Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Kronikarskie zapisy z OSP Zieleń z 2021 roku.

Janusz Marcinkowski

Kronikarskie zapisy OSP Zieleń z 2021 roku.

 Opracowanie Judyta Majewska-Nowek.

--------------------------------------------------------

Druhna Judyta z Zielenia jest od lat czlonkinią zarządu OSP i jej kronikarką. Od tego roku pełni funkcję prezesa OSP, członkini zarzadu gminnego i powiatowego OSP. Kronikarskie zapisy stanowią integralną część naszych powiatowych zapisów strażackiej służby - za co Wielkie Podziękowanie Składam - Janusz Marcinkowski.

------------------------------------------------------

Niżej kronikarskie zapisy:

Szczepimy się!

Rok 2021 rozpoczął się nadal pod znakiem koronawirusa. Do masowej produkcji trafiły pierwsze szczepionki na COVID-19, a od lutego szczepienia były dostępne dla pierwszych grup zawodowych. Możliwość zaszczepienia się mieli jako pierwsi medycy pracujący na pierwszym froncie walki z pandemią, następnie osoby pracujące z w domach spokojnej starości, nauczyciele oraz służby mundurowe. My – strażacy również jako OSP mieliśmy taką możliwość szybszego dotarcia do szczepień.

Szczepionka na COVID-19 wzbudziła wiele kontrowersji. W Internecie, w telewizji, jak i wśród wiejskich legend narosło wiele fałszywych informacji co sprawiło, że część społeczeństwa nie chciała się szczepić.

Z tego względu o pomoc w propagowaniu wiedzy na temat szczepionek poproszono strażaków. Od połowy marca nasi druhowie prowadzili kolportaż ulotek na temat Narodowego Programu Szczepień. Materiały trafiły do każdego z mieszkańców sołectwa Zieleń, Małe Radowiska, Wałyczyk oraz Czystochleb. Była to ważna misja ze względu na to, aby dotrzeć z informacjami do mieszkańców, którzy nie radzą sobie z korzystaniem z Internetu i mają utrudniony dostęp do rzetelnych wiadomości. W ulotkach znalazły się m.in. informacje o tym, jak zachować profilaktykę oraz w jaki sposób można zapisać się na szczepienie przeciwko COVID-19.

2021 12 31 kron OSP Zieleń 1

Sprawdzamy punkty czerpania.

Dla naszych strażaków zaglądanie do mieszkańców stworzyło możliwość sprawdzenia możliwości dojazdu do każdej posesji oraz namierzenia punktów czerpania wody w razie pożarów.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

W dniu 19 czerwca 2021 roku odbyło się uroczyste poświęcenie nowego wozu strażackiego MAN TGN. Uroczystość rozpoczął przemarsz z remizy strażackiej do kościoła parafialnego w Zieleniu. We mszy świętej uczestniczyli strażacy z OSP Zieleń, zaproszeni goście oraz delegaci ze sztandarem z OSP Pływaczewo. Po zakończeniu mszy został poświęcony samochód przez księdza Juranda Paczkowskiego. Strażacy złożyli podziękowania wszystkim zaangażowanym w pozyskanie funduszy na zakup nowego wozu.

W dalszej kolejności przeprowadzono zebrane walne sprawozdawczo-wyborcze, któremu przewodniczył Wiesław Gerc. Wszyscy zebrani mogli wysłuchać sprawozdania z działalności jednostki OSP za rok 2020, oraz planów na przyszły rok, które odczytał Mariusz Gerc. Michał Nowek przedstawił sprawozdanie finansowe za rok 2020 oraz plan finansowy na kolejny rok. Druh Grzegorz Krzyżanowski odczytał protokół kontrolny i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej stawiając wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi za ubiegły rok. Następnie dokonano jawnych wyborów do władz OSP Zieleń po których wyłoniono nowy Zarząd w składzie:

Prezes – Judyta Majewska-Nowek, naszelnik - Mariusz Gerc, zastępca naczelnika – Kamil Bożek, skarbnik – Grzegorz Krzyżanowski, sekretarz – Michał Nowek, gospodarz – Leszek Jabłoński oraz członek zarządu Przemysław Buławski. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Gerc Wiesław, Skopiński Sebastian i Marcin Milanik.

Dwóch zasłużonych strażaków: Wiesław Gerc i Andrzej Witt z racji osiągnięcia sędziwego wieku przeszła w stan spoczynku bojowego. Otrzymali od druhów podziękowania oraz gromkie brawa.

 

W posłudze parafii Zieleń.

Do parafii Zieleń w dniu 6 czerwca 2021 roku dotarła peregrynacja obrazu świętego Józefa - kopii wizerunku z kieleckiego sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodziny. Jest to obraz przedstawiający podwójną trójcę: zobaczymy na nim Trójcę Świętą oraz Świętą Rodzinę: Jezusa, Maryję i Józefa. Podobny wizerunek jest czczony w sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu. Na temat Obrazu Świętej Rodziny w Kaliszu w sumie niewiele wiadomo. Nie wiemy, kto go namalował, ani kiedy. Pewne jest jedynie to, że co najmniej od XVII w. do Kalisza pielgrzymują ludzie, którzy powierzają swoje trudne sprawy św. Józefowi czczonemu w wizerunku znajdującym się w kolegiacie.

Godną asystę obrazu zapewniali nasi druhowie z OSP Zieleń. Odbierając go od OSP w Pluskowęsach, dostarczając do Kościoła w Zieleniu i biorąc udział w mszy świętej, a następnie przekazując obraz do parafii w Srebrnikach.

2021 12 31 kron OSP Zieleń 2

Wichura nad Zieleniem.

Lipiec 2021 roku nie był najszczęśliwszym miesiącem dla mieszkańców Zielenia i okolic. W połowie miesiąca nasze tereny nawiedziła wichura, która spowodowała wiele zniszczeń. Siła wiatru była tak duża, że zerwała dachy na kilku budynkach. Najgorsza sytuacja była na teranie Starego Zielenia, tam wiatr poderwał dach strażackiej rodziny, niszcząc przy okazji dwa zaparkowane nieopodal samochody osobowe. Oprócz zniszczonych dachów budynków zostało połamanych wiele drzew i gałęzi. Najstarsi mieszkańcy Zielenia komentowali zdarzenie słowami „jeszcze nigdy tak straszna wichura nie nawiedziła Zielenia”. Nasi strażacy we wspomnianą noc wyjeżdżali do pilnych zdarzeń wielokrotnie. Po krótkiej przerwie, gdy nastał świt okazało się, że zniszczeń jest jeszcze więcej.

2021 12 31 kron OSP Zieleń 3

W ramach pomocy koleżeńskiej druhowie pomogli w naprawie dachu rodzinie strażackiej.

2021 12 31 kron OSP Zieleń 4

„Wrak race” w Jarantowicach

Podtrzymując tradycję Ochotnicza Straż Pożarna w Zieleniu również w tym sezonie zabezpieczała zawody „Wrak Race” na torze w Jarantowicach. Ta nowa forma rozrywki przyciąga coraz większe rzesze kibiców, a także systematycznie powiększa się liczebność drużyn biorących udział
w wyścigach. Każdemu wyścigowi towarzyszy moc adrenaliny z dużą dozą niebezpieczeństwa dlatego zabezpieczenie przez Naszą Jednostkę jest tak ważne podczas wyścigów. W 2021 roku OSP Zieleń zabezpieczał wyścigi czterokrotnie w Jarantowicach.

Nasi Druhowie pokazali się nie tylko w gminie Ryńsk ale i w Wąbrzeźnie. Podczas organizowanych obchodów Dni Wąbrzeźna jedną z atrakcji były wyścigi wraków przeniesione na teren Malty w Wąbrzeźnie. Podczas tego wydarzenia nasi strażacy nie tylko zabezpieczali imprezę ale również dali pokaz cięcia samochodu osobowego sprzętem hydraulicznym typu Lukas. Miłym akcentem tego dnia były odwiedziny bociana, który przysiadł na naszym wozie strażackim zwiastując pomyślność Jednostce.

2021 12 31 kron OSP Zieleń 5

Gminne zawody sportowo-pożarnicze w Zieleniu.

11 września 2021 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Zieleniu była gospodarzem Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych. W zawodach uczestniczyło 10 jednostek naszej gminy. Jak zawsze druhowie zmierzyli się w walce w dwóch konkurencjach: biegu sztafetowym 7x 50 metrów oraz ćwiczeniach bojowych. Wszyscy uczestnicy dali z siebie co najlepsze. W przebyciu bezbłędnie sztafety najszybsi okazali się strażacy z OSP Orzechówka, z Ryńska oraz Pływaczewa. W ćwiczeniach bojowych najlepsi byli ochotniczy z OSP Ryńsk, następnie OSP Myśliwiec oraz OSP Jaworze. Po zliczeniu punktów I miejsce przypadło OSP Ryńsk, II OSP Myśliwiec III miejsce należało do OSP Przydwórz. Wszyscy strażacy pokazali, jak można dobrze się bawić i ćwiczyć zgranie zespołowe.

2021 12 31 kron OSP Zieleń 9

Nasza jednostka OSP Zieleń pechowo zmierzyła się z usterką techniczną – z pękniętą nasadą węża podczas ćwiczeń bojowych. Jednak nawet to zdarzenie nie odebrało druhom pogody ducha i dążenia do zespołowego zgrania.

Reprezentowali nas: Mariusz Gerc, Michał Nowek, Daniel Buławski, Kamil Bożek, Sebastian Skopiński, Adam Talkowski, Grzegorz Talkowski, Dawid Błaszkiewisz i Grzegorz Krzyżanowski.

Screen Shot 12 27 21 at 11.29 AM 001

Walczyli;

2021 12 31 kron OSP Zieleń 8

Dzień pieczonego ziemniaka z Przedszkolem z Zielenia.

W wrześniowy, słoneczny dzień remizę OSP Zieleń odwiedziły dzieci z Punktu Przedszkolnego w Zieleniu „Zielone Żabki”, aby wspólnie świętować Dzień Pieczonego Ziemniaka. Oprócz tematycznych zabaw oraz pieczenia ziemniaka w ognisku, strażacy mieli możliwość nauczyć dzieci, jakie są zasady dzwonienia na numer alarmowy, co trzeba zrobić kiedy, oni sami lub ktoś w ich otoczeniu jest w stanie zagrożenia oraz opowiedzieć o pracy strażaka i pokazać sprzęt, którym się strażacy posługują. Najwięcej radości sprawiła przedszkolakom możliwość poczucia się strażakiem i gaszenie ogniska po pieczonych ziemniakach. Maluchom tak się spodobało w remizie, że nie chciały wracać do przedszkola. Zajęcia dla najmłodszych poprowadzili: Grzegorz Krzyżanowski, Judyta Majewska-Nowek i Grzegorz Talkowski.

2021 12 31 kron OSP Zieleń 11

 

Kategoria: /