Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Pamięci ofiar II wojny światowej!

Janusz Marcinkowski

Pamięci ofiar II wojny światowej!

          Każdego roku w dniu 1 września delegacja samorządowców i strażaków odwiedza nasze miejsca Pamięci Narodowej na terenie wsi gminy Płużnica.

          W kilku wsiach: w Płużnicy, Dąbrówce, Płąchawach, Błędowie, Wiewiórkach, Mgowie, Nowej Wsi Królewskiej i w Uciążu mamy miejsca upamiętniające  naszych mieszkańców – Patriotów, którzy oddali życie w czasie niemieckiej okupacji zaświadczając swoje umiłowanie Ojczyzny! W latach 1939-1945 doszło do niemieckiej zbrodni na ponad 100 mieszkańcach wsi dzisiejszej gminy Płużnica. W różnych okolicznościach zamordowano nauczycieli szkół powszechnych z Wiewiórek, Nowej Wsi Królewskiej, Błędowa, Płąchaw, Orłowa, Płużnicy, Józefkowa, Czapel, proboszcza z Nowej Wsi Królewskiej, właściciela gospody i dentystę z Płużnicy, rolników działaczy samorządowych z kilku wsi…

Screen Shot 09 01 22 at 03.15 PM

W naszym imieniu w delegacji upamiętniającej zamordowanych udział wzięli; Edward Kruk – prezes gminny OSP, Magdalena Szczepanik sekretarz gminna, Stanisław Świerad radny, Andrzej Kujaczyński – komendant gminny OSP.

2022 9 1 dla pamięci 1

Nasze miejsca Pamięci!

Screen Shot 09 01 22 at 03.18 PM

 

 

Kategoria: /