Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Ostatnie posiedzenie.

Janusz Marcinkowski

Ostatnie posiedzenie.

Opracowanie Janusz Marcinkowski.

Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP kadencji 2016-2021 obradował na swym ostatnim posiedzeniu kadencji 2016-2021 w dniu 19 października 2021 roku na sali świetlicy u gościnnych strażaków w Przydworzu.

Niżej członkowie zarządu i przedstawiciele OSP Przydwórz w trakcie obrad.

Screen Shot 11 20 21 at 10.27 AMPorządek obrad był następujący:

  1. Otwarcie posiedzenia i przywitanie gości.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Prezentacja gospodarza – OSP Przydwórz.
  4. Informacja o przebiegu bieżących prac Prezydium i Zarządu Powiatowego OSP.
  5. Omówienie przygotowań do odbycia V Zjazdu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP.
  6. Dyskusja.
  7. Sytuacja pożarowa w powiecie; statystka zdarzeń, przebieg szkoleń, ćwiczeń w 2021 roku.
  8. Dyskusja.
  9. Podjęcie uchwał.
  10. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski

                               ---------------------------------------

Otwarcia dokonał Jarosław Herbowski prezes zarządu powiatowego OSP, który powitał uczestników posiedzenia, a szczególnie gospodarzy – druhów z miejscowego zarządu OSP i Władysława Łukasika wójta gminy, który uczestniczył na początku posiedzenia.

Screen Shot 11 20 21 at 10.27 AM 001

Rafał Stankiewicz, Damian Stankiewicz, Michał Kwiatkowski, Bartłomiej Wijata, Łukasz Dankowski, Władysław Łukasik.

W posiedzeniu brał udział st. kpt. Robert Stasiak z-ca komendanta powiatowego PSP i przedstawiciel Powiatowej Komisji Rewizyjnej Czesław Sudziński.

Screen Shot 11 20 21 at 10.28 AM

Prowadzenie obrad należało do prezesów Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

Screen Shot 11 20 21 at 10.28 AM 001

                     Leszek Talarek, Jarosław Herbowski, Jarosław Tylmanowski.

Prezentacji historii i działań OSP Przydwórz dokonał Damian Stankiewicz prezes zarządu OSP. Mówił o trudnych początkach strażackiej organizacji, o staraniach, aby wyposażyć ją w niezbędny sprzęt, o dążeniach do posiadania samochodu pożarniczego i przyzwoitej remizie. Druh Damian zwrócił uwagę na odrodzenie działalności w ostatnich latach, zwłaszcza kiedy to w 2016 roku stanęła nowa remiza OSP, także po tym jak w 2017 roku jednostka otrzymała średni samochód pożarniczy GBA STAR 244, oraz w 2021 roku lekki samochód pożarniczy marki FORD Transit. Ten ostatni w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego i gminy Ryńsk. W OSP służy 34 strażaków, w tym 14 posiada uprawnienia do uczestniczenia w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Wszystko to daje pewność, iż mieszkańcy Przydworza i okolicy mogą liczyć na wszechstronną pomoc. Zarząd OSP pracuje nad ewentualnym utworzeniem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Nawiasem mówiąc dzięki Wójtowi Gminy i Druhom z Przydworza w czasie przerwy w obradach mogliśmy przytulić się bijących ciepłem tradycyjnych kaflowych pieców.

 Przebieg, ustalenia posiedzenia.

W informacji o przebiegu bieżących spraw udzielił prezes Jarosław Herbowski. Przypomniał, iż w ostatnich latach na skutek pandemii Coronawirusa musieliśmy zawiesić w latach 2020-2021 wiele organizowanych przez Zarząd Powiatowy stałych-corocznych wydarzeń; konkursów, zawodów: sportowo- pożarniczych, zawodów strzeleckich itp.

Omawialiśmy kwestie związane z organizacją V powiatowego zjazdu delegatów OSP. Termin zjazdu ustalono na dzień 10 grudnia 2021 roku na sali świetlicy wsi Jarantowice. Rozpoczęcie zjazdu zaplanowano na godz. 13,oo. Przygotowywane są podstawowe dokumenty organizacyjne; listy zaproszonych, listy delegatów, członków zarządu, wzory uchwał, sprawozdań itp. Przyjęto organizacyjne szczegóły przebiegu Zjazdu. W zjeździe będzie brało udział 40 delegatów gmin i miasta Wąbrzeźna, goście, członkowie honorowi, samorządowcy.

Omówiono kwestie związane z przygotowaniem sprawozdań: zarządu oraz powiatowej komisji rewizyjnej. Pracują nad nimi: Jarosław Herbowski, Jarosław Tylmanowski i druhowie z komisji rewizyjnej Stefan Pyć i Czesław Sudziński.

Wydana zostanie druga edycja: „Kronika działań Strażackich w powiecie w latach 2016-2021”, pod redakcją Janusz Marcinkowskiego.

Pracujący członkowie zarządu powiatowego OSP.

Screen Shot 11 20 21 at 10.28 AM 002

Edward Kruk, Stanisław Macikowski, Wojciech Dombrowski, Jacek Nawrocki, Grzegorz Komorowski, Janusz Kopczyński.

Wszystkie sprawy związane z działaniami komendy Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie omówił szczegółowo st. kpt. Robert Stasiak z-ca komendanta PSP. Zwrócił szczególnie uwagę na współdziałanie PSP i Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP we wspólnym prowadzeniu akcji ratowniczo-gaśniczych w 2021 roku, co ilustruje tabela niżej.

 Screen Shot 11 20 21 at 10.28 AM 003

  Kapitan Stasiak poinformował nas o działaniach Komendy PSP dla zapewnienia gotowości strażaków ochotników do prowadzenia wspomnianych akcji. Chodzi o prowadzenie szkoleń, ćwiczeń, a także o utrzymywanie kontaktu z jednostkami OSP, które poprzez te przygotowania mogą uczestniczyć w ratowaniu życie i mienia mieszkańców powiatu.

Członkowie honorowi.

Zgodnie z wymogami statutu członkami honorowymi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP zostali: Wojciech Dombrowski, Stanisław Macikowski, Leszek Talarek. W tej sprawie podjęliśmy stosowną uchwałę zaliczając do tego grona druhów, którzy w zarządzie powiatowym OSP przepracowali co najmniej trzy kadencje, czyli 15 lat.

Druhom należy się Wielkie Podziękowanie – jest też trochę żalu, iż nadal nie będą bezpośrednio wspierać nas swoją bezinteresowną służbą i doświadczeniem, mimo tego Życzymy im jeszcze wiele lat wspólnej służby!

Kategoria: /