Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Pamięci Zygmunta Kalksteina.

Janusz Marcinkowski

Pamięci Zygmunta Kalksteina-Stolińskiego …

 Oprac. Janusz Marcinkowski.

Miejsce hitlerowskiego mordu na ośmiu mieszkańcach Wąbrzeźna w dniu 17 października 1939 roku oznacza od niedawna kamień, który z inicjatywy wąbrzeskich strażaków stanął na poboczu szosy Nielub-Ryńsk. Warto zatrzymać się tam, dojść do pomnika postawionego w miejscu zbrodni, popełnionego przez niemieckich zbrodniarzy.

kalks

W 80 lat od tamtego zdarzenia Zarząd Oddziału Powiatowego przy pomocy miasta Wąbrzeźna i gminy Ryńsk, dokładnie 17 października 2019 roku stanęliśmy w tym miejscu, aby oddać cześć zamordowanym Polakom.

kalk 18

Przyjechały delegacje OSP z terenu powiatu wąbrzeskiego oraz strażackie poczty sztandarowe zaświadczając, iż strażacy nie zapominają o swym Bohaterach – o Zygmuncie Kalksteinie-Stolińskim prezesie Okręgu Zarządu Wojewódzkiego OSP w latach 1935-1939, oraz staroście wąbrzeskim z lat 1932-1939.

Razem z Zygmuntem Kalksteinem zginęli zamordowani przez Niemców najlepsi synowie powiatu wąbrzeskiego;

Zygmunt Gaszyński; wąbrzeski przedsiębiorca budowlany.

Zygmunt Kalkstein; starosta wąbrzeski, prezes wojewódzki OSP.

Józef Kamiński; wąbrzeski rzeźbiarz.

Józef Kurzyński; sekretarz starostwa wąbrzeskiego.

Aleksander Michalski; szewc z Wąbrzeźna.

Aleksander Sawicki; drukarz z Wąbrzeźna.

Leon Sopoliński, kupiec bławatny z Wąbrzeźna.

Franciszek Waligóra, właściciel majątku Makswałd, radny powiatowy.

Wszyscy zamordowani byli członkami Polskiego Związku Zachodniego.

Pracowali dla Ojczyzny i Ginęli dla Niej!

Poczty sztandarowe i delegacje OSP prowadził dowódca uroczystości

Jacek Nawrocki.

kalk 23

Podczas odegrania hymnu narodowego dla Pamięci pochyliły się sztandary OSP…

kalk 19

Od prawej poczty sztandarowe OSP: Płużnica, Ryńsk …

 oraz wąbrzeskich szkół: Zespól Szkół Zawodowych, Zespół Szkół

Ogólnokształcących, Zespól Szkół Zawodowych – klasa mundurowa Wronie.

kalk 20

Ceremonię Pamięci prowadził Jarosław Tylmanowski w-ce prezes powiatowy OSP, natomiast otwarcia dokonał główny organizator uroczystości Jarosław Herbowski prezes powiatowy OSP.

kalk 21

Od lewej druhowie: Jacek Nawrocki, Jarosław Herbowski i Jarosław Tylmanowski.

W uroczystości brali udział; strażacy, delegacje OSP, poczty sztandarowe z OSP powiatu wąbrzeskiego: Błędowo, Czaple, Dębowa Łąka, Myśliwiec, Ryńsk, Płużnica, Pływaczewo, Uciąż, Wąbrzeźno oraz Państwowa Straż Pożarna.

Największy wysiłek wniosła OSP Wąbrzeźno, które przygotowywało organizacyjnie uroczystość, a która miała swoje trzy części-miejsca: przy pomniku w Nielubiu, na cmentarzu w Wąbrzeźnie na kwaterze poległych i zamordowanych w czasie II wojny światowej. Jednostka ta wystawiła poczet sztandarowy, zespół werblistów, kierowała ruchem pod Nielubiem, zorganizowała spotkanie w Wąbrzeskim Domu Kultury.

kalk 22

Delegaci z OSP, goście …

kalk 28

Wśród strażackich gości byli między innymi: członek władz wojewódzkich OSP Zbigniew Sosnowski, gen. poż. w st. spocz. Andrzej Stefanowski, st. bryg. Sławomir Herbowski z-ca komendanta wojewódzkiego PSP.

 kalk 24

Przybyły delegacje organizacji i stowarzyszeń, samorządowcy, oraz zaangażowana w sprawę upamiętnienia Zygmunta Kalksteina jego rodzina; wnuczka Hanna Budnicka z rodziną.

Modlitwę za Zamordowanych odmówił ks. dr Mariusz Stasiak; kapelan wojewódzki strażaków.

kalk 25

Przez Wojciecha Góralskiego został odczytany w artystycznym i wzruszającym tonie anonimowy tekst z maja 1945 roku z poświęcenia miejsca kaźni, a przechowanego w rodzinie Zygmunta Kalksteina.

kalk 26

Przy pomniku w Nielubiu i na kwaterze zamordowanych i poległych na wąbrzeskim cmentarzu złożono wieńce, wiązanki kwiatów, zapalono znicze.

kalk 27

Pomnik, tablice upamiętniające … na cmentarzu w Wąbrzeźnie przy ul. Mikołaja z Ryńska.

kalk 32

Z reporterskiego obowiązku odnotujmy poszczególne delegacje:

Rodzina Zygmunt Kalksteina-Stolińskiego;

kalk 29

               Adam i Rafał Budnicki > rodzice Hanna i Paweł Budniccy.

         Delegacja Państwowej Straży Pożarnej.

kalk 30

Gen. poż. w st. spocz. Andrzej Stefanowski, bryg. Ireneusz Wiśniewski z-ca komendanta powiatowego PSP w Wąbrzeźnie,  st. bryg Sławomir Herbowski.

       Delegacja starostwa wąbrzeskiego.

kalk 31

Marek Markowski przewodniczący rady powiatu, Krzysztof Maćkiewicz starosta, […] Józef Krawczyk.

 Delegacje samorządowe miasta Wąbrzeźna i gminy Dębowa Łąka.

kalk 3

Od lewej: Wojciech Trzciński z-ca burmistrza, Aleksandra Basikowska przew. rady miasta, Tomasz Zygnarowski burmistrz, dalej Stanisław Szarowski wójt gminy Dębowa Łąka i Jan Maciejewski przewodniczący rady gminy.

Delegacja gmin; Ryńska i Płużnicy.

kalk 1

Od lewej Władysław Łukasik wójt gminy Ryńsk, Józef Boruta honorowy członek zarządu powiatowego OSP i Marcin Skonieczka wójt gminy Płużnica,

Strażaccy przedstawiciele zarządu wojewódzkiego OSP.

kalk 2

Od lewej; Leszek Szmyt, Piotr Tomasewski, ks. Mariusz Stasiak, Zbigniew Sosnowski.

Kombatanci wąbrzescy z prezesem Józefem Marksem.

kalk 5

Wąbrzescy harcerze.

kalk 4

Trzecia część naszej uroczystości odbyła się na sali kolumnowej Wąbrzeskiego Domu Kultury.

Uroczystość poprowadził Jarosław Tylmanowski, natomiast Jarosław Herbowski prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wąbrzeźnie dokonał powitania gości i wprowadzenia do przebiegu spotkania. Podziękował władzom miasta Wąbrzeźna i gminy Ryńsk za pomoc finansową i rzeczową, bez której zorganizowanie obchodów tego święta nie było by możliwe. Dokonali odnowienia pomnika w Nielubiu, oraz sfinansowano wydanie książki-opracowania biograficznego i medalu im. Zygmunta Kalksteina.

kalk 9

      Uczestnicy spotkania na sali kolumnowej WDK.

kalk 6

Druh Herbowski przypomniał, iż uczestnikami – gośćmi specjalnymi jest rodzina Hanny Budnickiej, wnuczki Zygmunta Kalksteina-Stolińskiego zamordowanego 17 października 1939 roku w Nielubiu. W celu upamiętnienia tego faktu, w jego 80 lecie zarząd powiatowy OSP podjął program, dzięki któremu ustanowiono „Medal im. Zygmunta Kalksteina” dla zasłużonych strażaków i partnerów społecznych wyróżniających się pracą „dla Ludzi i idei strażactwa”. Postanowiono też opracować szkic biograficzny Zygmunta Kalksteina; starosty wąbrzeskiego i prezesa wojewódzkiego zarządu okręgowego OSP.

„Medal im. Zygmunta Kalksteina”

kalk 7

Pierwszymi wyróżnionymi medalami zostali:

- rodzina Zygmunta Kalksteina,

- Zdzisław Dąbrowski prezes Zarządu Wojewódzkiego Oddziału ZOSP RP,

- gen. poż. Andrzej Stefanowski,

- Stanisław Giziński strażacki historyk,

- Janusz Marcinkowski sekretarz zarządu powiatowego OSP,

- Leszek Talarek w-e prezes zarządu powiatowego OSP,

- Stanisław Supernak strażak z Wąbrzeźna,

- Kazimierz Cieślak strażak z Lipnicy.

Wręczenia medali i egzemplarza książki o Zygmuncie Kalksteinie dokonali: Janusz Kopczyński i Jarosław Herbowski.

kalk 8

Odznaczeni od lewej: Hanna Budnicka, Zdzisław Dąbrowski, gen. Andrzej Stefanowski, Janusz Marcinkowski, Leszek Talarek, Stanisław Supernak.

Prezes Herbowski poświęcił kilka zdań opracowaniu biograficznemu: „Zygmunt Kalkstein – Patriota, Starosta Wąbrzeski – Strażak”, które zostało napisane przez zespół redakcyjny: Hanna Budnicka, Jarosław Herbowski, Janusz Kopczyński, Janusz Marcinkowski. Ten ostatni w swoim wystąpieniu o przebiegu pracy nad książkowym opracowaniu przypomniał, iż składa się ono z dwóch zasadniczych części: rodzinnej opowieści, powstałej dzięki materiałom nadesłanym przez wnuczkę Zygmunta Kalksteina Hannę Budnicką, oraz z opisu opartego na wydawanym w latach 1930 tych „Strażaku Pomorskim” traktującym o działalności strażackiej bohatera naszej opowieści.

kalk 12

Opracowania graficznego i korekty dokonała Sabina Olszewska.

Zespół redakcyjny opracowania z rodziną p. Budnickich.

kalk 10

W pierwszym rzędzie członkowie zespołu: Jarosław Herbowski, Hanna Budnicka, Janusz Marcinkowski, Janusz Kopczyński. Z tyłu, od lewej: Rafał, Adam i Paweł Budniccy.

Wystąpienie - podziękowanie Hanny Budnickiej – przedstawicielki rodziny Kalkstein na uroczystości w dniu 17 października 2019 roku w Wąbrzeźnie.

--------------------------------------------------

Szanowni Państwo!

Nazywam się Hanna Budnicka, jestem wnuczką Zygmunta Kalksteina, córką jego młodszej córki Emili której niestety nie ma wśród nas od 13 lat.

Szanowni Państwo!

W imieniu rodziny Zygmunta Kalksteina a przede wszystkim jego córki Haliny, które niestety nie mogła uczestniczyć w dzisiejszych uroczystościach – ale sercem jest z Wami – chcę przekazać kilka słów.

Jesteśmy dumni, że życie zawodowe Zygmunta Kalsteina, jego postawa patriotyczna, społeczna, a szczególnie praca oddana w służbie przedwojennego Strażactwa Pomorskiego została uhonorowana przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP poprzez ustanowienie medalu jego imienia. Jesteśmy [przekonani, że takie odznaczenie daje poczucie łączności z pokoleniami, które były i są świadectwem wyznawania takich samych wartości w życiu społecznym dzisiaj, jak i przed 80 laty.

Wyróżnionym medalem gratuluję odznaczenia w imieniu wszystkich potomków Zygmunta Kalksteina, a w szczególności przekazuję serdeczne pozdrowienia i wyrazy szacunku od córki Zygmunta Kalksteina – Haliny Kowalskiej.

Bardzo Dziękujemy Zarządowi Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wąbrzeźnie a zaproszenie nas, rodziny Zygmunta Kalksteina na tę niezwykle doniosłą i wzruszającą uroczystość.

-----------------------------------------------

Pod koniec uroczystości w WDK zabrali głos: gen. poż. w st. spocz. Andrzej Stefanowski, w imieniu zarządu wojewódzkiego OSP Zbigniew Sosnowski oraz wójt gminy Ryńsk Władysław Łukasik. Podkreślili wielką pracę organizacyjną, wysiłek w upamiętnieniu pamięci Zygmunta Kalksteina Medalem i opracowaniem biograficznym.

kalk 11

Władysław Łukasik wójt gminy Ryńsk na terenie której znajduje się „nielubski pomnik”.

 Organizatorzy dziękują Bardzo Serdecznie Druhom Strażakom powiatu wąbrzeskiego za obecność i uświetnienie tej wyjątkowej uroczystości.

Niżej nasi Harcerze i nasi druhowie z OSP na wąbrzeskim cmentarzu.

kalk 16

Poczty sztandarowe OSP; jak uroczystość strażacka, państwowa, samorządową, kościelna mogłaby się bez nich obejść!

kalk 13

                                                               Błędowo                                         Myśliwiec

kalk 14

                                                           Płużnica                                     Uciąż

                    kalk 15

                                                                      Dębowa Łąka                             PSP Wąbrzeźno

Zieleń

kalk 17

Kategoria: /