Aktualności

VII Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP gminy Ryńsk.

Janusz Marcinkowski

VII Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP gminy Ryńsk.

 Opracowanie Janusz Marcinkowski; Joanna Kozłowska; zdjęcia Marka Motylskiego i autora.

-------------------------------------------

Delegaci OSP gminy Ryńsk zebrali się w dniu 17 lipca 2021 roku na kolejnych zjeździe podsumowującym strażacką kadencję 2016-2021, oraz wybierając władze strażackie na kolejne 5 lat.

2021 7 17 zjazd OSP gm Ryńsk 3

Prezydium obrad;

2021 7 17 zjazd OSP gm Ryńsk 1Od lewej: Janusz Marcinkowski sekretarz powiatowy OSP, Jarosław Herbowski prezes powiatowy OSP, Tomasz Miszewski przewodniczący zjazdu, Joanna Kozłowska sekretarz gminny OSP, Władysław Łukasik prezes gminny OSP gm. Ryńsk.

 Goście, delegaci na sali obrad w Jarantowicach.

2021 7 17 zjazd OSP gm Ryńsk 2Honorowi i wyróżnieni.

          Druhowie trochę wcześniej urodzeni zostali obdarowani gaśnicami z imienną dedykacją – w nagrodę: „ … za zaangażowanie się w ochronę przeciwpożarową…” w wielu ostatnich latach. Bez ich pracy nie było by możliwe budowanie poczucia zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy Ryńsk. Wyróżnienia wręczyli stojący na skraju z lewej i prawej: Władysław Łukasik i Zbigniew Szydzik.

2021 7 17 zjazd OSP gm Ryńsk 7

Od lewej: Lidia Czyżak, Wojciech Dombrowski, Wiesław Gerc, Andrzej Szałecki, Adam Zawada, Zygmunt Baran, Zbigniew Brzeski, Jerzy Kłaczyński

W ramach miłego obowiązku zapisuję kilka słów do zapamiętania: otóż dzisiaj Władysław Łukasik podziękował Lidii Czyżak, która w ciągu ostatnich lat pełniła niełatwe obowiązki sekretarza gminnego OSP i pracownicy urzędu gminy Ryńsk odpowiedzialnej za stan dokumentacji pracy strażackiej 12 OSP. Pracę tą pełniła wzorowo, wspomagając również prace komisji tematycznych zarządu powiatowego OSP. Za wszystkie te prace – składamy Wielkie Podziękowania!

          Zdjęcie pań z KGW Jarantowice ma rangę symbolu – jest to bowiem Podziękowanie dla wszystkich kobiet z gminy Ryńsk, które są dla strażaków wielkim oparciem i pomocą. Również i dzisiaj – Panie zaprosiły nas na smaczny poczęstunek.

2021 7 17 zjazd OSP gm Ryńsk 4

          Zjazd zajął się oczywiście pokazaniem podstawowych działań strażaków gminy Ryńsk w kadencji 2016-2021, które były dla strażactwa gminy Ryńsk jednymi z najlepszych w ich długiej historii. Sprawozdawał prezes gminny OSP – Władysław Łukasik w imieniu ponad 450-ciu strażaków zorganizowanych w 12 OSP. Spośród nich ponad 90 ciu jest przygotowanych do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych, których np. w 2020 roku było na terenie gminy Ryńsk odnotowano 111. W 4 OSP funkcjonują Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, natomiast w dwóch; Jarantowice i Ryńsk – kobiece drużyny. Strażacy brali udział w wielu formach naszych działań: w zawodach sportowo-pożarniczych; zawodach old-boys; turniejach plastycznych i wiedzy pożarniczej; w asystach świąt patriotycznych i kościelnych, opłatkach, spotkaniach, zebraniach walnych osp itp. Wszystkie te działania, włącznie z modernizacją i budowa remiz, kupnem samochodów zostało odnotowane w opracowaniu: „Kronice działań strażackich w gminie Ryńsk w kadencji 2016-2021”. Pracę przy tworzeniu tej 200 stronnicowej kroniki darowali w formie materiałów, zdjęć: Lidia Czyżak, Judyta Nowek, Marek Motylski, Władysław Łukasik, Joanna Kozłowska, co jest zgodne z naszymi zasadami „dobrej roboty”; pracowałeś – brałeś udział w budowaniu bezpieczeństwa mieszkańców i innych społecznych działaniach – daj na zwieńczenie tej bezinteresownej służby świadectwo tych starań.

Wybory władz strażackich:

- członkowie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Gminy Ryńsk:

  1. Władysław Łukasik – prezes.
  2. Zbigniew Szydzik - wiceprezes
  3. Damian Stankiewicz – wiceprezes.
  4. Marcin Milanik - komendant gminny OSP.
  5. Joanna Kozłowska – sekretarz.
  6. Czesław Sudziński – skarbnik.
  7. Tomasz Miszewski - członek prezydium zarządu.

Członkowie zarządu: Waldemar Marchewka, Wojciech Barański, Jacek Nawrocki, Robert Stefański, Janusz Długozima, Konrad Sztyrbicki, Judyta Majewska-Nowek, Zbigniew Stolkowski.

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP Gminy Ryńsk:

  1. Tomasz Siwek – przewodniczący,
  2. Sławomir Balawejder – wiceprzewodniczący,
  3. Karol Paszko – sekretarz.

Zarząd gminny OSP gminy Ryńsk kadencji 2021-2026.

2021 7 17 zjazd OSP gm Ryńsk 5

Od lewej: Wojciech Barański, Waldemar Marchewka, Robert Stefański, Janusz Długozima, Tomasz Miszewski, Tomasz Siwek, Damian Stankiewicz, Zbigniew Szydzik, Karol Paszko, Joanna Kozłowska, Zbigniew Stolkowski, Władysław Łukasik, Judyta Majewska-Nowek, Czesław Sudziński, Marcin Milanik. [Na zdjęciu zabrakło nam Sławomira Balawejdra i Jacka Nawrota]

Do pracy w zarządzie powiatowym OSP wskazano: Judytę Majewską-Nowek, Waldemara Marchewkę, Marcina Milanika.

Po omówieniu wszystkich spraw zabrali głos goście Zjazdu.

2021 7 17 zjazd OSP gm Ryńsk 6

          Jarosław Herbowski – prezes zarządu powiatowego OSP mówił o stanie pożarnictwa gminy Ryńsk, które w ostatnich latach kierowane przez Władysława Łukasika zrobiło wielki krok naprzód poprzez modernizację i budowę remiz, zakup samochodów pożarniczych, oraz świetną – wzorową organizację wielu działań, gdzie strażacy tej gminy okazują się jedni z najlepszych. Druh Prezes życzył strażakom, aby ich sprawy, nawet te najtrudniejsze rozwiązywać w duchu porozumienia, co przełoży się na koncentrowanie się na najważniejszym – na służbie dla mieszkańców wsi gminy Ryńsk.

         Piotr Piątkowski – przewodniczący Rady Gminy Ryńsk złożył strażakom i Władysławowi Łukasikowi podziękowania za pełnioną służbę, za to że w każdej sytuacji można na nich liczyć. Zadeklarował również, iż rada gminy tak jak dotychczas będzie przychylnie patrzeć na należyte wyposażenie strażaków do wypełniania ich zadań.

          Autor notatki:  odniosłem się do bardzo dobrej oceny działalności straży pożarnych gminy Ryńsk, która dzięki członkom zarządów-kronikarzom: Lidii Czyżak, Judycie Majewskiej-Nowek, Markowi Motylskiemu, Magdalenie Łaga, Joannie Kozłowskiej znajduje swoje odbicie w dokumentacji działań OSP i ich kronikarskich zapisach. Na ich podstawie z inicjatywy Władysława Łukasika powstało opracowanie: „Kronika działań strażackich w gminie Ryńsk w kadencji lat 2016-2021”. Wydrukowana kronika będzie stanowiła ważny dokument tych pięciu lat, który trafi do wszystkich OSP gminy Ryńsk. Składam  Ponownie dziękuję za współdziałanie w pisaniu opracowania - Janusz Marcinkowski.

Kategoria: /