Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Regulamin powiatowych zawodów Old-Boys w Płużnicy.

Janusz Marcinkowski

OSP Płużnica                                                                                                             5 września 2022 r.                                                                                                                                                                    

R e g u l a m i n

Zawodów Powiatowych 'Old - Boys 2022 r.’ uchwalony przez Zarząd OSP Płużnica w dniu 5 września 2022 r.

Zawody zostaną rozegrane w dniu 24 września 2022 roku w Płużnicy na boisku sportowym przy remizie OSP, począwszy od godz. 9.00.

W zawodach obowiązywać będą następujące zasady;

- drużyna liczy 5 osób – wiek uczestników – powyżej 40 roku życia,

- na ubiór zawodnika powinny składać się: ubranie koszarowe, buty strażackie

ochronne lub na twardej podeszwie wysokie powyżej kostki, hełm strażacki z

   przyłbicą lub okularami, rękawice ochronne lub techniczne, pas bez toporka.

- za każdy niekompletny element stroju drużyna otrzyma 5punktów karnych,

- zadania należy wykonywać w bezpieczny sposób, w ubraniach ochrony osobistej,

- konkurencje (zadania) wykonywane są na czas, z wykonaniem  

   obowiązujących elementów,

- punkty karne naliczane są przez sędziów,

- czas wykonania zadania mierzony jest od startu, do stawienia się na mecie

   całej drużyny – tak w sztafecie, jak i w ‘bojówce’,

- o miejscu w klasyfikacji decyduje suma punktów,

- sprzęt do ćwiczeń sztafetowych przygotuje organizator.

 Zawody rozgrywamy w dwóch kategoriach;

  1. Sztafeta
  2. Ćwiczenia bojowe.

 

                                       Konkurencja I. Sztafeta

                                     =======================

Zadanie nr 1. – cięcie pnia, przygotowanie mieszanki.

----------------------------------------------------------------------

Tor tej konkurencji ma długość 15 m, na odległości 10 m od linii startu ustawionych jest podest a na podeście znajduje się kłoda, koziołek do drewna, piła spalinowa do drewna, naczynie z wodą, naczynie do nalewania i naczynie pomiarowe.

Zadanie polega na:

- dobiegnięciu drużyny do podestu,

- jedna osoba „dowódca odcinka” losuje długość klocka do ucięcia

(długość od 5cm - 50cm i objętość od 150 ml(g) do 1500ml(g)) cieczy.

Do odmierzenia, informuje o tych wielkościach swoje dwie roty,

- pierwsza rota kładzie kłodę na koziołek i ucina klocek piłą o

wylosowanym wymiarze (zadanie realizują w hełmach z przyłbicą lub w

okularach ochronnych i rękawicach),

- druga rota odmierza naczyniem wylosowaną objętość (wagę) wody i

wlewa do naczynia pomiarowego,

[Po wykonaniu drużyna biegnie do zadania nr 2.]

                             Punktacja:

         - za nieprawidłowe wykonanie zadania (wzajemna pomoc rot i dowódcy)

           5 pkt. karnych za każdy incydent,

         - za każdy rozpoczęty cm nadwymiaru lub niedomiaru (dopuszczlny +,-

           1cm) 5 pkt karnych

           - za każde rozpoczęte 10ml(g) nadmiaru lub niedoboru (dopuszczalne +,-

           10 ml) 5 pkt. karnych

Zadanie nr 2. „usypywanie wałów”.

------------------------------------------------------

Tor tej konkurencji ma długość 15 m. Zadanie polega na:

- dobiegnięciu do przyczepy ciągnikowej z piaskiem,

- wejściu po drabinie na przyczepę,

- napełnieniu 4 worków piaskiem (masa napełnionego worka powinna

wynosić 25 kg),

- sposób napełniania: 1 napełniający (dowódca odcinka) i 4 trzymających

(równocześnie lub kolejno wszyscy),

- po napełnieniu worka należy go odstawić i zejść po drabinie z

   przyczepy,

[Po wykonaniu zadania drużyna biegnie do zadania nr 3.]

                               Punktacja;

- za każdy nie spełniony powyższy warunek – po 5 punktów karnych.

- za każdy kilogram nadwagi lub niedowagi -po 5 punktów karnych

Zadanie nr 3. „zwijanie węży”

--------------------------------------------------

Tor konkurencji ma 40 mb. W odległości 10 m od początku odcinka znajdują się rozciągnięte 2 węże W-75 i dwa węże W-52. Zadanie polega na ręcznym zwinięciu węży w podwójny krąg. (Czterech strażaków zwijających wąż nie może sobie pomagać. Pomagać w wyrównywaniu końcówek i złożeniu węża na pół pomóc może tylko „dowódca odcinka” . Po zawinięciu węże zostają złożone w wyznaczonym miejscu przy linii końcowej odcinka.

[Po wykonaniu zadania drużyna przechodzi do zadania nr 4.]

                 Punktacja:

- za niedozwoloną pomoc - 5 punktów karnych za każdy incydent,

- za nierówno zwinięte węże (różnica ułożenia koron węży - dopuszczalne są 3 cm) będzie stosowane 5 punktów karnych za każdy centymetr różnicy powyżej dopuszczalnej różnicy.

Zadanie nr 4. „ zmiana pany”

--------------------------------------------------

Tor konkurencji ma długość 20 m. 5 m od startu ułożone jest koło od samochodu pożarniczego. Zadanie polega na przeniesieniu koła w dowolny sposób za linię mety. W czasie niesienia koła – koło raz podniesione nie może dotknąć ziemi przed linią końcową. Każdy upadek, postawienie, położenie koła gdy dotyka ziemi karane jest 5 pkt. karnymi

   [Po wykonaniu zadania drużyna biegnie do zadania nr 5.]

Zadanie nr 5. „lanie wody”

------------------------------------------------------------------

Zadanie polega na nalaniu 3 l wody do naczynia pomiarowe za pomocą hydronetki. Hydronetka napełniona jest jednorazowo. Odległość linii prądownika od naczynia pomiarowego wynosi 3 m.

Po wykonaniu zadania zawodnicy biegną  na metę.

                     Punktacja ;

               - za przekroczenie linii - 5 punków karnych.

 

UWAGA; NIEWYKONANIE KTÓREGOŚ Z PIĘCIU ZADAŃ SZTAFETY   DYSKWALIFIKUJE      DRUŻYNĘ

 

                                  ĆWICZENIE BOJOWE.

                                   --------------------------------

W ćwiczeniach bojowych startuje 5 osób.

Podajemy następujący sprzęt potrzebny do ćwiczeń, który przygotowują i przywożą z sobą drużyny; 1 wąż; W-75; 2 węże W-52; rozdzielacz; 2 prądownice; 3 węże ssawne; smok.

Gospodarze zapewniają motopompę TOHATSU; podest i zbiornik z wodą.

------------------------------------

Sprzęt ustawia się na podeście. Długość linii wężowych 35 m. Zadaniem rozwiniętej linii będzie przewrócenie pachołków oddalonych o 5 m od końca linii gaśniczej.

Drużyna buduje linię ssawną złożoną z trzech odcinków węża W-110 zakończoną smokiem ssawnym oraz buduje linię główną składającą się z 1 odcinka węża W-75 oraz dwu linii gaśniczych, każdej po 1 odcinku węża W-52. Wszystkie elementy armatury przed startem są rozłączone i leżą na podeście.

Ćwiczenie wykonujemy w najkrótszym czasie (wolna amerykanka)

Punktacja zadania ‘ćwiczenia bojowe’; za nieprzewrócenie pachołków drużyna zostaje dyskwalifikowana.

Dodatkowa premia-zróżnicowanie za wiek;

Jeżeli średni wiek drużyny wynosi:

- 40-50 lat – odejmuje się 0 pkt.,

- 51-60 lat – odejmuje się 10 pkt.,

- 61-70 lat – odejmuje się 20 pkt.,

- 71-80 lat – odejmuje się 30 pkt.

Opłata wpisowa w wysokości 100 zł od drużyny płatna jest przed rozpoczęciem zawodów.

 

Zgłoszenia drużyn należy kierować drogą telefoniczną lub mailową do 18 września 2022 r. pod numer:  604 209 351 // Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                                                               – dh. Janusz Marcinkowski.

                                                                                                                                                            Prezes OSP Płużnica                

                                                                                                                                                               [Jarosław Kubasik]

                                                                    

                                                                                        

                                                            

Kategoria: /