Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Ćwiczenia strażaków i żołnierzy.

Janusz Marcinkowski

Ćwiczenia strażaków i żołnierzy.

 Wg materiału Grzegorza Komorowskiego.

W sobotę 22 sierpnia 2020 roku, druhowie z OSP Książki uczestniczyli w szkoleniu z zakresu reagowania kryzysowego. Grupą szkoloną byli żołnierze 81 batalionu lekkiej piechoty, który wchodzi w skład 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Głównym zadaniem Wojsk Obrony Terytorialnej jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W myśl tej zasady, „terytorialsi” doskonalą swoje kwalifikacje niezbędne w sytuacjach wystąpienia klęsk żywiołowych i katastrof. Na zdjęciach pod okiem instruktorów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Książkach żołnierze zostali zapoznani z zagadnieniemi dotyczącymi rozwijania i zwijania linii gaśniczych, zajmowania stanowisk gaśniczych oraz wypompowania wody. Dowiedzieli się również jakim sprzętem dysponuje straż pożarna do gaszenie pożarów oraz jakiego używa sprzętu ratowniczego. Zajęcia odbywały się na toruńskim poligonie.

Kolejne wspólne ćwiczenie odbędą się już 19 września 2020 roku. Serdecznie zapraszamy inne jednostki OSP do dołączenia w prowadzeniu szkolenia dla WOT.

2020 8 22 ćw z żołn Ksiązki 1

Druh Piotr Błażejewski i Marek Skwark zapoznają żołnierzy z budową i eksplatacją pomp wykorzystywanych do wypompowywania wody.

 Samochód pożarniczy z OSP Książki.

2020 8 22 ćw z żołn Ksiązki 2

Druh Damian Kuczyński prezentował samochód pożarniczy dane taktyczno –techniczne oraz jego wyposażenie.

Pokaz eksploatacji pił oraz technik ciecia metalu.

2020 8 22 ćw z żołn Ksiązki 5

                   Prezentował urządzenia druh Michał Węgliński.

Rozwijanie linii gaśniczej – „woda na przód” – zwinięcie linii. Pokaz i ćwiczenie poprowadził druh Grzegorz Komorowski.

2020 8 22 ćw z żołn Ksiązki 3

Nasi strażacy-ochotnicy otrzymali podziękowanie za przeprowadzenie ćwiczeń i szkolenie żołnierzy.

2020 8 22 ćw z żołn Ksiązki 6

Kategoria: /