Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Posiedzenie Zarządu Gminnego OSP i spotkanie opłatkowe w Blizienku '2020'

Janusz Marcinkowski

Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Książkach.

 Opracowanie Janusz Marcinkowski, zdjęcia: Eugeniusz Bala i Jarosław Herbowski.

   Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Książkach zwołał posiedzenie w dniu 10 stycznia, o godz. 17,oo w remizie OSP Blizienko. W porządku obrad zawarto dwa główne kwestie do omówienia: analiza statystyki pożarowej, działań ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy Książki w 2019 roku oraz omówienie ubiegłorocznych dotacji pozyskanych przez OSP z programów: Regionalnego Programu Operacyjnego, MSWiA oraz PSP przeznaczonych na wzbogacenie wyposażenie remiz strażackich.

Goście posiedzenia.

posks 2

Od lewej: st. bryg. Janusz Wożniak komendant PSP, Jarosław Herbowski prezes zarządu powiatowego OSP, Krzysztof Zieliński wójt gminy, ks. kanonik Grzegorz Nadolny.

Strażacy, członkowie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Książki: Tadeusz Pawlak, Sławomir Mikowski, Henryk Fabrykiewicz, Leszek Talarek w-ce prezes zarządu gminnego OSP, Piotr Błażejewski prezes zarządu, Jecek Głażewski, Robert Szymaniak, Grzegorz Komorowski komendant gminny OSP, Lucjan Janke, Roman Witomski, Zygmunt Pastucha, Józef Majek.

posks 1

Strażacy gminy Książki dzielnie spełnili swój obowiązek wobec społeczeństwa, bowiem w 2019 roku ponad 60 razy wyruszali do akcji ratowniczo-gaśniczych, z czego znakomita większość były to akcje likwidujące skutki miejscowych zagrożeń. Główną pracę biorą na siebie strażacy z OSP Książki, które to jest w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym. Ponadto ochotnicy biorą udział w wielu działaniach sportowych, kulturalnych w asystach w czasie świąt lokalnych, kościelnych itp.

Drugą część spotkania poświęcono na podzielenie się opłatkiem, życzenie sobie nawzajem Wszelkiej Pomyślności w strażackiej służbie, ale również w życiu prywatnym.

posks 3

Ks. Grzegorz Nadolny w trakcie modlitwy za pomyślność strażaków, z Życzeniami na 2020 rok. Strażacy gotowi do przełamania się opłatkiem.

posks 4

Za naszym pośrednictwem chcemy pięknie Podziękować Paniom z KGW: Bogusławie Wojciechowskiej, Ewie Wiśniewskiej, Danucie Jamroży, za smaczny poczęstunek, jaki przygotowały na to opłatkowe-Noworoczne spotkanie. Paniom Życzymy Wiele Słońca i Radości w 2020 roku!

posks 5

 

                 

Kategoria: /