Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Z posiedzenia Prezydium w Płużnicy.

Janusz Marcinkowski

                                               Protokół nr 3/2022

posiedzenia prezydium Zarządu Gminnego Związku OSP RP w dniu 31 sierpnia 2022 roku.

Obecni na posiedzeniu: Wojciech Groth. Edward Kruk, Andrzej Kujaczyński, Janusz Marcinkowski, Marian Piątek, Jan Ziółkowski, oraz przedstawiciel OSP Płużnica Lech Jazownik.

2022 8 31 pod Prez ZOG Płużn 2

                     Jan Ziółkowski, Andrzej Kujaczyński, Edward Kruk.

 2022 8 31 pod Prez ZOG Płużn 1

Lech Jazownik, Marian Piątek, Janusz Marcinkowski, Wojciech Groth.

Sprawy do przygotowania;

  1. Omówiliśmy sprawy organizacyjne związane z wydarzeniami:

- 1 września; powiatowe zawody strzeleckie OSP – odp. A. Kujaczyński.

              Gminę Płużnica reprezentują Kazimierz Chmielewski, Andrzej Kujaczyński, Lech Jazownik.

- 1 września; udział w odwiedzeniu miejsc pamięci narodowej – odp. E.Kruk.

Strażaków będą reprezentować: Edward Kruk i Andrzej Kujaczyński.                                                                                           

- 3 września; zawody sportowo-pożarnicze w Płużnicy – odp. A.Kujaczyński

           Omówiono wszystkie aspekty organizacyjne zawodów.

- 20 września; wyjazd seniorów OSP do Malborka –odp. J. Marcinkowski

- 24 września; organizacja zawodów powiatowych Old Boys w Płużnicy – odp. Jarosaw Kubasik, Lech Jazownik;

  1. Sprawy różne;

Zatwierdzono wydatkowanie 800 zł. na zakup materiałów do prowadzenie biura Zarządu Gminnego ZOSP RP w Płużnicy.

           Janusz Marcinkowski                                  Edward Kruk

             [sekretarz ZOG]                                         [Prezes ZOG]

Kategoria: /