Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Strażackie działania na przełomie roku!

Janusz Marcinkowski

Strażackie działania na przełomie roku 2022-2023.

Opracowanie Janusz Marcinkowski; materiał i zdjęcia nadesłali: Magdalena i Sławomir Balawejderowie, Jarosław Herbowski, Edward Kruk, Joanna Kozłowska, Marek Motylski.

---------------------------------------------------------------

Przedstawiamy naszym sympatycznym czytelnikom kilka wydarzeń z życia strażaków powiatu wąbrzeskiego z przełomu 2022 i 2023 roku dla zorientowania Państwa z charakterem naszej służby, mającej wiele form działań, w których każdy strażak, a również nasi partnerzy społeczni może znaleźć swoje miejsce.

                                                                    ----------------------

Przede wszystkim jesteśmy po to, aby ratować zdrowie, życie i mienie mieszkańców naszego rejonu; niżej kilka obrazów z akcji prowadzonych przez strażaków z OSP Nowa Wieś Królewska..

2023 1 18 info OSP 3

Jedno ze spotkań; w dniu 14 listopada 2022 roku; w Grucie zjechali się strażacy dla przekazanie pieniędzy na wsparcie  Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, szzcególnie na zakup sprzętu do prowadzenia zawodów w systemie CTIF..

2023 1 18 info OSP 6

Kurs komendantów gminnych OSP.

Kurs odbył się 29-30 listopada 2022 roku w ośrodku szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łubiance. W kursie z powiatu wąbrzeskiego wzięli udział; Grzegorz Komorowski z gminy Książek, Marcin Milanik z gminy Ryńsk, Paweł Polak z gminy Dębowa Łąka.

2023 1 18 info OSP 4

Przedmiotem kursu były kwestie:

- podstawowe akty prawne z zakresu ochrony przeciwpożarowej i funkcjonowania OSP,

- zadania i kompetencje komendanta gminnego,

- kierowanie działaniami ratowniczymi,

- Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na szczeblu gminy,

- zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy oraz powiatowe plany ratownicze,

- organizacja i zadania systemu wykrywania i alarmowania oraz system powszechnego ostrzegania na szczeblu lokalnym,

- organizacja szkoleń, ćwiczeń oraz zawodów sportowo-pożarniczych OSP oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Uczestnicy kursu;

2023 1 18 info OSP 5

Strażacki opłatek strażaków gminy Ryńsk.

         (Opis według Joanny Kozłowskiej) W piątek 9 grudnia 2022 roku w świetlicy w Pływaczewie, po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią Covid-19, druhowie OSP Gminy Ryńsk spotkali się na opłatkowym spotkaniu.

2023 1 18 info OSP 10

Do Pływaczewa przybyli przedstawiciele wszystkich jednostek OSP z terenu gminy oraz zaproszeni goście: st. kpt. mgr inż. Robert Stasiak – komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie, druh Jarosław Herbowski – prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP i druhna Lidia Czyżak - była sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP gminy Ryńsk. Spotkanie otworzył Władysław Łukasik - prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP gminy Ryńsk. Głos zabrał st. kpt. Robert Stasiak oraz Jarosław Herbowski. Druhowie dokonali podsumowania roku, podziękowali za całoroczną współpracę i realizację zadań na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz złożyli życzenia.  Szcególnie upamiętniono i doceniono wysiłek strażaków, którzy pomagali uchodźcom na granicy polsko-ukraińskiej w Ustrzykach Dolnych.

Uczestnicy odśpiewali wspólnie kolędę i podzielili się opłatkiem składając sobie życzenia, a następnie w miłej i świątecznej atmosferze wszyscy zasiedli do wieczerzy wigilijnej, którą przygotowały Panie z KGW Pływaczewo.

Niżej kilka zdjęć;

2023 1 18 info OSP 7

Od lewej: Konrad Sztyrbicki prezes OSP Pływaczewo, Marcin Milanik komendant gminny OSP, Władysław Łukasik prezes gminny OSP, a w „cywilu” wójt gminy, Joanna Kozłowska sekretarz gminna OSP, st. kpt. Robert Stasiak komendant powiatowy PSP. Jarosław Herbowski prezes wojewódzki OSP.

Panie z KGW z Pływaczewa serdecznie i smakowicie przyjęły strażaków na corocznym spotkaniu. Jak wiemy takie spotkania odbywały się we wszystkich gminach naszego powiatu, włącznie już wcześniej przedstawionym spotkaniem powiatowym strażaków w Książkach.

2023 1 18 info OSP 8

XXVI ogólnopolski konkurs kronik ‘2022’ roku.

Spieszymy się pochwalić, iż na ten konkurs wysłane zostało opracowanie: „Strażacka Kronika Powiatowa z lat 2017-2021” – jest to kadencyjna kronika Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wąbrzeźnie. Kronika zawiera 234 stron i opisuje działania strażaków w ciągu wymienionych 5 lat. Jest to już drugi tom, gdyż pierwszy wydany został za okres kadencji 2011-2016. Oba tomy zostały wydrukowane w kilkudziesięciu egzemplarzach i trafiły do strażaków z OSP powiatu wąbrzeskiego. Na treść tych kronik pracowało wiele osób z naszego strażackiego-kronikarskiego kręgu, którym chciałbym Serdecznie Podziękować, a są to: Magdalena i Sławomir Balawejderowie, Henryk Barański, Małgorzata Boroch, Lidia Czyżak, Jarosław Herbowski, Andrzej Kujaczyński, Grzegorz Komorowski, Janusz Kopczyński, Joanna Kozłowska, Judyta Majewska, Marek Motylski, Danuta Nowacka, Paweł Polak, Leszek Talarek, Jarosław Tylmanowski ...

Organizatorzy konkursu przesłali pismo: „Miło nam poinformować że zostały rozstrzygnięte konkursy historyczne Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej na:
- XXVIII Konkurs na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów OSP”,
- XVI Konkurs na prace popularnonaukowe i badawcze  dotyczące historii pożarnictwa. Na moje ręce i Jarosława Herbowskiego zostały skierowane w dniu 10 grudnia dyplomy podpisane przez prezesa Zarządu Głównego Waldemara Pawlaka. Niżej kopia mojego dyplomu przyjętego w imieniu wszystkich współpracujących w tym dziele.

2023 1 18 info OSP 9

Osobowość roku ‘2023’ „Gazety Pomorskiej”.

W "Gazecie Pomorskiej” pisano: „W środę, 11 stycznia 2023 r nasza redakcja ogłosiła tegoroczne nominacje do tytułu "Osobowość Roku"! Zagłosuj na osoby, które w minionym roku odniosły sukcesy, zasłużyły się dla lokalnej społeczności lub angażowały się w działania charytatywne. Wybierz z nami laureatów spośród utalentowanych twórców, którzy udzielali się w swojej dziedzinie sztuki oraz społeczników, który skutecznie działali na rzecz małych ojczyzn. Wciąż możesz też zgłosić swoją propozycję nominacji do tytułu Osobowość Roku 2022 w swoim mieście lub powiecie”.

Czytelnicy „Gazety Pomorskiej do tego tytułu zgłosili między innymi naszych druhów: Judytę Majewską-Nowek z Zielenia i Jarosława Herbowskiego z Wąbrzeźna.

Druhna Judyta jest prezeską OSP Zieleń z czym wiąże się wiele pracy organizacyjnej i konkretnej strażackiej służby, pracuje w zarządzie gminnym i powiatowym OSP, wspomaga również nasze działania kronikarskie. Druh Jarosław Herbowski od 1998 roku pełni funkcję prezesa zarządu powiatowego OSP, a od czerwca 2022 roku został wybrany na szefa wojewódzkiego OSP - co nam wszystkim przynosi zaszczyt, gdyż jest to uznanie naszych wspólnych wysiłków w służbie mieszkańcom powiatu, którymi to kieruje Druh Jarosław Herbowski.

Nasi kandydaci: druhna Judyta i druh Jarosław.

2023 1 18 info OSP 13

Jarosław Herbowski otrzymał 10 stycznia br. od redakcji gazety list o następującej treści:

„Szanowny Panie Jarosławie z przyjemnością informujemy, ze Kolegium Redakcyjne Gazety Pomorskiej przyznało Panu nominację do tytułu „Osobowość roku 2022”. Pozdrowienia „Gazeta Pomorska”.

          Jarosławowi Herbowskiemu składamy Gratulacje z okazji kolejnego wyróżnienia za swoją strażacką służbę.

 

Rozpoczynają się zabrania sprawozdawcze OSP;  tu zebranie OSP w Myśliwcu.

Zwołano je na dzień 14 stycznia 2023 roku w świetlicy wsi przy frekwencji, która wyniosła 73 %. Rozpoczęcie odbyło się zgodnie z naszym ceremoniałem; na zdjęciu wejście pocztu sztandarowego OSP Myśliwiec.

2023 1 18 info OSP 11

Trwały jeszcze ostatnie uzgodnienia sprawozdania finansowego OSP za 2022 rok pod ‘nadzorem’ Pań.

2023 1 18 info OSP 12

Od lewej: Lidia Czyżak przez lata opiekowała się strażakami z ramienia urzędu gminy Ryńsk, Mirosław Balawejder jest skarbnikiem OSP, Magdalena Balawejder prowadzi systematycznie i szczegółowo kronikę OSP i „podrzuca” materiały na naszą stronę powiatu wąbrzeskiego.

Druhowie z zarządu OSP;

2023 1 18 info OSP 15

Stoją: Marcin Kotłowski, Sławomir Balawejder naczelnik. Od lewej siedzą: …., Mirosław Balawejder skarbnik, Wojciech Barański prezes OSP i Władysław Łukasik prezes gminny OSP i wójt gminy.

 

Druhna Magdalena Balawejder przygotowała prezentację w której przypomniała wydarzenia strażackie w 2022 roku.

2023 1 18 info OSP 14

Zebranie prowadził Wojciech Barański, on też przedstawił sprawozdanie zarządu z działań w 2022 roku, oraz projekt zamierzeń na przyszłość. Sprawozdanie finansowe omówił Mirosław Balawejder skarbnik OSP, natomiast ocenę realizacji zadań przez zarząd OSP w imieniu komisji rewizyjnej przedstawił Roman Gruszka.

Komendanta powiatowego PSP reprezentował kpt. Karol Dzielski. Przedstawił uczestnikom zebrania przebieg akcji ratowniczo-gaśniczych prowadzonych przez PSP i OSP w 2022 roku.

2023 1 18 info OSP 16

Obecny na zebraniu był również Mariusz Drapiewski, który jest trenerem sportowym młodzieży wsi Myśliwiec.

Panie z KGW przygotowały poczęstunek dla uczestników zebrania.

2023 1 18 info OSP 18

Pamięci Naszych Odchodzących!

          Na naszej stronie internetowej staramy żegnać Druhów, którzy odchodzą na „wieczną służbę” , po ich wieloletnim aktywnym działaniu w strażackich mundurach. Są to osoby, które zasłużyły się szczególnie pełniąc odpowiedzialne strażackie funkcje z woli strażaków; dowodząc w czasie „organizacyjnego spokoju” jak i w czasie akcji ratowniczo-gaśniczych, za co zasługują na naszą Wieczną Pamięć!

          W 2022 roku zamieściliśmy informację o kilku Druhach, a dzisiaj dopełniamy jeszcze tego naszego obowiązku wobec Druha Mariana Kalinowskiego z Jaworza przypominając zamieszczony w komórkowych wydaniu komunikat. z 20 grudnia 2022 roku, w którym Waldemar Marchewka prezes OSP Jaworze pisał:

2023 1 18 info OSP 17

„Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 15 grudnia 2022 roku zmarł nasz Druh Marian Kalinowski, wieloletni naczelnik OSP, solys i radny wsi Jaworze.

         Cześć Jego Pamięci!

 

Robota po świętach.

Po świątecznym lenistwie, w styczniu trzeba było zabrać się do pracy. Jesteśmy więc w Zarządzie Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w trakcie kilku prac:

- rozpatrzeniu wniosków odznaczeniowych dla naszych strażaków,

- szykujemy się do rozstrzygnięcia corocznego konkursu plastycznego

   dzieci i młodzieży; „Zapobiegajmy Pożarom”,

- trwają zebrania sprawozdawcze OSP,

- weryfikujemy plan pracy strażaków w powiecie w 2023 roku.

Kategoria: /