Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Komisja ds Młodzieży i Sportu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

Janusz Marcinkowski

Posiedzenie Komisji ds. Młodzieży i Sportu Zarządu Oddziału Powiatowego  ZOSP RP.

Opracowanie Janusz Marcinkowski.

Komisję zwołał jej przewodniczący Jarosław Tylmanowski na dzień 17 sierpnia 2022 roku. Komisję gościli strażacy z Czapel: Andrzej Kujaczyński i Szymon Kozłowski. Opiekę nad poczęstunkiem w imieniu czapelskich Pań sprawowała Maria Kujaczyńska za co Pięknie Dziękujemy!

2022 8 17 pos Komisji ZOP 1

Od lewej: Arkadiusz Kruk w OSP Nowa Wieś Król, Jarosław Herbowski powiatowy i wojewódzki prezes OSP, Jarosław Tylmanowski w-ce prezes powiatowy OSP, Szymon Kozłowski naczelnik OSP Czaple, Michał Kwiatkowski z OSP Przydwórz, Andrzej Kujaczyński sekretarz OSP Czaple i Waldemar Marchewka prezes OSP Jaworze. Obecni byli także: Edward Kruk prezes gminny OSP w Płużnicy, Marian Piątek prezes OSP Uciaz i Autor – sekretarz gminny i powiatowy OSP.

2022 8 17 pos Komisji ZOP 3

Rozmawialiśmy o planie działań komisji i strażackiego powiatu w II półroczu bieżącego roku. Pomysłów do realizacji byłoby dużo, gdyby nie ograniczenia organizacyjne, finansowe i kadrowe. Nie mniej w sympatycznej i twórczej atmosferze przyjęto kierunki działań, które przez Przewodniczącego Komisji zostaną organizacyjnie doprecyzowane i podane do ogólnej wiadomości.

Komisja skupiła się nad wydarzeniami, które są od lat obecne w powiatowym strażackim kalendarzu. Po pierwsze; będą organizowane powiatowe zawody w strzelaniu z KBKS na strzelnicy w Wałyczyku na przełomie sierpnia i września. Podjęta zostanie we wrześniu powiatowa organizacja ćwiczeń Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych według systemu CTiF. Tradycyjnie w początkach grudnia Komisja zajmie się zorganizowaniem powiatowych pływackich zawodów strażackich w Wąbrzeźnie. Rozpatrywano również możliwości organizowania w okresie zimowym halowego turnieju piłki nożnej.

Przygotowanie tych zadań będzie spoczywało na członkach komisji, ale także na zarządach: powiatowym, gminnych i druhach z OSP, które to ogniwa naszej struktury – mamy nadzieję włączą się do ich realizacji.

W drugiej części posiedzenia Komisji druh Jarosław Herbowski – od czerwca bieżącego roku prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP przedstawił kilka zagadnień organizacyjnych i merytorycznych w pracy wojewódzkiej organizacji strażackiej.

2022 8 17 pos Komisji ZOP 2

Jest cały szereg kwestii w funkcjonowaniu wojewódzkiej OSP, które wymagają nowego spojrzenia, przyjęcia innych rozwiązań. Dla wszystkich struktur strażackich ważną kwestią jest finansowanie działalności, która ma utrzymać naszą skuteczność w niesieniu pomocy mieszkańcom, oraz w realizacji wielu zadań społecznych, kulturalnych i sportowych. Są też trudne kwestie organizacyjne, pozwalające lub utrudniające wykorzystania strażackiej bazy i chęci działania strażaków ochotników w praktycznej działalności – dyskusja, analizowanie wniosków trwa – i wiemy – iż Nasz Prezes i nasi partnerzy społeczni odnajdą drogi do ich pozytywnego rozwiązania.

           -----------------------------------------------------

Przed zebraniem Komisji Andrzej Kujaczyński i Szymon Kozłowski zaprosili nas do zwiedzenia niedawno odnowionej remizy OSP Czaple po kompleksowej modernizacji świetlicy wsi, przy której ona się mieści. Znać tu jest dbałość miejscowych druhów, aby modernizacja obiektu gminnego objęła również poprawę warunkow funkcjonowania strażaków.

2022 8 17 pos Komisji ZOP 4

Kategoria: /