Aktualności

Spotkanie kronikarzy OSP w Pile Młyn.

Janusz Marcinkowski

Spotkanie strażackich kronikarzy w ośrodku Piła Młyn.

Opracowanie Janusz Marcinkowski. Fot. Magdalena Łaga, Sławomir Balawejder. 

Wojewódzki Klub Kronikarzy Strażackich zorganizował kolejne spotkanie kronikarzy Ochotniczych Straży Pożarnych - tym razem w dniu 11 sierpnia 2019 r. w pięknym, leśnym szkoleniowym ośrodku strażackim w Pile-Młyn. Organizatorem jest Wojewódzki Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, a osobiście nasz druh Stanisław Kwaśnik, którego zasługi dla kronikarstwa strażackiego są szeroko znane. Jest on także kustoszem wielu strażackich pamiątek, które wpływają na naszą świadomość historyczną i szacunek do zabytków materialnych pomorskiego strażactwa.

Stanisław Kwaśnik z kronikarzami w pomieszczeniu muzealnym.

spotkkron 1             

Zaproszenie do udziału otrzymali kronikarze strażaccy powiatu wąbrzeskiego. W imieniu naszej gromadki pojechali na spotkanie-szkolenie kronikarze z OSP Myśliwiec Magdalena Łaga i Sławomir Balawejder. Są oni jednymi z tych entuzjastów, którym „jeszcze się chce” gromadzić i prowadzić kronikarskie zapisy o naszych działaniach.

Kronikarze dzisiejsi mają do wyboru dwie możliwości: prowadzenie tradycyjnych, ręcznie pisanych-układanych kronik, lub wykorzystanie zdobyczy technik fotograficznych, komputerowych do ich prowadzenia. Każdy wybór jest dobry – ważne, aby to robić!

Przedstawiciele kronikarzy w Pile Młyn w dniu 11 sierpnia 2019 r.

spotkkron 2

Zajęcia prowadzi Stanisław Kwaśnik.

W programie spotkania Wojewódzkiego Klubu Kronikarskiego znalazły się:

spotkkron 5

Nasi w Pile Młyn: Magdalena Łaga i Sławomir Balawejder.

 spotkkron 3

Zorganizowano wystawę kronik OSP.

spotkkron 6

Była też chwila na ognisko i rozmowy o wszystkim co ważne w naszych strażackich poczynaniach.

spotkkron 4

W naszym powiecie prowadzimy różnorodne formy kronikarskich działań. Przede wszystkim prowadzimy bieżącą rejestrację-opisy wydarzeń strażackich. Powstaje z tego szczegółowa kronika powiatowa udostępniania czytelnikom na naszej stronie internetowej: www.zpzosp-wąbrzeźno Z tych niemal codziennych notatek ilustrowanych zdjęciami tworzymy kronikę strażacką powiatu wąbrzeskiego w co 5 lat drukowanych tomach. Zajmujemy się także wspieraniem kronikarstwa w OSP, co przyznajemy nie jest sprawą prostą, gdyż chętnych do prowadzenia takiej pracy nie ma wielu. Apelujemy więc, aby nawet w sposób należyty prowadzić bieżącą strażacką dokumentację, aby na jej podstawie można było takie kronikarskie zapisy wykonać. W sytuacji gdzie nie ma podstawowych dokumentów pracy OSP – bardzo trudno po czasie odtwarzać jej historię. O tym czy warto to robić – nie dyskutujemy – zapisywanie ochotniczej, bezinteresownej strażackiej służby jest naszym wspólnym obowiązkiem.

Kategoria: /