Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Pamięci druha Adama Młynarczyka.

Janusz Marcinkowski

 

Pamięci Adama Młynarczyka …

admł 1

   Druha, Przyjaciela, Sąsiada…

Adam Młynarczyk z Uciąża zmarł 28 października 2019 roku w wieku 67lat. Nasz Przyjaciel urodził się w rodzinie rolników z Uciąża – Władysława i Katarzyny Młynarczyków. Całe swoje życie mieszkał tu prowadząc gospodarstwo rolne i sklep spożywczy w tej miejscowości.

W imieniu mieszkańców był radnym Rady Gminy Płużnica w latach 1994-2002. Pracując w radzie gminnej pełnił funkcję członka Zarządu Gminnego.

W Ochotniczej Straży Pożarnej był od lat 1970 tych. Przeszedł wszystkie szczeble strażackiej roboty; od strażaka biorącego udział w bezpośrednich akcjach ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeniach, zawodach; do naczelnika OSP. Pełnił również funkcję członka zarządu gminnego OSP i w jego Prezydium w gminie Płużnicy.

Interesował się historią wsi Uciąż. W jego domu przechowywany był album, w którym odnaleźliśmy kilkanaście zdjęć, w tym przedwojennych, które pięknie ilustrują historię ludzi mieszkających we wsi Uciąż od początku ubiegłego wieku.

Adama pożegnaliśmy w jego ostatniej drodze na cmentarzu w Wąbrzeźnie w dniu 31 października 2019 roku.

admł 2

                  admł 3        

    

                                       Rodzinie druha Adama Młynarczyka              

                                             składamy wyrazy współczucia...

                                                                      

                                                           Cześć Jego Pamięci!

                                        Zarządy: OSP Uciąż i Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP

                                                                               w Płużnicy.

Kategoria: /