Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Strażacy z Myśliwca dla młodzieży.

Janusz Marcinkowski

Strażacy dla młodzieży.

Opracowanie Janusz Marcinkowski na podstawie materiałów Magdaleny Łagi i Sławomira Balawejdera.

 W dniach od 8 do 10 października 2021 roku we Fromborku odbyło się szkolenie strażaków – przyszłych opiekunów Młodzieżowych Drużyn Strażackich. Szkolenie zorganizowano na terenie Caritas Archidiecezji Warmińskiej przez Komisję ds. Młodzieży i Sportu Związku OSP RP działającą przy zarządzie powiatowym OSP w Braniewie. Z naszego województwa udział brali strażacy z Dąbrowy Chełmińskiej, spod Rypina i nasi: Magdalena Łaga i Sławomir Balawejder z Myśliwca. Z rozmowy z nimi wynika, iż we wsi zarysowała się możliwość utworzenia Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Trzeba wywołać uchwałę zarządu OSP o woli utworzenia MDP, zebrać chętnych młodych ludzi z Myśliwca – oraz ich rodziców, dla zaznajomienia ich z celami zorganizowania się oraz zasadami funkcjonowania MDP. Bardzo cenna to inicjatywa – wszakże strażacy mają doświadczenie z pracy z młodzieżą, której powiedzmy sobie szczerze kiedyś po wsiach było więcej.

Nasi kursanci mieli możliwość uczestniczyć w warsztatach, gdzie przećwiczono wiele form działalności z młodzieżą. Kończyli kurs z certyfikatem uprawniającym ich do prowadzenia takich drużyn.

Na zdjęciu uczestnicy szkolenia; wśród nich byli nasi druhowie z Myśliwca Magdalena Łaga i Sławomir Balawejder.

2021 10 8 Frombork 1

Nasi – Magdalena Łaga i Sławomir Balawejder w trakcie zajęć.

2021 10 8 Frombork 3

    Druhna Magda – druga od prawej.

2021 10 8 Frombork 2

Sławek Balawejder drugi od lewej.

Druhom w Myśliwca życzymy zrealizowania ambitnych planów – nasza wspaniała młodzież warta jest takiego zaangażowania i wysiłku!

Kategoria: /