Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Goście z Serbii u naszych strażaków.

Janusz Marcinkowski

Delegacja strażaków serbskich w wąbrzeskim.

(Przedruk ze strony internetowej Wąbrzeźna. Zdjęcia: )

1 października 2019 roku do Polski przyleciała delegacja samorządów i straży pożarnych z Serbii. Dzisiaj goszczą w Wąbrzeźnie. W spotkaniu, które odbywa się w Komendzie Powiatowej PSP uczestniczą burmistrz Tomasz Zygnarowski i jego zastępca Wojciech Trzciński.

Delegacja z Serbii, w składzie której są samorządowcy i przedstawiciele związku straży pożarnej, zainteresowana jest systemem funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej w Polsce. Szczególnie – jak podkreślono na wstępie wizyty w Wąbrzeźnie – ciekawi są jak funkcjonują ochotnicze straże pożarne, jak wygląda ich współpraca z samorządami i ich finansowanie. Tematy te są im prezentowane na przykładzie działalności naszej Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych (KSRG), działających w powiecie wąbrzeskim. Prelegenci szczegółowo omówią Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na poziomie krajowym i lokalnym, organizację ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy, rozwiązania organizacyjne w zakresie szkolenia członków OSP.  Poza Komendą Powiatową PSP delegacja odwiedzi również siedziby OSP w Wąbrzeźnie i w Ryńsku – jednostki, które włączone są do KSRG. (Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy).

Wizyta serbskiej delegacji w Polsce zakończy się 4 października. Jutro odwiedzą Ośrodek Szkolenia KW PSP w Łubiance i wrócą do Warszawy. Tam czekają ich wizyty m.in. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz w Centrum Edukacji i Historii Warszawskiej Straży Pożarnej.

             Strażacy z Serbii, gospodarze miasta i gminy, strażacy.

         serbowie 2

           OSP miejską przedstawiają wąbrzescy strażacy; Stefan Pyć i Jarosław Herbowski.

Powitanie gości przez miejscowych-wąbrzeskich strażaków. Wśród gości była „pani Strażaczka”.

serbowie 1

Z Wąbrzeźna goście pojechali do Ryńska.

serbowie 4

Była okazja do wpisu strażaków z Serbi do kroniki OSP.

serbowie 3

 

 

Kategoria: /