Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Zebranie OSP Ryńsk '2020'

Janusz Marcinkowski

Zebranie sprawozdawcze OSP Ryńsk.

 Opracowanie Janusz Marcinkowski.

Walne zebranie OSP zwołano na dzień 10 stycznia 2020 roku na świetlicy wiejskiej w Ryńsku. W tym samym budynku mieści się remiza OSP w której strażacy dbają o samochody i bojowe  wyposażenie, aby w każdej chwili 22 strażaków Jednostki Operacyjno Technicznej mogło ruszyć ludziom na ratunek. Warto też wiedzieć, iż jednostka znajduje się w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym, co nakłada na nią obowiązek dbania o bezpieczeństwo nie tylko w samym Ryńsku, ale w kilku przyległych wsiach.

Strażacy z Ryńska, goście na zebraniu w dniu 9 stycznia 2020 roku.

zebryn 2

  Zebranie rozpoczęło się wprowadzeniem sztandaru OSP.

zebryn 1

Poczet stanowili: (od lewej): Piotr Nawrocki, Krystian Trąba, Dawid Przybysz.

Przewodniczenie zebraniu powierzono Wojciechowi Dombrowskiemu prezesowi OSP. Zebranie przebiegło sprawnie, zgodnie z przewidzianym

i przyjętym porządkiem obrad. Jak sama nazwa mówi, zebranie dokonało oceny przebiegu strażackiej roboty w 2019 roku.

Prezydium zebrania.

zebryn 6

  Od lewej; ks. Wojciech Jonik proboszcz z Ryńska, Władysław Łukasik wójt gminy Ryńsk i prezes gminny OSP w jednej osobie, Wojciech Dombrowski prezes OSP, Janusz Marcinkowski sekretarz powiatowy OSP, Jacek Nawrocki naczelnik i komendant gminny OSP.

Strażacy zaprosili i przywitali ciepło Panie z samorządu i organizacji partnerskiej.

zebryn 3

Od lewej: Elżbietę Tomaszewską-panią sołtys wsi i panie z KGW; Bogumiłę Kamińską, Reginę Żak przewodniczącą Koła, Marią Siwiec.

Obecni byli honorowi członkowie OSP: Adam Nawrocki, Ryszard Żak, marian Tomaszewski i członkowie wspierający: Bolesław Sznurowski, Wojciech Górecki.

zebryn 4

Strażacy z OSP Ryńsk.

zebryn 5

           Druhny OSP Ryńsk.

zebryn 8

Dwie Druhny: Katarzyna Trąba i Monika Jabłońska były bardzo aktywnie zabiegane w trakcie zebrania. Jak się okazało na długo przed zebraniem i w jego trakcie, wzięły się za przygotowanie poczęstunku dla uczestników zebrania. O tym jaki był to bardzo duży wybór potraw, jak były one smaczne może wypowiadać się ten, komu przyszło tego wszystkiego posmakować! Wielkie Dzięki za niezapomniane smaki!

Katarzyna Trąba była wywołana na salę, by jej gminne i powiatowe wyróżnienie: „Tytuł Strażak Roku 2019” zostało przez salę uczczone oklaskami na stojąco. Jak przypomniano taki tytuł taki został po raz pierwszy nadany druhnie-kobiecie w historii tego powiatowego wyróżnienia. Druhnie Katarzynie – jeszcze raz Wielkie Podziękowania za jej strażacką służbę!

Strażacka młodzież! W OSP Ryńsk w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej jest kilkanaście osób. Młodzież startuje w zawodach sportowo-pożarniczych. Rozpoczyna swoją dobrą drogę do przyszłej strażackiej służby.

zebryn 7

Sprawozdania z działalności w 2019 roku.

          Główne sprawozdanie zarządu OSP z pracy w mijającym roku przedstawił prezes Wojciech Dombrowski. Ze sprawozdania wynikają następujące elementy tych działań:

- jednostka operacyjna uczestniczyła w 54 akcjach ratowniczo-gaśniczych, z czego większość to wyjazdy do likwidacji skutków miejscowych zagrożeń. Sprawozdanie ujęło dokładnie kto, ile razy wyjeżdżał do wspomnianych akcji. Wśród wymienionych-wyróżnionych była Katarzyna Trąba: „Strażaczka Roku 2019”

- strażacy wzięli udział w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych, na których startowały: Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, drużyna seniorów i po raz pierwszy drużyna kobieca, a wszystko z OSP Ryńsk,

- udział w zawodach Old Boys zaznaczyła drużyna seniorów w wieku powyżej 40 lat zajmując dobre 5 miejsce na turnieju w Wielkich Radowiskach,

- z pieniędzy dotacyjnych dokonano zakupu sprzętu strażackiego, między innymi: koszarówek, butów oraz mundurów wyjściowych,

- strażacy współuczestniczyli w remoncie remizy OSP,

- członkowie OSP z JOT-u brali udział w szkoleniach, w czym zresztą przodują strażacy gminy Ryńsk,

- druhowie z OSP Ryńska brali udział w wielu wydarzeniach samorządowych, we wsi Ryńsk, oraz dając również asystę w uroczystościach kościelnych,

- z rozmowy z p. Sołtys wynika, iż czterech strażaków uczestniczy w pracy rady sołeckiej, przekładając swoją aktywność na problemy najbliższego środowiska,

- współpracowano ze szkołą w Ryńsku zapraszając dzieci, młodzież do remizy na pokaz sprzętu i rozmowy o bezpiecznych zachowaniach w wielu życiowych sytuacjach.

Po przedstawieniu sprawozdania finansowego przez skarbnika Krystiana Trąbę, w wystąpieniu przewodniczącego komisji rewizyjnej druha Wojciecha Tomaszewskiego postawiony został wniosek o udzielenie absolutorium, co zostało przegłosowane.

W dyskusji zabrał między innymi głos Władysław Łukasik, który zwrócił uwagę, na większą mobilizację wszystkich strażaków, w tym w uczestniczeniu w wydarzeniach, takich jak: opłatek strażacki, w zebraniach OSP itp. Będąc jednocześnie strażakiem tej OSP przypomniał pozytywne działania strażaków z Ryńska, którzy poświęcają czas na pracę w tej ważnej sferze publicznej.

Autor tej notatki; przypomniał różne formy strażackiej służby i oczekiwań społecznych wobec naszej pracy. W imieniu zarządu powiatowego OSP złożyłem podziękowania za pracę w 2019 roku, z prośbą-zachętą do włączenia się w powiatowe wydarzenia strażackie w tym roku.

Ks. Wojciech Jonik; podzielił się ze strażakami wrażeniami z pierwszego takiego spotkania w którym tu, w Ryńsku uczestniczył. Złożył strażakom życzenia Pomyślności na służbę w 2020 roku.

Kategoria: /