Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

CIT-8 podpis kwalifikowany nie jest już potrzebny

Jarosław Tylmanowski

CIT 8

      CIT- 8 - można składać w formie papierowej , podpis kwalifikowany nie jest już potrzebny .

      Dzięki zaangażowaniu między innymi druhów OSP wprowadzono zmiany w CIT. Przywrócono możliwość składania zeznania CIT-8 w formie papierowej przez niektórych podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Możliwość taka dotyczy tych podatników podatku CIT, którzy nie pełnią funkcji płatnika dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych oraz osiągają wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT. Wprowadzane rozwiązanie jest zatem korzystne dla podatników, którzy nie zatrudniają pracowników, nie prowadzą działalności gospodarczej ukierunkowanej na osiągnięcie zysku i, co do zasady, korzystają ze zwolnień od podatku dochodowego od osób prawnych, w tym związanych z przeznaczeniem dochodu na cele statutowe.

Podstawa prawna: art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1978) zmieniający art. 27a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.).

 

Dh Jarosław Tylmanowski

Kategoria: /