Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Pamięci Grzegorza Nowackiego!

Janusz Marcinkowski

Pamięci Grzegorza Nowackiego!

Strażacy z Dębowej Łąki, powiatu wąbrzeskiego pożegnali w dniu 24 czerwca 2020 roku zmarłego 19 czerwca –Strażaka – druha Grzegorza.

 nawrocki 3

 Naszym strażackim obyczajem oddajemy Cześć i Pamięć Druhom, którzy odchodzą na „niebieską służbę”.

nawrocki 1

         Na cmentarzu w Dębowej Łące nad trumną Grzegorza pochyliły się nasze strażackie sztandary, a druh Benedykt Dudek przekazał w imieniu strażaków Żonie Zmarłego, naszej Koleżance po strażackiej służbie – druhnie Danucie wyrazy współczucia.

nawrocki 2

W imieniu Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Dębowej Łące, druhów strażaków pożegnał: „…nieodżałowanego Kolegę Grzegorza, długoletniego członka OSP w Dębowej Łące, który w swoim życiu poświecił się służbie ratowania mienia i życia ludzi. Przypomnieć się godzi, iż Druh Grzegorz w straży był od zawsze. W Jednostce OSP Dębowa Łąka przeszedł drogę od szeregowego strażaka, po kierowcę samochodu pożarniczego, konserwatora dbającego o sprawność pożarniczego sprzętu, urządzeń i samochodu. W zarządzie miejscowej OSP pełnił funkcję zastępcy naczelnika. W służbie tej poprzez wieloletnią pracę zdobył sobie szacunek i zaufanie druhów strażaków. Dzięki jego zaangażowaniu jednostka OSP Dębowa Łąka zajmowała czołowe miejsce w prowadzeniu akcji ratowniczo-gaśniczych i w innych działaniach strażackich.

Na ostatnie pożegnanie Grzegorza stawili się strażacy, poczty sztandarowe i delegacje z OSP powiatu wąbrzeskiego.

nawrocki 7

nawrocki 4

nawrocki 5

nawrocki 6

W strażackim pożegnaniu Naszego Druha – Grzegorza Nowackiego brali udział strażacy z gminy Dębowej Łąki, miasta Wąbrzeźna i okolicznych OSP.

                                                                         Cześć Jego Pamięci!

Kategoria: /