Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Powiatowe; strażackie spotkanie opłatkowe.

Janusz Marcinkowski

Powiatowy opłatek strażacki w Dębowej Łące.

Opracowanie Janusz Marcinkowski.

Spotkanie opłatkowe, połączone z wręczeniem medali, wyróżnień dla strażaków powiatu wąbrzeskiego odbył się 18 grudnia 2019 roku na sali świetlicy wiejskiej w Dębowej Łące. Gospodarzami byli strażacy tej gminy, wójt gminy Stanisław Szarowski,a przewodniczył im Stanisław Macikowski prezes gminny OSP. Wspomagali go Stanisław Czerski i Jan Szablewski dowodzący OSP w Dębowej Łące.

oppow 2        

Sama ceremonia rozpoczęcia przebiegała zgodnie z ustalonym od lat porządkiem. Rozpoczęliśmy wprowadzeniem sztandaru Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, który tworzyli (od lewej): Mieczysław Puszakowski, Stanisław Czerski i Alfred Piątek. Po wysłuchaniu Hymnu, w imieniu gospodarzy otwarcia dokonał Stanisław Macikowski. Spikerem uroczystości był Jarosław Tylmanowski w-ce prezes powiatowy OSP.

oppow 1

Jarosław Tylmanowski, Stanisław Macikowski, Jarosław Herbowski.

Jarosław Herbowski przypomniał wykonanie zadań przez strażaków powiatu w mijającym 2019 roku. [Niebawem opublikujemy roczne sprawozdanie.] Strażacy realizują wiele zadań w różnorodnych kierunkach; od kwestii szkoleniowych, organizacyjnych, pracy z młodzieżą, po organizację zawodów, ćwiczeń, turniejów pływackich i strzeleckich. W 37 OSP na terenie powiatu pracuje kilkuset osobowa grupa strażaków, w tym bezpośrednio w akcjach ratowniczo-gaśniczych ma obowiązek uczestniczenia 285 druhów. Uczestniczymy również we wszystkich uroczystościach patriotycznych i religijnych dając swoją asystę.

Podziękowania strażakom złożyli obecni w Dębowej Łące goście: Zbigniew Sosnowski w-ce marszałek województwa, Krzysztof Maćkiewicz starosta wąbrzeski, st. bryg. Janusz Woźniak komendant powiatowy PSP, Piotr Tomaszewski dyrektor wojewódzkiego biura OSP, Wojciech Trzciński z-ca burmistrza Wąbrzeźna. Podziękowali strażakom za służbę w 2019 roku, życząc im Wszystkiego Najlepszego na Nowy 2020 rok.

oppow 6

Od lewej stoją: Kazimierz Klimek, Jan Maciejewski, Krzysztof Zieliński, Władysław Łukasik, Krzysztof Maćkiewicz, Wojciech Trzciński, Zbigniew Sosnowski, Piotr Tomaszewskim, st. bryg. Janusz Woźniak i Stanisław Szarowski gospodarz uroczystości-wójt gminy Dębowa Łąka.

Wręczenie: „Medalu im. Zygmunta Kalksteina”.

          W dniu dzisiejszym była okazja, aby wręczyć to nowe-powiatowe strażackie wyróżnienie druhowi Zygmuntowi Baranowi za całokształt jego długoletniej działalności strażackiej, w tym także w dziedzinie naszego kronikarstwa, którego zapisy czynił w OSP Sitno i Ludowice.

oppow 3

Medal Druhowi Zygmuntowi wręczyli: Stanisław Macikowski i Jarosław Herbowski.

 

„Strażak Roku 2019”

W dniu 29 listopada 2019 roku w siedzibie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP w Wąbrzeźnie odbyło się posiedzenie Kapituły, która dokonała wyboru „Strażaka Roku – 2019”.

Z terenu powiatu wąbrzeskiego z każdej gminy wpłynęło pięć wniosków z nominacjami do nagrody:

  1. Druh Stanisław Czerski – zastępca naczelnika OSP Dębowa Łąka ( 44 lata )

Nominowany został za:

- czynny udział w akcjach i ćwiczeniach strażackich,

- za uczestnictwo we wszystkich zawodach sportowych,

- za uczestnictwo w uroczystościach patriotyczno-religijnych,

- za współpracę z młodzieżą szkolną i przedszkolną,

- za udział w organizowanych imprezach charytatywnych miedzy innymi w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy,

- za prace porządkowo-remontowe w remizie

  1. Druh Radosław Papież; kierowca-ratownik, członek Zarządu OSP Wąbrzeźno ( 27 lat )

Nominowany został za:

- czynny i ofiarny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,

- za współpracę z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą,

- za uczestnictwo w szkoleniach, zawodach i pokazach,

- za wkład pracy włożony w poprawę warunków socjalno-technicznych w jednostce,

- za współpracę z klasami mundurowymi Zespołu Szkół we Wroniu,

- za ciągłe doskonalenie i podnoszenie swoich kwalifikacji pożarniczych.

  1. Druh Krzysztof Ślesar; strażak-ratownik, członek Komisji Rewizyjnej w OSP Błędowo (46 lat) . Nominowany został za:

- uczestnictwo w akcjach ratowniczo-gaśniczych,

- za udział w zawodach sportowo-pożarniczych oraz ćwiczeniach,

- za uczestnictwo w uroczystościach patriotycznych, samorządowych i kościelnych,

- za pracę przy remontach i modernizacji remizy.

  1. Druhna Katarzyna Trąba;  strażak OSP Ryńsk (30 lat )

Nominowana została za:

- uczestnictwo w akcjach ratowniczo-gaśniczych jako jedna z nielicznych kobiet,

- za aktywny udział w zawodach sportowo-pożarniczych,

- za utworzenie i szkolenie Kobiecej Drużyny Pożarniczej w Ryńsku,

- za współpracę z dziećmi i młodzieżą,

- za zaangażowanie jako członkini rady sołeckiej na rzecz środowiska lokalnego,

- za ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji.

  1. Druh Paweł Wojas – kierowca, skarbnik OSP Książki ( 28 lat )

Nominowany został za:

- liczne wyjazdy do pożarów i miejscowych zagrożeń,

- za uczestnictwo w zawodach, ćwiczeniach organizowanych na szczeblu jednostki, gminy i powiatu,

- za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków konserwatora sprzętu pożarniczego,

- za współuczestnictwo w organizacji uroczystości patriotyczno-religijnych,

- za podnoszenie kwalifikacji-ukończenie kursu naczelników i szkolenia z kwalifikowanej pomocy przedmedycznej,

- za działalność jako członka rady sołeckiej na rzecz społeczności lokalnej.

Po zapoznaniu się nominacjami w glosowaniu tajnym dokonała wyboru „Strażaka Roku 2019”, którym została : Druhna Katarzyna Trąba.  Jest to pierwsze takie wyróżnienie dla Druhny z naszych szeregów.

Nominowani i wręczający…

oppow 4

Od lewej; Stanisław Czerski, Krzysztof Ślesar, Radosław Papież, Katarzyna Nawrocka Trąba, Paweł Wojas oraz Jarosław Herbowski, st. bryg. Janusz Woźniak i Krzysztof Maćkiewicz fundator nagrody dla „Strażaczki Roku”.

Podziękowanie dla st. ogn. Magdaleny Twardowskiej.

oppow 5

Druhna Magdalena nie od dzisiaj pomaga strażakom ochotnikom w trudnym pozyskiwaniu dotacji z różnych źródeł na zakup wyposażenia, sprzętu do naszych remiz. Ze wszystkich OSP płynęła wdzięczność za cierpliwość z jaką się spotkali przy gromadzeniu i wypełnianiu dokumentacji na owe dotacje - co powiedzmy sobie szczerze; nie jest naszym strażackim powołaniem!

Uroczystość naszą wzbogacił występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Łobdowie, przeplatany kolędami z asystą grającego na akordeonie księdza Piotra Rutkowskiego.

oppow 10

Przed podzieleniem się opłatkiem… niżej proboszcz z Łobdowa ks. Piotr Rutkowski po krótkiej modlitwie zachęcił nasz do dzielenia się opłatkiem. Młodzież szkolna przyjechała pod opieką p. Danuty Klonowskiej dyr. szkoły w Łobdowie i p. nauczycielki Barbary Bliźniak, którym strażacy Dziękują za pracę w uświetnieniu tego święta.

oppow 7

 

 W tym czasie na zapleczu Nasze Miłe Panie z KGW z Dębowej Łąki; przygotowały poczęstunek, którym umiliły nam wieczór. Przy zastawionych stołach mogliśmy usiąść i porozmawiać o naszzych sprawach.

oppow 8

Jak się dowiedziałem, w przygotowaniu tego poczęstunku brały udział Panie, którym to goście i strażacy za naszym pośrednictwem nakazali Pięknie Podziękować!

Życzymy więc Paniom: Elżbiecie Banaś, Annie Betynie, Celinie Celmer, Elżbiecie Koźlikowskiej, Jolancie Meteni, Ali Skierowskiej, Ewie Stroińskiej, Mariannie Szablewskiej Wszystkiego Najlepszego za tak sympatyczne przyjęcie.

Na sali krzątał się też Hubert Metenia, który opiekował się sprzętem elektronicznym.

Strażacy na sali w Dębowej...

oppow 9

Wszystkim za uśmiechem Druhny Katarzyny „Strażaczki Roku 2019” zasyłamy:

Najlepsze Świąteczne i Noworoczne Życzenia.

oppow 12

                  

Kategoria: /