Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Pożegnanie brygadiera Andrzeja Kujaczyńskiego.

Janusz Marcinkowski

Pożegnanie brygadiera Andrzeja Kujaczyńskiego.

 Opracowanie Janusz Marcinkowski.

--------------------------------------------------------------

Po 32 latach służby w stan emerycki przechodził dzisiaj, w dniu 15 stycznia 2020 roku bryg. mgr inż. Andrzej Kujaczyński, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Wąbrzeźnie.

Popularnego wśród strażaków Andrzeja żegnaliśmy ze świadomością, iż przed nim jeszcze parę dziesiątek lat innej służby, choćby tej w mundurze ochotnika OSP.

           Poczet sztandarowy Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie.

andkuj 1

Uroczystość odbyła się w budynku wąbrzeskiej strażnicy PSP. Zgromadziła współpracowników Brygadiera (Tłumaczenie dla laików; w wojsku byłby to stopień podpułkownika!), prezesów gminnych OSP, samorządowców.

 

Dla Andrzeja Kujaczyńskiego była to z pewnością bardzo  wzruszająca uroczystość. Nie jest łatwo rozstawać się po 32 latach z tym miejscem, z tą służbą i kolegami!

andkuj 3

W jednym szeregu stanęli strażacy z PSP i przedstawiciele OSP z terenu powiatu – prezesi i komendanci gminni z OSP.

andkuj 2

Samorządowcy (wójtowie, burmistrz, starosta):

andkuj 7

Władysław Łukasik, Krzysztof Zieliński, Stanisław Szarowski, Andrzej Kujaczyński, Krzysztof Maćkiewicz, Marcin Skonieczka, Tomasz Zygnarowski.

Brygadier Andrzej Kujaczyński w obecności następcy przejmującego dowództwo Jednostki Ratowniczo Gaśniczej mł. bryg. Piotra Rogowskiego żegna się ze sztandarem PSP.

andkuj 4

Niżej od lewej: mł. bryg. Piotr Rogowski, komendant PSP w Wąbrzeźnie st. bryg. Janusz Woźniak i nasz bohater uroczystości bryg. Andrzej Kujaczyński.

andkuj 5

Andrzej Kujczyński przekazał swemu następcy prądownicę-sikawkę, taką swoistą buławę dowódcy JRG.

andkuj 6

Komendant PSP w swoim wystąpieniu przedstawił sylwetki: odchodzącego i przejmującego obowiązki dowódcy JRG.

                                --------------------------------------------

Szanowny Andrzeju!

Nie było łatwo było powiedzieć Ci tych kilkanaście zdań pożegnania – wszyscy byli w tej chwilą z Tobą – też Bardzo Wzruszeni!!!

Niech ten kolejny, wcale nie taki krótki okres Twojego Życia jaki Cię jeszcze czeka, a co przepowiadamy; będzie równie dobry, dający równie wielką satysfakcję – tego Ci wszyscy Życzymy!

andkuj 10

Wśród żegnających Andrzeja byli przyjaciele, a przede wszystkim żona Justyna, której rola w tym spotkaniu nie polegała na żegnaniu, a raczej na powitaniu – bowiem jest teraz szansa, iż częściej-dłużej będzie obecny w domu!

andkuj 8

 Justyna Kujaczyńska, Jarosław Tylmanowski.

Podziękowań za służbę, Życzeń na przyszłość było wiele.

W imieniu komendy wojewódzkiej PSP i swoim własnym złożył takie st. bryg. Sławomir Herbowski z-ca komendanta wojewódzkiego…

andkuj 9

Krzysztof Maćkiewicz starosta wąbrzeski…

andkuj 13

 Wójtowie, burmistrz …

andkuj 11

Janusz Kopczyński w imieniu Koła Strażaków Emerytów …Kołu doszedł nowy emeryt-strażak.

andkuj 12

Prezesi i komendanci gminny OSP w podzięce za wiele lat wspólnych akcji ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeń, zawodów, turniejów sportowych…

andkuj 15

 

Jeszcze tylko zdjęcie z pańmi z PSP i z żoną Justyną;

andkuj16

 

oraz „Płużnicą”, do której druh Andrzej przynależy od zawsze!

andkuj 14

Życie zawodowe bryg. Andrzeja Kujaczyńskiego.

 Brygadier mgr inż. Andrzej Kujaczyński z ochroną przeciwpożarową związany jest zawodowo od 1 września 1987 roku, kiedy rozpoczął naukę strażacką w Szkole Chorążych Pożarnictwa. Po jej ukończeniu 1 lipca 1989r. rozpoczął służbę w Zawodowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie, gdzie zajmował stanowiska:

dyspozytora od 1 lipca 1989 r.,

szefa zmiany od 1 lutego 1991 r.,

starszego instruktora od 1 lipca 1992 r.,

zastępcy dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej od 1 lipca 1993 r.,

dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej od 1 kwietnia 1999 r.

Za swoją nienaganną i długoletnią służbę był nagradzany oraz został odznaczony:

- przez Prezydenta RP Krzyżem Zasługi za Dzielność, Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę,

- przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Złotą Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej,

- przez Komendanta Głównego PSP dyplomem uznania,

- przez Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP oraz Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Złotymi Medalami Za Zasługi dla Pożarnictwa.

Systematycznie awansował aż do stopnia brygadiera.

W latach 1993-1997 oraz 2000-2002 odbył studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie uzyskując awans oficerski oraz dyplom magistra inżyniera pożarnictwa. W 2009r. ukończył studia podyplomowe w Akademii Polonijnej w Częstochowie w zakresie pedagogiki. W 2013r. został powołany na Dowódcę 1 kompanii gaśniczej ”Toruń” Centralnego Odwodu Operacyjnego.

Aktywnie wspiera działania druhów ochotników na terenie powiatu. W 1989r. wstąpił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Czaplach, gdzie pełnił funkcję naczelnika, a od 2001r. jest prezesem tego stowarzyszenia. Obecnie jest członkiem Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Płużnicy, w którym od 2009 r. pełni funkcję Komendanta Gminnego OSP.    

Bryg. Andrzej Kujaczyński w czasie swojej wieloletniej służby uczestniczył w bardzo dużej ilości akcji ratowniczych podczas gaszenia pożarów, gdzie powierzano mu funkcje dowódcze. Największe oraz najbardziej skomplikowane z nich to duże pożary np.: Puszczy Bydgoskiej w 1992r., magazynu paliw w Goleszynie 2003r., zakladu dobiarskiego w Toruniu w  2008 r. czy wysypiska śmieci w Niedźwiedziu w 2017 r.

Brał też czynny udział w akcjach ratowniczych podczas wielu wypadków komunikacyjnych, ratując życie, zdrowie i mienie wielu ludzi. Był operatywnym dowódcą, któremu można było powierzyć wiele zadań, który potrafił zorganizować zespół ludzi i nim pokierować, a gdy zaszła potrzeba osobiście stanąć na pierwszej linii działań. Przykładem takiej postawy jest np. udział w akcji przeciwpowodziowej w okolicach Sandomierza w 2010r., gdzie odpowiadał za zadania przydzielone kompanii odwodowej sformowanej z sił i środków województwa kujawsko-pomorskiego.

Bryg. Andrzej Kujaczyński w czasie swej służby organizował wiele różnych ćwiczeń i szkoleń, w czasie których strażacy doskonalili swoje umiejętności oraz techniki ratownicze. Jest propagatorem bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach zagrożenia wśród dzieci i młodzieży, której potrafi przybliżyć etos strażackiej służby.

Zawsze dbał o swoją wysoką sprawność fizyczną, co przedłożyło się na zdobycie kilka razy czołowych miejsc na poziomie powiatu- województwa w sporcie pożarniczym, ratownictwie wodnym, czy w dyscyplinach pływackich lub strzeleckich. Do dnia dzisiejszego jest rekordzistą powiatu we wspinaniu przy użyciu drabiny hakowej z czasem 19,98 sek. i w biegu na 1000 m z czasem 3 min 3 sek.

Jest pasjonatem historii pożarnictwa i historii regionu. Jego działania doprowadziły do przywrócenia świetności trzem sikawkom konnym. Organizuje i bierze udział w pokazach i zawodach strażackich w stylu retro.

Ważną rolę w jego służbie odgrywa również przyszłość, czego przykładem jest udział w przygotowywaniu planów i praca podczas budowy strażnicy komendy straży w Wąbrzeźnie oddanej wraz z obiektami towarzyszącymi do użytku w 2014r. Widzieliśmy Go również przy pozyskiwanie nowych pojazdów pożarniczych oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla PSP i OSP w powiecie wąbrzeskim.

Andrzej Kujaczyński mieszka z rodziną w Czaplach, w swoim rodzinnym domu.

Kategoria: /