Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/zpzosp/domains/zpzosp.098.pl/public_html/templates/untitled/functions.php on line 201

Aktualności

V Zjazd delegatów Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wąbrzeźnie.

Janusz Marcinkowski

V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP.

 Opracowanie Janusz Marcinkowski.

 

V Zjazd ochotników OSP zwołano na dzień 10 grudnia 2021 roku. Delegatów strażackich z terenu powiatu wąbrzeskiego przyjęto na sali świetlicy wiejskiej w gościnnych Jarantowicach gminy Ryńsk, gdzie opiekował się nami Zbigniew Szydzik prezes miejscowej OSP i jak zwykle pieknie wobec strażaków usposobione panie z KGW. Stawiło się zjazd 35 delegatów - na 40 stu wybranych na zjazdach gminnych OSP; Dębowej Łącki, Książkach, Płużnicy, Ryńsku i Wąbrzeźnie, co stanowiło 87,5 %.

2021 12 10 V Zjadz powiat 2

Zgodnie ze statutem nasza kadencja trwa pięć lat. Uwieńczeniem ostatniej kampanii sprawozdawczo-wyborczej w OSP z 2021 roku jest zjazd powiatowy poświęcony sprawozdaniu tego co wydarzyło się w powiatowym strażactwie w ciągu minionych lat, przyjęciu programu działania na kolejną kadencję, oraz wyboru władz – zarządu powiatowego OSP i komisji rewizyjnej. Wybieramy również czterech delegatów na zjazd wojewódzki OSP i jednego kandydata do strażackich władz wojewódzkich. Przygotowanie zjazdu wymaga sporo pracy – tak przynajmniej jest w powiecie wąbrzeskim; trzeba przygotować masę dokumentów zjazdowych i sprawozdań z działań strażackich. W naszym zarządzie powiatowym OSP pracowaliśmy nad:

- sprawozdaniem z działań w latach 2017-2021; (liczącym ponad 60 stron),

- przygotowano prezentację audio-wizualną,

- opracowano i wydano książkę w Wąbrzeskiej drukarni – II tom: „Strażackiej Kroniki Powiatowej z lat 2017-2021”. (I tom dotyczył poprzedniej kadencji). Na 236 stronach zamieściliśmy prawdę o strażackiej służbie w powiecie ilustrowanej zdjęciami, wykresami. W pracach tych brał udział zespół: Jarosław Herbowski, Janusz Marcinkowski, Jarosław Tylmanowski oraz Leszek Talarek, który był odpowiedzialny za przygotowanie scenariusza zjazdu i innych kilkudziesięciu dokumentów. Danych dotyczących szkoleń, ćwiczeń, akcji ratowniczo-gaśniczych dostarczyli nam druhowie z wąbrzeskiej PSP.

Delegatami na V Zjazd gmin i miasta Wąbrzeźna, wybrani przez zjazdy gminne zostali:

Gmina Dębowa Łąka; Kamil Gorząch, Janusz Zahora, Łukasz Muchewicz, Jan Szablewski, Jan Maron, Stanisław Macikowski, Dawid Nowak, Danuta Nowacka, Paweł Polak, Sławomir Szmytkowski.

Gmina Książki; Piotr Błażejewski, Eugeniusz Bala, Krzysztof Zieliński, Grzegorz Komorowski, Leszek Talarek, Sławomir Mikowski.

Gmina Płużnica: Kazimierz Chmielewski, Wojciech Groth, Lech Jazownik, Edward Kruk, Jarosław Kubasik, Andrzej Kujaczyński, Janusz Marcinkowski, Marian Piątek, Jarosław Tylmanowski, Jan Ziółkowski.

Gmina Ryńsk: Władysław Łukasik, Damian Stankiewicz, Joanna Kozłowska, Czesław Sudziński, Janusz Długozima, Waldemar Marchewka, Marcin Milanik, Judyta Majewska-Nowek, Wojciech Barański, Wiesław Pochylski,

Wąbrzeźno; Jarosław Herbowski, Janusz Kopczyński, Stefan Pyć, Jacek Wolski.

2021 12 10 V Zjadz powiat 1

Delegaci, zaproszeni goście w trakcie V Zjazdu w dniu 10 grudnia 2021 roku. Zjazd otworzył nasz prezes – Jarosław Herbowski, prowadził Leszek Talarek. Protokółowała Joanna Kozłowska.

 2021 12 10 V Zjadz powiat 6

Prezydium zjazdu - od lewej: Joanna Kozłowska, Jarosław Tylmanowski w-ce prezes, st. bryg. Sławomir Herbowski z-ca komendanta wojewódzkiego PSP, Leszek Talarek w-ce prezes, Jarosław Herbowski prezes powiatowy OSP, Janusz Gerke w-ce prezes zarządu wojewódzkiego OSP, Piotr Tomaszewski dyrektor biura zarządu wojewódzkiego OSP.

 Byli z nami członkowie honorowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP:

2021 12 10 V Zjadz powiat 3

   Zygmunt Baran, Józef Boruta, Jan Szablewski, st. bryg. Sławomir Herbowski.                                                                                                                              

Zgodnie ze scenariuszem – sprawozdanie z działalności strażackiej w kadencji 2017-2021 skomentował Jarosław Herbowski wskazując na ważniejsze wątki naszej służby dla mieszkańców, w tym również wielkiej pracy organizacyjnej i służebnej w stosunku do 37 OSP funkcjonujących w powiecie wąbrzeskim. Nasze sprawozdanie opublikowaliśmy na naszej stronie wcześniej – zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

W dyskusji głos zabrali delegaci występując w imieniu swoich zarządów gminnych: Edward Kruk z gminy Płużnica, Grzegorz Komorowski z gminy Książki, Danuta Nowacka z Dębowej Łąki, Paweł Makowski z gminy Ryńsk oraz Janusz Kopczyński z Wąbrzeźna. Swoje dołączył autor notatki.

Z ważniejszych problemów poruszano kwestie:

Przypominano, iż jesteśmy aktywni we wszystkich społecznych sprawach, od wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych, poprzez organizację wielu wydarzeń strażackich, do działalności w samorządzie wiejskim i innych stowarzyszeniach funkcjonujących w naszych środowiskach.

Współpracujemy z partnerami społecznymi w staraniach o coraz lepsze wyposażenie – zwłaszcza Jednostek Operacyjno-Technicznych, które biorą na siebie działania ratowniczo-gaśnicze.

Dokucza strażakom rozrost biurokracji dokumentującej naszą pracę oraz coraz bardziej skomplikowane rozliczanie się z finansów strażackich – niezbędna jest nam pomoc fachowa w tym zakresie. Dla wielu OSP jest to bariera w ich pracy i rozwijaniu działalności. Występująca wielość instytucji i rodzajów projektów oferujących wspomaganie nie ułatwia pracy większości OSP. W tej kwestii podziękowano wąbrzeskiej komendzie PSP za pomoc w realizacji różnych projektów.

Zwrócono uwagę, iż powinniśmy zająć się pomocą organizacyjną i szkoleniową dla tych OSP, które nie mają Jednostek Operacyjno-Technicznych a poszukują dla siebie miejsca w swojej wsi, w gminie i powiecie. Uważamy, ze każda OSP może wybrać sobie takie działania, które pozwolą zachować gotowość w publicznej służbie.

  Ubolewano, iż epidemia spowodowała, że w ciągu ostatnich dwóch lat musieliśmy odstąpić od wielu naszych standardowych działań w sporcie, kulturze, udziale w życiu publicznym. Zastanawiano się na tym, jak przejść ten trudny okres i nie stracić dawnej aktywności.

Wyrażano obawy co do zapisów ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, która nie powinny:

- godzić w nasze tradycje, prawo do munduru, symboli strażackich, do zachowania naszych struktur OSP: zarządy gminne, powiatowe – do zarządu głównego,

- różnicować w prawach i obowiązkach Ochotnicze Straże Pożarne ze względu na to czy posiadają Jednostki Operacyjno-Techniczne, czy nie,

- nie może być zapisów ograniczających naszą niezależność i samorządność poprzez nadmierne podporządkowanie jakimkolwiek instytucjom, przyznajemy jednocześnie, iż naszym najbliższym partnerem społecznym są samorządy gminne, z którymi od zawsze dzielimy swoje obowiązku, ale też otrzymujemy podstawową pomoc w utrzymaniu gotowości do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych, jak i służby publicznej w innych sferach,

- zmniejszają ochronę prawną i możliwości odszkodowawcze dla strażaków ochotników.

  Ponadto oczekujemy pozytywnego rozwiązania kwestii rekompensaty dla strażaków, w tym także dodatków emerytalnych.

Szkodą wielką jest, że projekt ustawy nie powstał we współpracy między strażakami ochotnikami a strażakami zawodowymi – przecież tak na co dzień nie ma między nami sprzecznych interesów.

Przekazuję naszą opinię dotyczącą sytuacji strażaków w swoich zakładach pracy. Strażacy członkowie Jednostek Operacyjno-Technicznych mają kłopoty w swoich firmach. Część przedsiębiorców ma niechętny stosunek do zwolnień strażaków do akcji, na szkolenia, czy do ćwiczeń, i nie chodzi tu tylko o formalne podstawy zwolnień – trzeba by wspólnie zastanowić się, jak przełamać te trudności.

Autor; zabrałem głos dotyczący kontunuowania prac podjętych ponad 10 lat temu przez zarząd powiatowy OSP w zakresie:

- prac kronikarskich; w ciągu ostatnich 10 lat opracowanych zostało 16 kompleksowych kronik funkcjonujących OSP i 5 nieistniejących. Napisane są również kroniki kadencyjne gmin; Dębowa Łąka, Ryńsk, Płużnica oraz dwa tomy kroniki powiatowej, lat 2011-2021. W brudnopisie jest też kronika strażackiego powiatu z lat 1999-2016. Zakres pozostałych prac kronikarskich jest w gestii zarządów OSP, z którymi możemy podjąć się takich prac.

- Powiatowego Archiwum Strażackiego; praca nad jego utworzeniem; przygotowywanie pomieszczeń w Domu Strażaka w Wąbrzeźnie w toku. Posiadamy część zasobów w elektronicznym zapisie, część w druku. Chcemy wypracować formalny status Archiwum i poddać uchwałom zarządów od powiatu do OSP.

- strażackiej - powiatowej strony internetowej; uruchomiona w 2013 roku. prowadzona jest przez zespół: Jarosław Herbowski, Jarosław Tylmanowski, Janusz Marcinkowski oraz liczne grono współpracowników i panie kronikarki: Magdalenę Łaga z Myśliwca, Małgorzatę Boroch z Osieczka i Judytę Majewską-Nowek z Zielenia – wszystkich ślemy serdecznie podziękowania! Przypominamy, iż zamieściliśmy na niej 896 notek, sprawozdań, reportaży, w tym tysiące zdjęć – zadanie to wystarczy kontynuować!

Goście zjazdu:

2021 12 10 V Zjadz powiat 4

Janusz Gerke w-ce prezes ZOW Związku OSP RP, Piotr Tomaszewski dyrektor biura zarządu wykonawczego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, st. bryg. Sławomir Herbowski z-ca komendanta wojewódzkiego PSP, st. bryg. Janusz Woźniak komendant powiatowy PSP.

 W trakcie sprawozdawczego wystąpienia Wójtom i Burmistrzowi podziękował za współpracę Jarosław Herbowski – prezes naszego powiatowego oddziału, nawiązał jednocześnie do braku zainteresowania sprawami ochotniczego pożarnictwa przez samorząd powiatu i starosty Krzysztofa Maćkiewicza, który nie podjął problemów strażackich osobiście, ani też na forum Rady Powiatu, co przejawia się między innymi w kompromitująco niskim wsparciu finansowym ze strony Starostwa Powiatowego realizacji wielopunktowych zadań jakie strażacy realizują corocznie na rzecz integracji i bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.

Nasi przyjaciele samorządowcy, z którymi łączy nas wiele, a nie dzieli nic:

2021 12 10 V Zjadz powiat 5

Stanisław Szarowski wójt gminy Dębowa Łąka, Tomasz Zygnarowski burmistrz Wąbrzeźna, Marcin Skonieczka wójt gminy Płużnica, Krzysztof Zieliński wójt gminy Książki. Nieobecnego wójta gminy Ryńsk Władysława Łukasika reprezentował Piotr Makowski.

 W czasie obrad nasi goście zabierając głos podziękowali strażakom-ochotnikom za ich bezinteresowna służbę, składając jednocześnie deklarację współdziałanie we wszystkich przejawach strażackiego życia.

W trakcie Zjazdu wręczono: dyplomy honorowego członka Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wąbrzeźnie Leszkowi Talarkowi i Stanisławowi Macikowskiemu. Tytuł ten przysługuje strażakom, którzy w zarządzie powiatowym pracowali przez 3 kadencje, czyli przez 15 lat.

2021 12 10 V Zjadz powiat 10

Najwyższe strażackie odznaczenia z rąk Janusza Gerkego i Jarosława Herbowskiego otrzymali: Leszek Talarek otrzymał Złoty Znak Związku, a Ryszard Henryszewski „Medal im. Bolesława Chomicza”                                                              

 2021 12 10 V Zjadz powiat 7

 Zjazd dokonał wyboru:

Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wąbrzeźnie;

prezydium zarządu:

2021 12 10 V Zjadz powiat 8

Jarosław Herbowski, Jarosław Tylmanowski, Krzysztof Zieliński, Janusz Marcinkowski, Piotr Błażejewski.

                  prezes                 w-ce prezes           w-ce prezes               sekretarz                      skarbnik

Członkowie prezydium:

 2021 12 10 V Zjadz powiat 9

Judyta Majewska-Nowek, Danuta Nowacka, Janusz Kopczyński.

Członkowie zarządu:

 2021 12 10 V Zjadz powiat 13 

 Lech Jazownik, Grzegorz Komorowski, Edward Kruk, Marcin Milanik, Waldemar Marchewka.

             2021 12 10 V Zjadz powiat 11                         

           Marian Piątek, Paweł Polak, Sławomir Szmytkowski, st. bryg. Janusz Woźniak.

Powiatowa Komisja rewizyjna; Stefan Pyć przewodniczący, Sudziński Czesław w-ce przewodniczący, Eugeniusz Bala sekretarz, członkowie Jarosław Kubasik i Janusz Zahora.

2021 12 10 V Zjadz powiat 12

     Zjazd dokonał wyboru  przedstawiciela strażaków powiatu wąbrzeskiego do władz wojewódzkich OSP - do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Zwiazku OSP  RP - został nim Jarosław Herbowski, który reprezentuje nas od lat w zarządzie wojewódzkim - w jego Prezydium.   

Wybrano również delegatów naszego strażackiego powiatu na Zjazd Wojewódzki OSP, zostali nimi: Jarosław Herbowski, Edward Kruk, Danuta Nowacka, Krzyszto Zieliński.        

Wszystkim Druhom wybranym do pracy w tych strażackich strukturach Życzymy pomyślnej służby i satysfakcji z jej pełnienia!

Podziękowanie... gospodarzom Jarantowic  i paniom z KGW; po zakończeniu Zjazdu panie z jarantowickiego Koła Gospodyń Wiejskich: Hanna Żonakowska przewodnicząca KGW i Anna Lewandowska, Anna Błaszkiewicz, Małgorzata Szydzik, Anna Kaudowska, Renata Łasińska, Maria Makowska, Teodozja Budniewska podały poczęstunek, który jak zwykle z ręki naszych Pań były bardzo smaczny – za co Pięknie Dziękujemy!

Kategoria: /