badania lekarskie. W działaniach ratowniczo-gaśniczych opieramy się i posiłkujemy na tej grupie strażaków.

                       

 • OSP Dębowa Łąka - 13 osób
 • OSP Książki - 17 osób
 • OSP Blizienko - 13 osób
 • OSP Płużnica  - 22 osoby
 • OSP Ryńsk  - 16 osób
 • OSP Nowa Wieś Królewska - 26 osób
 • OSP Zieleń - 13 osób
 • OSP Kurkocin - 13 osób
 • OSP Błędowo - 18 osób
 • OSP Osieczek  - 10 osób
 • OSP Niedźwiedź  -  9 osób
 • OSP Wąbrzeźno  - 15 osób
 • OSP Jarantowice - 10 osób

 

W m-cu październiku 2011 roku zorganizowane zostały ćwiczenia dla Kompanii Odwodowej powiatu wąbrzeskiego, które przeprowadzone zostały na terenie elewatorów i magazynów zbożowych „ELEWARR” w Wąbrzeźnie

Pozostałe jednostki OSP typy S jak i M nie są brane pod uwagę ze względu na nie spełnianie określonych wymogów w zakresie bezpieczeństwa samych ratowników, a mianowicie nie posiadają odpowiedniego przeszkolenia, aktualnych badań lekarskich. Nie wspominając o odpowiednim wyposażeniu strażaka w odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej, który gwarantuje pełne bezpieczeństwo ratownika podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych.

Jednostki te z uwagi na posiadane wyposażenie są przygotowane do likwidacji niewielkich pożarów zewnętrznych i do współdziałania przy innych rodzajach zdarzeń z udziałem JRG PSP. W chwili obecnej, większość jednostek posiada na swoim wyposażeniu małe zestawy hydrauliczne typu Combi, które pozwalają na usuwanie niewielkich zagrożeń występujących podczas zdarzeń w komunikacji drogowej.

W 2010 roku jednostka OSP Blizienko wzbogaciła się o sprzęt ratownictwa drogowego (mały zestaw hydrauliczny typu Combi), OSP Płużnica i OSP Nowa Wieś Królewska modernizując strażnicę wymieniły wrota garażowe, jednostka OSP Książki zakupiła pompę szlamową, OSP Zieleń pompę pływającą , OSP Ryńsk doposażyła jednostkę w wentylator oddymiający.

Jednostki OSP Blizienko, Dębowa Łąka oraz Wąbrzeźno w roku 2010 otrzymały dodatkowo z puli Marszałka Województwa odpowiednio kwotę 10, 5 i 10 tys. zł na zakup sprzętu i modernizację obiektów i pomieszczeń remiz.

W roku 2011 jednostki OSP z KSRG otrzymały środki finansowe w kwocie 86 800 zł pochodzące z budżetu państwa, a stanowiące rekompensatę za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Powyższe środki przeznaczone zostały na zakup i wyposażenie sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań a jednocześnie dającego gwarancję pełnego bezpieczeństwa biorącym udział w akcjach strażakom.

Zakupiono między innymi następujący sprzęt:

 • agregaty prądotwórcze , sprzęt oświetleniowy,
 • sprzęt ochrony dróg oddechowych,
 • sprzęt łączności,
 • odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej strażaka,
 • sprzęt hydrauliczny
 • sprzęt pożarniczy (węże, armatura wodna),

Jednostki OSP Błędowo i Kurkocin w roku 2011 otrzymały dodatkowo z puli Marszałka Województwa po 7100,00 zł. na zakup sprzętu ( 2 agregaty prądotwórcze, torba medyczna oraz pompa szlamowa).

Uwagi i wnioski dotyczące funkcjonowania KSRG;

 • Należy kontynuować działania mające na celu przeprowadzenie recertyfikacji zaświadczeń członków OSP z zakresu kwalifikowanej pierwszej
 • Na rok 2012 zaplanowano przeprowadzenie kursu „szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP” oraz kursu w zakresie „ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP”
 • W dalszym ciągu należy dążyć do wymiany – zastąpienia starych i wyeksploatowanych pojazdów na nowe,
 • Konieczny jest ciągły nadzór nad funkcjonowaniem jednostek OSP włączonych do KSRG poprzez inspekcje gotowości bojowej, ćwiczenia, manewry oraz szkolenia doskonalące.
 • Wymiana ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego w JRG PSP w Wąbrzeźnie realnie przyczyni się do poprawy jakości działań oraz niezawodności podczas dysponowania i prowadzenia akcji.
 • Na terenie powiatu wąbrzeskiego dwie jednostki wyrażają chęć włączenia do systemu, a są to: OSP Błędowo i OSP Osieczek. W ubiegłym roku po kilkuletnich przygotowaniach, dostosowaniu remizy, odpowiednim przeszkoleniu strażaków oraz pozyskaniu odpowiedniego sprzętu, jednostka OSP Kurkocin zastała włączona do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego.

Inwestycje PSP w 2011 roku;

W 2011 roku Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Wąbrzeźnie wzbogaciła się o ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Scania - GCBA 5/32, który zastąpił dotychczasowego Jelcza 014 o podobnych parametrach. Natomiast wymieniony wyżej Jelcz (GCBA 5/32) trafił do jednostki OSP Zieleń, działającej w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym.         

     Całkowity koszt zakupu tegoż samochodu wyniósł 793.800,00 zł. Komenda Powiatowa w Wąbrzeźnie zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 10 czerwca 2011 roku zobowiązała się do pokrycia kosztów w wysokości 250.000,00 zł (przy ostatecznym rozliczeniu 244.400,00 zł). Środki pozyskano z dofinansowania od następujących jednostek z terenu powiatu:

 

Jednostka

KWOTA

Starostwo Powiatowe

34.400,00 zł

Gmina Wąbrzeźno

80.000,00 zł

Gmina Płużnica

20.000,00 zł

Gmina Dębowa Łąka

20.000,00 zł

Gmina Książki

15.000,00 zł

Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń

5.000,00 zł

Ergis-Eurofilms S.A

45.000,00 zł

Miasta Wąbrzeźno

25.000,00 zł

RAZEM

   244.400,00 zł

 

Budowa strażnicy ul. Kętrzyńskiego …

W 2005 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Wąbrzeźnie rozpoczęła inwestycję pod nazwą „Budowa Strażnicy PSP w Wąbrzeźnie przy ul. Kętrzyńskiego”. Koszt tej inwestycji przewidziany jest na kwotę 9.212.510,00 zł netto. W 2010 roku dokonano zamknięcia stanu surowego budynku strażnicy, wstępnie utwardzone zostały place manewrowe i zakończono wykonanie zewnętrznych przyłączy a zaangażowanie finansowe na koniec roku wynosiło 4.127.960,00 zł.

W 2011 roku plan finansowy na w/w inwestycję wyniósł 980.000,00 zł i został zrealizowany w wysokości 979.999,77 zł , - 0,23 zł zostało zwrócone do budżetu jako niewykorzystana dotacja.

Działania komendanta PSP mł. bryg. Sławomira Herbowskiego …

W działaniach Komendy Powiatowej do zapewnienia właściwej i wszechstronnej współpracy z terenowymi organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami i jednostkami.

W 2010 r. cel ten był realizowany przez Komendanta Powiatowego i pracowników KP poprzez:

 • odbyte spotkania Komendanta Powiatowego ze starostą, burmistrzem i wójtami,
 • opracowywanie szeregu analiz, sprawozdań i informacji przekazywanych organom administracji publicznej, lokalnej prasie i telewizji kablowej w zakresie stanu ochrony przeciwpożarowej powiatu oraz działalności PSP i OSP,
 • udział w posiedzeniach zarządów ZOSP RP oraz pomoc w organizacji i obsłudze kampanii sprawozdawczej w jednostkach OSP,
 • przeprowadzanie inspekcji gotowości oraz przeglądów sprzętu silnikowego i pożarniczego jednostek OSP,
 • współpracę z Komendantami Gminnymi w zakresie funkcjonowania KSRG,
 • współpracę i wspólne działania z Policją, OSP i Pogotowiem Ratunkowym podczas działań operacyjnych i innych,
 • pomoc jednostkom OSP w naprawach sprzętu w ramach działalności powiatowego punktu naprawy i konserwacji sprzętu,
 • pomoc w organizacji i przeprowadzeniu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Eliminacje odbyły się w każdej                     z gmin powiatu wąbrzeskiego oraz na szczeblu powiatowym.

Szkolenie i doskonalenie zawodowe jednostek OSP …

Zgodnie z Ustawą o ochronie przeciwpożarowej jednostki Państwowej Straży Pożarnej prowadzą szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych. W związku z tym Komenda Powiatowa PSP w Wąbrzeźnie prowadzi stosowne szkolenia. W roku 2011 Ośrodek Szkolenia OSP przy KP PSP przeprowadził szkolenia członków i funkcyjnych OSP, w wyniku, których przeszkolonych zostało:

 • 30 strażaków w ramach szkolenia ratowników OSP – część I (ta grupa przeszkolona została również w zakresie BHP).
 • 30 strażaków w ramach szkolenia ratowników OSP – część II.
 • 28 strażaków w szkoleniu w zakresie Ratownictwa Technicznego
 • 4 strażaków uczestniczyło w kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy organizowanym przez Wojewódzki Zarząd Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowości Piła Młyn.

Łączność …

W celu realizacji zadań własnych Komenda Powiatowa PSP w Wąbrzeźnie opiera się na systemie łączności przewodowej oraz łączności bezprzewodowej. Zgodnie z wymogami europejskimi a konkretnie dyrektywą 2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanej z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw na terenie całego kraju tak i na obszarze powiatu wąbrzeskiego wprowadzony został numer ratunkowy 112.

Wszystkie pojazdy będące w naszym posiadaniu są wyposażone w radiotelefony przewoźne, również wszystkie samochody gaśnicze będące na wyposażeniu OSP włączonych do KSRG posiadają takie radiotelefony, ponadto w radiotelefony przewoźne są wyposażone pojazdy w 16 jednostkach OSP spoza systemu.

Na wyposażeniu tutejszej komendy znajduje się 13 radiotelefonów nasobnych, które są używane według potrzeb przez poszczególnych ratowników. Druhowie z jednostek OSP posiadają 34 takie radiotelefony.

W system selektywnego wywołania są wyposażone wszystkie jednostki OSP włączone do KSRG (7 jednostek) oraz jednostki OSP spoza systemu takie jak:

 • OSP Kurkocin gm. Dębowa Łąka;
 • OSP Błędowo gm. Płużnica;
 • OSP Osieczek gm. Książki;

System opiera się na wysłaniu drogą radiową sygnału ze stacji bazowej w tutejszej komendzie do stacji wykonawczej w siedzibie jednostki OSP, która uruchamia syrenę elektryczną.

Ponadto wszystkie jednostki OSP włączone do KSRG oraz jednostka OSP Wąbrzeźno do systemu DSP mają zainstalowane terminale GSM, które dodatkowo przesyłają wiadomość SMS na telefony komórkowe członków jednostki. Dzięki temu możliwe jest maksymalne skrócenie czasu alarmowania jednostki.