Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Strażacki maj '2020' w powiecie wąbrzeskim.

Janusz Marcinkowski

Strażacki maj 2020 roku w OSP wąbrzeskiego powiatu.

 *Szanowni czytelnicy ze względu na techniczne kłopoty nie mogłem umieścić materiałów informacyjnych z m-ca maja. Obecnie nadrabiam te opóźnienia i prezentuja materiał zebrany w maju od kilku naszych OSP. Za opóźnienia Przepraszamy!

Opracowanie Janusz Marcinkowski .

Strażacy nasi ze zrozumiałych względów musieli odłożyć organizację wielu wcześniej planowanych wydarzeń związanych z naszą działalnością. Żeby było jasne, w zakresie udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych, oraz w innych formach pomocy, o których już pisaliśmy, są w każdej chwili gotowi uruchomić swoje służby. Działo się natomiast kilka różnych spraw,o których warto wspomnieć.

Podział dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

        Na szczeblu Komendy Powiatowej PSP, w ograniczonym zakresie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, i zarządów gminnych OSP zostały uruchomione rozmowy o rozdysponowaniu dotacji: „… MSWiA na rok 2020 dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych nie należących do systemu KSRG.

        OSP otrzymają więc dotację podzieloną na kilka kategorii. Mówiąc w uproszczeniu na remonty remiz OSP, oraz na zakup wyposażenia osobistego strażaków i Jednostek Operacyjno Technicznych. Np. w gminie Płużnica na remont remizy w wysokości ponad 6 000 zł ubiega się zarząd OSP Bielawy. Natomiast OSP Błędowo chce dokonać zakupu wyposażenia osobistego strażaków, na co potrzebują ok. 6 000 zł.

Dotacje nie ominą również OSP Nowa Wieś Królewska i Płużnica, które są w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym. Po zakończeniu tych prac poinformujemy o całości obrazu w tym względzie na terenie powiatu.

Święto Floriana.

        Niemal od początku istnienia ochotniczej straży nie zdarzyło się, może poza okresem wojennym, żeby strażacy nie odchodzili swego święta. W tym roku ze względu na duże zagrożenie ‘koronowirusem’ nie organizowano majowych obchodów. Z tego co wiemy wyjątkiem była msza św. w intencji strażaków w kościele parafialnym w Wielkich Radowiskach.

Strażacy mówią, iż przyjdzie lepszy czas, to święto będzie można „odrobić”.

 Screen Shot 06 24 20 at 04.37 PM

Uczczenie 100 nej rocznicy urodzin Jana Pawła II.

Jak pamiętamy Marszałek Województwa rozpisał konkurs na umięśnienie tego wydarzenia.

Screen Shot 06 24 20 at 04.37 PM 001

Oprócz tego wszystkie OSP, na terenie której znajduje się kościół parafialny otrzymały od Marszałka okolicznościowe banery o wielkości 1x2 m.

Screen Shot 06 24 20 at 04.37 PM 002

       Bannery te zostały przez strażaków umieszczone na remizach OSP, lub przy kościołach w uzgodnieniu z miejscowym Księdzem Proboszczem. Niżej banner i portret Jana Pawła II na „domu Strażaka” w Wąbrzeźnie.

Screen Shot 06 24 20 at 04.37 PM 003

Screen Shot 06 24 20 at 04.38 PM

Banner w Lipnicy. strażacy i ks. Proboszcz.

Screen Shot 06 24 20 at 05.27 PM

Screen Shot 06 24 20 at 04.38 PM 002

 Nowa Wieś Królewska; banner zainstalowano przy figurce Św. Floriana, nieopodal remizy OSP i świetlicy wiejskiej.

Screen Shot 06 24 20 at 04.38 PM 004

Społeczność wsi Ryńsk uczciła rocznicę urodzin naszego Papieża w dwojaki sposób. Banner umieszczono przy figurze patrona strażaków Św. Floriana oraz w formie tablicy wspomnień.

Screen Shot 06 24 20 at 04.39 PM

Tablica była dziełem pań; Elżbiety Tomaszewskiej sołtys wsi oraz Anny Majewskiej.

Screen Shot 06 24 20 at 04.39 PM 001

.Bannery, oraz inne dowody pamięci o Janie Pawle II środowiska strażackiego, w tych szczególnych warunkach zagrożenia korona wirusem, odnotowaliśmy z naszego kronikarskiego obowiązku. Kilka podanych przykładów daje obraz przebiegu tych dni „Pamięci”!

Strażackie wydarzenia w OSP w Wielkich Radowiskach.

 Opracował Janusz Marcinkowski, wg materiałów Pawła Polaka.

 Florianowe święto.

4 maja 2020 roku strażacy z Wielkich Radowisk obchodzili majowe strażackie święto uczestnicząc w mszy św., oczywiście zachowując obowiązujące zasady chronienia się przed „korona wirusem”. Mszę w dniu 4 maja 2020 r o godz. 17 oo w intencji strażaków odprawił ks. Wiesław Michlewicz Po mszy św. nastąpiło symboliczne otwarcie bramy nowo wybudowanego przez gminę garażu OSP w Wielkich Radowiskach.

               Strażacy przed remizą OSP.

Screen Shot 06 24 20 at 04.49 PM 001

Screen Shot 06 24 20 at 04.49 PM

Strażacy włączyli się do konkursu strażackiego ogłoszonego przez Marszałka Kujawsko-Pomorskiego na uczczenie 100 lecie urodzin Jana Pawła II. Było więc przystąpienie do konkursu, oraz zawieszenie banneru okolicznościowego tuż obok remizy OSP.

Remiza i banner „Jana Pawła II”.

    Screen Shot 06 24 20 at 04.49 PM 002   

 W pracach przy nowej remizie OSP brali udział strażacy: Piotr Szmytkowski, Galczewski, Budniewski, Bartłomiej Węglerski, Paweł Polak, ... Dębski. W budowie wieszaków i suszarki wykonanych z materiałów zakupionych przez wójta gminy Stanisława Szarowskiego, oraz ich instalacji brali udział druhowie: Jarosław i Piotr Talkowscy i Bartosz Gębka. Prowadzono także różne prace porządkowe.

 Screen Shot 06 24 20 at 05.27 PM 001

Screen Shot 06 24 20 at 05.28 PM

Screen Shot 06 24 20 at 05.28 PM 001

Przekazano mi informację, iż strażacy dbają, nie tylko o nowy obiekt, zachowują również w dobrym stanie zbiornik przeciwpożarowy przy starej remizie. Jest ona naprawiany, czyszczony i napełniany, tak by razie potrzeby dysponować niezależnym zapasem wody.

Wymiana dachu na remizie OSP w Bielawach.

 Opracowanie Janusz Marcinkowski

Miejscowi strażacy z pomocą Wójta Gminy zrealizowali od lat podnoszony wniosek, aby dokonać wymiany na dachu remizy OSP, która została wybudowana przez osadników niemieckich w 1911 roku. Remiza ta jest podobna do równie starej remizy w Czaplach. Ma ona jedno pomieszczenie, gdzie kiedyś stała sikawka, dzisiaj przyczepa ciągnikowa gotowa w każdej chwili do wyjazdu. OSP w Bielawach nie ma co prawda jednostki techniczno-operacyjnej, a w związku z tym nie wyjeżdża do akcji ratowniczo-gaśniczych – ale tradycja, jest tradycją i remiza we wsi musi być!

Screen Shot 06 24 20 at 05.28 PM 002

     Prace wymiany dachu wspomagali nasi strażacy.

 Screen Shot 06 24 20 at 05.29 PM

Od lewej: Ryszard Kurnik, Rafał Ciechowski, Kazimierz Goral, Stefan Duma oraz Maciej Wyżykowski, Paweł Goral.

 Wszystko działo się pod wodzą prezesa Stanisława Wyżykowskiego.

Screen Shot 06 24 20 at 04.51 PM

 Strażacy liczyą na obiecane im wspomaganie dotacyjne do tych prac zabezpieczających remizę oraz na stosowną dokładkę w budżetu gminy Płużnica. Z wstępnych propozycji podziału dotacji dla OSP Bielawy na remont remizy OSP wynika, iż strażacy otrzymają ją w wysokości 6300 zł, pod warunkiem że gminy dołoży 20 %.

                                         

Kategoria: /