Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Prezydium ZOP ZOSP RP.

Janusz Marcinkowski

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP

                         w Wąbrzeźnie.

 

                                                 Porządek

posiedzenia Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP

w Wąbrzeźnie w dniu 20 stycznia 2022 roku, o godz. 16,oo w Domu Strażaka.

--------------------------------------------------------------------------

  1. Podsumowanie odbytego V powiatowego zjazdu delegatów OSP – analiza wniosków zjazdowych, określenie zasad ich realizacji.
  2. Opracowanie – przyjęcie projektu utworzenia komisji tematycznych Zarządu Oddziału Powiatowego ZOZP RP, określenia zakresu ich działań i składu osobowego.
  3. Zatwierdzenie wniosków o korporacyjne odznaczenia.
  4. Omówienie problemów związanych z kampanią sprawozdawczą w OSP powiatu wąbrzeskiego.
  5. Przyjęcie propozycji planu pracy Zarządu na 2022 rok.
  6. Sprawy organizacyjne.

*Przy omawianiu każdego z zagadnień przewidujemy dyskusję i podjęcie postanowień, wniosków, opinii.

*Do udziału w posiedzeniu zapraszamy członków Prezydium ZOP ZOSP RP.

[Janusz Marcinkowski]           [Jarosław Herbowski]

Kategoria: /