Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

75 rocznica wybuchu powstania warszawskiego

Jarosław Tylmanowski

 

kotwica

Szanowne Druhny i Druhowie.

1 sierpnia 2019 przypada 75. rocznica wybuchu powstania warszawskiego. Publikując list otwarty Prezesa ZOG ZOSP RP Waldemara Pawlaka, jednocześnie zwracamy się z prośbą o aktywny udział w tym wydarzeniu. 

 

75 ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Kategoria: /