Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Środki na wyposażenie dla jednostek OSP

Jarosław Tylmanowski

 

       1 mln 100 tysięcy złotych wynosi budżet WFOŚiGW w Toruniu na zakup m. in. ubrań specjalistycznych, hełmów, sprzętu technicznego, uzbrojenia oraz urządzeń służących do łączności dla jednostek OSP w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych.

Milion złotych na realizację programu przeznaczył NFOŚiGW, kolejne 100 tys. złotych to środki, jakie dołożył WFOŚiGW w Toruniu.

Nabór wniosków trwać będzie od 15 do 30  czerwca br.

Jednostki OSP, które złożą wnioski i zakwalifikują się do Programu, mogą otrzymać nawet stuprocentowe dofinasowanie w formie dotacji na realizację przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 15 tys. złotych.

Regulamin, szczegóły na temat możliwości dofinansowania, wykaz sprzętu oraz formularz wniosku dostępne są na stronie:

https://wfosigw.torun.pl/strona-392-ogolnopolski_program_finansowania_sluzb.html

Kategoria: /