Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Noworoczne spotkanie płużnickich strażaków.

Janusz Marcinkowski

Spotkanie noworoczne płużnickich strażaków.

Opracowanie Janusz Marcinkowski; zdjęcia Mariola Łęgowska i Andrzej Kujaczyński.

 Strażacy z gminy Płużnica zebrali się tym razem na sali świetlicy w Błędowie w dniu 7 stycznia 2023 roku, na zaproszenie Marcina Skonieczki wójta gminy i Edwarda Kruka gminnego prezesa OSP, oraz gospodarzy spotkania - strażaków z tej wsi. Było to pierwsze tego typu spotkanie po dwuletniej przerwie spowodowane pandemią.

2023 1 7 spotk gm Płużn OSP Błęd 5

Na spotkanie przyjechali przedstawiciele wszystkich 11 OSP gminy Płużnica oraz szczególnie ciepło witani strażaccy seniorzy. Zaszczycili nas również szefowie strażackiego województwa; Jarosław Herbowski prezes Wojewódzkiego Oddziału Związku OSP RP i st. bryg. Sławomir Herbowski z-ca komendanta wojewódzkiego PSP oraz st. kpt. Robert Stasiak komendant powiatowy PSP.

2023 1 7 spotk gm Płużn OSP Błęd 1

Od lewej; Andrzej Kujaczyński (komendant gminny OSP), Jarosław Herbowski, Edward Kruk, Marcin Skonieczka, st. bryg. Sławomir Herbowski, st. kpt. Robert Stasiak, Szymon Dudzik (przewodniczący rady gminy), Jarosław Kubasik (prezes OSP Płużnica).

 

Uroczystość rozpoczęto od wprowadzenia pocztu sztandarowego OSP Błędowo w składzie; Remigiusz Balon, Damian Dąbrowski i Łukasz Ślesar.

2023 1 7 spotk gm Płużn OSP Błęd 2

Uroczystość rozpoczął Kazimierz Chmielewski prezes błędowskiej OSP. Scenariusz i prowadzenia leżało w rękach Jarosława Tylmanowskiego w-ce prezesa powiatowego OSP. Rys historyczny OSP w Błędowie przedstawił Wojciech Groth. Edward Kruk korzystając z tak szerokiego spotkania przedstawił działania strażaków gminy Płużnica w minionym 2022 roku. W trakcie spotkania głos zabrali: Marcin Skonieczka, Jarosław Herbowski, st. bryg. Sławomir Herbowski i st. kpt. Robert Stasiak. Przemawiający podzielili się oceną działań strażaków na różnych płaszczyznach ich służby; były też podziękowania dla strażaków i życzenia pomyślności w ich służbie i życiu osobistym.

Druhom Strażakom wręczono odznaczenia, podziękowania i wyróżnienia za służbę w 2022 roku; Marcinowi Dąbrowskiemu prezesowi OSP Czaple Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa. Niżej zdjęcia z chwili odznaczania: Od lewej: Kazimierz Chmielewski prezes OSP Błędowo – gospodarz uroczystości, Edward Kruk, Marcin Dąbrowski, Jarosław Herbowski – wręczający Medal..!

2023 1 7 spotk gm Płużn OSP Błęd 3

Za wyjazd na granicę polsko-ukraińską do Ustrzyk Dolnych i wspomaganie Ukraińców podziękowanie otrzymali: (od lewej) Arkadiusz Kruk, Tomasz Wąż, Piotr Sokół, Marcin Dąbrowski, Adam Szczepanik. Dyplomy wręczali; Edward Kruk i Marcin Skonieczka. Druhom dziękujemy za tą służbę na rzecz naszych sąsiadów.

2023 1 7 spotk gm Płużn OSP Błęd 4

 Łukasz Rola; strażak z Działowa otrzymał dyplom wdzięczności za ratowanie życia mieszkańców swej wsi. Podziękowanie otrzymał z rąk st. kpt. Roberta Stasiaka komendanta PSP Wąbrzeźno.

2023 1 7 spotk gm Płużn OSP Błęd 9

Do tytułu „Strażaka Roku” gminy Płużnica zarządy OSP wyłoniły kandydatów. Wśród tych najlepszych z najlepszych Prezydium zarządu gminnego OSP dokonało wyboru: (na zdjęciu od lewej) Łukasza Betchera z Nowej Wsi Królewskiej, który został „Strażakiem Roku 2022” gminy Płużnica oraz druhowie nominowani do tego tytułu: Czaple; Marcin Dąbrowski, Błędowo; Remigiusz Balon, Uciąż; Tomasz Kunstler, Płużnica; Tomasz Wąż. W prawej wręczający: Edward Kruk, Kazimierz Chmielewski.

2023 1 7 spotk gm Płużn OSP Błęd 6Za największą ilość wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych w 2022 roku wyróżniono: Jarosława Kubasika z OSP Płużnica oraz Łukasza Betchera z Nowej Wsi Królewskiej. Zdjęcie z wręczenia dyplomów przez st. bryg. Sławomira Herbowskiego i Andrzeja Kujaczyńskiego – komendanta gminnego OSP.

2023 1 7 spotk gm Płużn OSP Błęd 7

Od lewej: st. bryg. Sławomir Herbowski, Łukasz Betcher, Jarosław Kubasik, Andrzej Kujaczyński.

Po części ceremonialnej, podzieleniu się opłatkiem zostaliśmy zaproszeni do stołu, który przygotowały, jak zawsze gościnne panie z Błędowa - którym podziękowano za trud przygotowań tego spotkania.

Screen Shot 01 12 23 at 04.35 PM

Od lewej: Mariola Łęgowska, Marzena Ślesar, Lucyna Groth; Kazimerz Chmielewski, Wojciech Groth, Łukasz Ślesar. Marek Łęgowski, Remigiusz Balon.

Była czas na rozmowy i na refleksję o minionych wydarzeniach i oczekiwań „co nam przyniesie życie!”

Kategoria: /