Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Pamięci druha Henryka Barańskiego!

Janusz Marcinkowski

Pamięci druha  Henryka Barańskiego!   

[*1936 †2022]

zm. 18.0.2022

Druh Henryk Barański urodził się 25 listopada 1936 roku w miejscowości Rudaw w pow. Lipno, w rodzinie Władysława. W czasie wojny w 1941 roku rodzinę wywieziono na teren Pomorza, do roboty na majątku Sokola Góra koło Golubia Dobrzynia. Po wojnie, w 1956 roku Henryk Barański trafia do wojska, a po odbyciu zasadniczej służby wojskowej ożenił się z Urszulą Bether [*1940 ϯ2001] Na początku zamieszkali w jej rodzinnej miejscowości w Gzikach. W 1964 roku przynieśli się do Niedźwiedzia, gdzie Henryk po śmierci żony mieszkał z rodziną do dzisiaj.

W Zakładzie Rolnym w Niedźwiedziu był mechanikiem, traktorzystą oraz kierowcą samochodu. Po latach pracy doszedł do stanowiska brygadzisty.

Przebieg jego strażackiej służby był następujący; najpierw w 1968 roku wstąpił do OSP wiejskiej w Niedźwiedziu. Dopiero w rok później, jako pracownik zakładu rolnego PGR służył w miejscowej Zakładowej OSP tworząc wraz z innymi solidne podstawy jej działania. Pełnił tam funkcje naczelnika OSP i kierowcy ŻUK-a.

Podejmował także działalność samorządową, był radnym Gminnej Rady Narodowej w Dębowej Łące w latach 1978-1982.

Jako wyróżniający się strażak w latach 1981-1987 pełnił funkcję komendanta gminnego OSP gminy Dębowa Łąka.

Dla przypomnienia; w latach 1945-1989 w Niedźwiedziu funkcjonowały dwie straże pożarne. Jedna w PGR – Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna; druga jako wiejska OSP. Wskutek likwidacji PGR-ów w 1992 roku zaprzestała działalności Zakładowa OSP, natomiast OSP wiejska funkcjonuje do dzisiaj dbając o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców wsi.

Jak wspominał Henryk Barański, działalność Zakładowej OSP w PGR Niedźwiedź ruszyła na dobre od 1969 roku, kiedy pracę w niej podjął zarząd

w składzie; prezes Roman Burkiewicz - oraz on pełniąc funkcję naczelnika.

Druh Barański interesował się pracą kronikarską nad „Kroniką Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedźwiedziu – do jej opracowania udostępnił swoje archiwum, co pomogło utrwalić wiele wątków działań strażackich tej wsi.

Druh Henryk brał udział we wszystkich elementach strażackiej służby. Służył w wielu akcjach ratowniczych, wcześniej szkoląc się, uczestnicząc w ćwiczeniach i zawodach pożarniczych. Będąc w zaawansowanym wieku brał udział w zawodach powiatowych Old-Boys, jako najstarszy ich zawodnik.

Za swoją strażacką służbę został odznaczony odznaką „Strażak Wzorowy”, oraz Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

Rodzinie Zmarłego w imieniu zarządów OSP Niedźwiedź, zarządu gminnego w Dębowej Łące i powiatowego OSP w Wąbrzeźnie składamy wyrazy Serdecznego Współczucia.

                                                                        Cześć Jego Pamięci!

----------------------

Henryk Barański zmarł 18 września 2022 roku w wieku 85 lat.

       Pogrzeb odbędzie się w środę – 21 września 2022 roku. Msza pogrzebowa rozpocznie się o godzinie 15,30 w kościele parafialnym w Niedźwiedziu.

 

Kategoria: /