Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Informacja o Kokursie plastycznym: "Zapobiegajmy Pożarom"

Janusz Marcinkowski

                                           REGULAMIN

Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego OSP „Zapobiegajmy Pożarom" .

  1. Cel konkursu:

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy Pożarom” ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz rozwój uzdolnień plastycznych.

  1. Tematyka konkursu:

Tematyka konkursu obejmuje udział jednostek straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz w szkoleniu, zawodach, działalności prewencyjnej, kulturalnej i historię pożarnictwa.

III. Uczestnicy:

Udział w konkursie mogą brać dzieci, młodzież oraz twórcy amatorzy.

Konkurs prowadzony jest w sześciu grupach wiekowych:

I grupa - przedszkola

II grupa - szkoła podstawowa; klasy I-III

III grupa - szkoła podstawowa; klasy IV-VI

IV grupa – szkoły podstawowe; klasy VII-VIII

V grupa – szkoły ponadpodstawowe.

VI grupa – dorośli.

Przedmiotem konkursu są prace w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki, tkactwa, rzeźby, metaloplastyki, itp.

*Każda praca na odwrocie powinna być opatrzona metryczką.

Etapy konkursu:

I II - eliminacje gminne, miejsko-gminne - powinny być zakończone do 30 listopada.

III - eliminacje powiatowe - powinny być zakończone do 31 grudnia

 

Metryczka

=====================

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY OSP

                 „ZAPOBIEGAJMY POŻAROM”

                                           METRYCZKA PRACY

IMIĘ I NAZWISKO WIEK KLASA; ________________________________________

Grupa zgodnie z regulaminem (od I do VI): _________________

ADRES ZAMIESZKANIA; ______________________________________________

                                                 [WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA]

NAZWA i adres szkoły; ___________________________________________________

  

[e-mail placówki] _________________________________________________________

TYTUŁ PRACY __________________________________________________________

ROK POWSTANIA TECHNIKA PRACY ______________________________________

OPIEKUN _______________________________________________________________

                  

________________________________________________________________________________

[IMIĘ I NAZWISKO, ADRES, TELEFON KONTAKTOWY, e-mail opiekuna]

Oświadczam, że zostałem zapoznany z regulaminem i bez zastrzeżeń przyjmuję jego postanowienia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

PODPIS UCZESTNIKA:

 

PODPIS RODZICA LUB PRAWNEGO OPIEKUNA:

(w przypadku uczestników niepełnoletnich)

METRYCZKĘ PROSIMY PRZYKLEIĆ NA REWERSIE PRACY KONKURSOWEJ

BARDZO PROSIMY O RZETELNE WYPEŁNIANIE DANYCH NA METRYCZKACH.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywanie prawidłowych pełnych nazw placówek oświatowych oraz innych, w których młodzież tworzy prace, imion, nazwisk i danych kontaktowych.

Kategoria: /