Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Zebranie OSP Ostrowo '2020'

Janusz Marcinkowski

Zebranie sprawozdawcze w OSP Ostrowo ‘2020’.

Opracowanie Janusz Marcinkowski.

Zebranie otworzył i prowadził w dniu 11 stycznia 2020 roku Grzegorz Sokół prezes OSP. Zebranie sprawozdawcze podsumowało miniony 2019 rok oraz wytyczyło zadania na 2020 rok. Zebranie odbyło się w świetlicy wiejskiej, w której niedawno, bo 28 grudnia stawiliśmy się na bardzo dobrze urządzonym gminnym opłatku strażackim. Frekwencja na zebraniu wyniosła 59 %. OSP liczy sobie obecnie 20 strażaków.

Strażacy z Ostrowa na zebraniu.

zebrost 1

Prezydium zebrania:

zebrost 2

 Od lewej: Piotr Szczepanik naczelnik OSP, Barbara Piłat sołtys wsi, radna, Grzegorz Sokół prezes OSP.

Pani sołtys podziękowała strażakom za ich służbę, a szczególnie za organizację gminnego opłatka strażackiego w dniu 28 grudnia. Wielką zasługą miały w tej organizacji Panie – żony, krewne strażaków przygotowujące poczęstunek na przyjęcie gości z całej gminy Płużnica. Pani sołtys wspomniała, iż wieś, a również strażacy oczekują od władz gminy rozwiązania kwestii modernizacji świetlicy wiejskiej w Ostrowie.

Przedstawiciele zarządów: powiatowego i gminnego OSP.

zebrost 3

Edward Kruk prezes gminny OSP, Janusz Marcinkowski sekretarz gminny i powiatowy OSP.

Omówiliśmy działania strażackie w ubiegłym roku na szczeblu gminnym i powiatowym, a także zadania na 2020 rok. Podziękowania nasze dotyczyły organizacji opłatka gminnego, jaki odbył się w Ostrowie, oraz udziału strażaków z Ostrowa w zadaniach organizowanych w gminie i powiecie. Życzyliśmy druhom pomyślnej realizacji zamierzeń w tym roku.

Sprawozdanie prezesa OSP odnotowało między innymi następujące działania w 2019 roku:

  • Dokonano zakupu 7 szt kurtek wyjściowych, czterech mundurów wyjściowych, oraz materiały edukacyjne. Wszystko to zakupiono z dotacji rządowej w wysokości 5 000 zł.
  • Druh Grzegorz Sokół uczestniczył w zabezpieczeniu trasy wyścigu kolarskiego w maju br.
  • W zawodach gminnych; sportowo-pożarniczych uczestniczyli w drużynie OSP Ostrowo druhowie: Sławomir i Emil Wijatowie, Tomasz, Marcin i Oskar Pyżewscy, Damian i Piotr Sokołowie, oraz Łukasz Rygielski z Płużnicy.
  • W wycieczce strażackiej do trójmiasta brali udział: Ewa, Grzegorz i Damian Sokół.
  • W Radzie Sołeckiej wsi Ostrowo, udział w jej pracach biorą strażacy: Jan Ludwikowski, Zbigniew Makowski i Mateusz Właśniewski.
  • Strażacy dali asystę podczas kościelnych świąt: Grzegorz, Damian i Piotr Sokołowie, Marcin i Tomasz Pyżewscy, Piotr Szczepanik i Piotr Lisewski.

Zebrani uchwalili uchwały, w tym o wysokości składki członkowskiej – 15 zł., oraz decyzji o prowadzeniu przez OSP uproszczonej rachunkowości notującej wpływy i wydatki.

Kategoria: /