Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Pamięci Mariana Jankowskiego!

Janusz Marcinkowski

Pamięci

    Mariana Jankowskiego!

2022 1 6 zm.Mar. Jankowski

 Druh Marian Jankowski urodził się 8 września 1954 roku w Nowej Wsi Królewskiej, zmarł 6 stycznia 2022 roku.

W Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Królewskiej służył od 16 roku życia. Służbę rozpoczął od wypełniania podstawowych strażackich powinności; był członkiem Jednostki Operacyjno-Technicznej znanej ze swej aktywności tak w szkoleniu, ćwiczeniach, jak i udziału w wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych. Druh Marian był naszym kierowcą samochodu pożarniczego marki ŻUK, a później również bardziej nowoczesnych pojazdów.

          W naszej OSP był znany z pracy na rzecz remizy OSP i świetlicy wsi. Był od początku pracy przy odbudowie i rozbudowie wspomnianych wyżej obiektów, oraz w trakcie ich bieżącego utrzymania.

          Za swoją strażacką służbę był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. Za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych wyróżniony jest odznaką „Strażak Wzorowy”, a za całokształt pracy strażackiej odznaczony Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

                           Rodzinie Zmarłego składamy Wyrazy Współczucia!

                                                                                                                                                Cześć Jego Pamięci!

                                                           Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP

                                                                                      w Płużnicy

                                                                 Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej

                                                                        w Nowej Wsi Królewskiej

*Msza pogrzebowa rozpocznie się 10 stycznia - o godz. 15,oo w kościele parafialnym w Nowej Wsi Królewskiej.

Kategoria: /