Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Zebranie Komisji ds. Młodzieży i Sportu

Jarosław Tylmanowski

 

b05d6 002 MDP             Komisja ds. Młodzieży i Sportu zaprasza zainteresowanych działaczy na zebranie , które odbędzie się 17 sierpnia o godzinie 18.00 w świetlicy wiejskiej przy OSP Czaple. Podczas zebrania ustalone zostaną terminy i kierunki działań w drugiej połowie br.  dotyczące MDP . Przedstawiony zostanie wojewódzki plan pracy z młodzieżą i zakres włączenia się naszego powiatu w te działania.
Zapraszamy

Kategoria: /