Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Opłatek strażacki w gminie Ryńsk.

Janusz Marcinkowski

Opłatek strażacki w gminie Ryńsk.

Opracował Janusz Marcinkowski na podstawie wywiadu z Januszem Długozimą, Zdjęcia Marka Motylskiego.

Spotkanie przedstawicieli z gminy Ryńsk odbyło się w świetlicy wiejskiej w miejscowości Orzechówko w dniu 14 grudnia 2019 roku. Takie spotkania to jednocześnie możliwość spotykania się w gronie przyjaciół, a także czas refleksji nad mijającym kolejnym rokiem bezinteresownej strażackiej służby. W gminie Ryńsk w 2019 roku wiele strażackich postulatów zostało spełnionych. Dzięki pomocy finansowej gminy, dotacjom można było uzupełnić wyposażenie remiz oraz osobistego wyposażenia strażaków.

Strażacy gminy Ryńsk na opłatku ‘2019’

opłryń 1

W gminie Ryńsk funkcjonuje 12 Ochotniczych Straży Pożarnych, które służą w razie potrzeby pomocy ludziom we wszystkich możliwych zdarzeniach; od gaszenia pożarów do zabezpieczenia wypadków drogowych i usuwania ich skutków. Do miesiąca grudnia strażacy z gminy Ryńsk wyjeżdżali do akcji ratowniczo-gaśniczych łącznie 178 razy, w tym do pożarów: 24 razy; do miejscowych zdarzeń 135 razy. Odnotowano również 4 alarmy fałszywe z terenu gminy. Spośród 12 OSP gminy dwie jednostki operacyjno-techniczne są w Krajowym Systemie Ratowiczo-Gaśniczym, i to na nich głównie spoczywa obowiązek bycia w gotowości do wyjazdu.

Strażacy na sali świetlicy w Orzechówku.

opłryń 4

 

      Podziękowania i życzenia za strażacką służbę w 2019 rok.

opłryń 2

Od lewej: Janusz Długozima prezes OSP Orzechówko, Jarosław Herbowski prezes powiatowy OSP i Władysław Łukasik wójt gminy i prezes gminny OSP gm. Ryńsk. Obecny był również Jacek Nawrocki komendant gminny OSP gm. Ryńsk.

 

Były piękne polskie kolendy, modlitwa w intencji strażaków i dzielenie się opłatkiem…

opłryń 3

Proboszcz parafii w Orzechowie ks. Wojciech Radzikowski i strażacy.

W uroczystości uczestniczyli strażacy z OSP: Jarantowic, Jaworza, Ludowic, Myśliwca, Orzechowa, Orzechówka, Pływaczewa, Przydworza, Ryńsk, Sitna, Zielenia.

Proszono, aby szczególnie pięknie podziękować Paniom zrzeszonym w KGW, za przygotowanie poczęstunku, przy którym łatwiej i przyjemniej miał czas w koleżeńskim gronie.

Kategoria: /