Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

XV Krajowy Zjazd delegatów OSP.

Janusz Marcinkowski

XV Krajowy zjazd delegatów OSP.

          Zjazd został zwołany na dzień 1 października 2022 roku.

2022 10 1 XV kraj zjazd OSP 2

W składzie pocztu sztandarowego byli druhowie OSP Brudzów, woj. świętokrzyskie: Andrzej, Jerzy i Krzysztof Rożkiewiczowie.

 Zjazd odbył się w Europejskim Centrum Matecznik Mazowsza w Otrębusach odbył się XV Zjazd Krajowy Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem delegatów, strażackich delegacji zagranicznych, zaproszonych gości oraz delegacji strażaków z całego kraju odbył się XV Zjazd Krajowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

          Zaproszonych gości i delegatów z całego kraju powitał prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP druh Waldemar Pawlak.

2022 10 1 XV kraj zjazd OSP 1

Obecnością zaszczycili: komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Andrzej Bartkowiak oraz dyrektor Biura Komendanta Głównego KG PSP st. bryg. Marek Piekutowski.Po oficjalnym otwarciu Zjazdu wszyscy zebrani, uczcili minutą ciszy pamięć asp. sztab. Jana Biernata – strażaka Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach. Kapelan Krajowy Strażaków ks. st. bryg. dr Jan Krynicki skierował słowa modlitwy za strażaków, którzy odeszli na wieczną służbę, a także udzielił błogosławieństwa dla wszystkich zebranych.

Podczas wystąpienia, komendant główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak powiedział: „Razem  świadczymy usługi ratownicze na najwyższym poziomie w każdym miejscu w Polsce. Sprzęt który od wielu lat płynie do OSP, daje taki efekt, że trudno dostrzec różnicę w wyposażeniu i wyszkoleniu między PSP a OSP. Wspólnie dopracowaliśmy się wspaniałych efektów(…)Ustawa o Ochotniczych Strażach Pożarnych to jest wielki sukces, na które OSP zasługiwały, wielu zasłużonych druhów otrzymuje świadczenia ratownicze, a to już blisko 70 tys. druhów(…) Dziękuję wszystkim funkcjonariuszom i druhom za to, że przyjmujecie kolejne zadania, za to, że jesteście tam, gdzie potrzebuje Was społeczeństwo”.

2022 10 1 XV kraj zjazd OSP 7

Na szczególny element uroczystości, zasługuje wręczenie przez prezesa ZOSP RP Krzyży Rycerskich za Męstwo, Ratowanie Życia i Ochronę Mienia dla 9 druhów z województw: dolnośląskiego, małopolskiego, łódzkiego, lubuskiego, mazowieckiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego

 2022 10 1 XV kraj zjazd OSP 3

O druhu Mateuszu Saja, który został odznaczony przez prezesa Waldemara Pawlaka napiszemy w odrębnym opracowaniu.

 V Zjazd Krajowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP po raz kolejny wybrał na prezesa druha Waldemara Pawlaka, który pełni funkcję prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP od kwietnia 1992 roku. Prezes zapowiedział, kontynuowanie wypracowania strategii działania organizacji do 2050 r. Wiceprezesami ZG ZOSP RP zostali wybrani: gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz, Edward Siarka, Eugeniusz Grzeszczak, Teresa Tiszbierek oraz Adam Nowak.

Waldemar Pawlak został wybrany na kolejną kadencję.

2022 10 1 XV kraj zjazd OSP 4

          Zjazd uchwalił program, kierunki działania Związku OSP RP na kadencję 2022-2027 oraz strategię Florian 2050 rok.

2022 10 1 XV kraj zjazd OSP 5

Zjazd poprzedziła uroczystość podsumowująca obchody 100 rocznicy działalności Związku OSP RP. Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP druh Kazimierz Sady przypomniał zjazd zjednoczeniowy ruchu strażackiego, który odbył się w dniach 8-9 września 1921 r. zaprosił zebranych do obejrzenia filmu „100 lat w jedności” przygotowanego specjalnie na tę uroczystość.

Po obejrzeniu filmu głos zabrał prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak. Podkreślając znaczenie jubileuszu i dorobku ruchu strażackiego zaprosił wszystkich na uroczysty koncert Zespołu Mazowsze.

2022 10 1 XV kraj zjazd OSP 6

Przepiękny występ znakomitego Zespołu godnie uświetnił zakończenie obchodów stulecia naszej organizacji.

Po koncercie nastąpiło uroczyste otwarcie obrad XV Zjazdu Krajowego Związku OSP RP.

2022 10 1 XV kraj zjazd OSP 11

W dalszej części obrad odbyła się dyskusja nad programem i kierunkami działania Związku OSP RP na kadencję 2022-2027, strategią „Florian 2050” oraz proponowanych zmian w statucie ZOSP RP.

XV Zjazd Krajowy ZOSP RP jednogłośnie uchwalił strategię Związku OSP RP Florian 2050. Strategia Związku prezentuje misję, wizję, obszary strategiczne z celami i kierunkami strategicznymi, sposób jej wdrażania, monitoringu i ewaluacji oraz harmonogram realizacji. Misją Związku w myśl strategii jest aktywne uczestnictwo w systemie ratowania ludzi i niesienie pomocy tam, gdzie jest ona potrzebna. Ochotniczy ruch strażacki to fundament społeczeństwa obywatelskiego.

                 Nasi delegaci  z województwa Kujawsko-Pomorskiego uczestniczyli w obradach;

2022 10 1 XV kraj zjazd OSP 8

W trakcie dyskusji na zjeździe wypowiadał się w imieniu naszej wojewódzkiej delegacji druh Jarosław Herbowski prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Toruniu.

2022 10 1 XV kraj zjazd OSP 9

Nasi delegaci z województwa Kujawsko-Pomorskiego na XV Krajowy Zjazd OSP;

--------------------------------------------------------

Delegacji przewodził Jarosław Herbowski.

2022 10 1 XV kraj zjazd OSP 10

 

2022 10 1 XV kraj zjazd OSP 13

Janusz Gerke - członek Zarządu Głównego ZOSP RP, 

Piotr Tomaszewski - dyrektor Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP,

Marian Mikołajczyk - przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej ZG ZOSP RP,

Zbigniew Sosnowski -  członek Zarządu Głównego ZOSP RP,

Waldemar Pawlak - prezes Zarządu Głównego ZOSP RP,

Jarosław Herbowski - członek Prezydium Zarządu Głównego ZOSPRP,

Wojciech Słupiński - przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej ZW ZOSP RP,

Robert Pawłowski - członek Głównego Sądu Honorowego ZOSP RP

W strategii Związku uznano, że Związek OSP RP realizuje swoją działalność w ramach pięciu podstawowych obszarów.

Obszar pierwszy. Działalność ratownicza i humanitarna jest kontynuacją dotychczasowego zaangażowania Związku w zakresie bezpieczeństwa powszechnego, działalności ratowniczej, rozwoju jednostek operacyjno-technicznych, rozwoju ratownictwa przedmedycznego, ochrony ludności i środowiska oraz działalności humanitarnej.

Obszar drugi. Prewencja społeczna ujmuje działania prewencyjne popularyzujące ochronę przeciwpożarową.

Obszar trzeci. Działalność sportowa, kulturalno-społeczna, dokumentacyjna i naukowa.

Obszar czwarty. Młodzi w ochotniczym ruchu strażackim to zaakcentowanie celu stojącego przed całą organizacją – pracy z dziećmi i młodzieżą.

Obszar piąty. Rozwój organizacyjny i gospodarczy Związku OSP RP ujmuje relacje wewnętrzne poszczególnych instancji Związku, jego rozwój organizacyjny i gospodarczy.

                     ---------------------------------------------------

Ponadto Zjazdowi Krajowemu ZOSP RP towarzyszyły stoiska firm produkujących sprzęt i umundurowanie strażackie oraz dwie wystawy malarskie przygotowane przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu ludowego „Wieś w malarstwie” oraz „Rycerze św. Floriana”. Dodatkowo druhowie z OSP Bielsk woj. mazowieckie przygotowali stoiska z wieloma eksponatami stanowiącymi część Izby pamięci.

2022 10 1 XV kraj zjazd OSP 12

Kategoria: /