Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Posiedzenie zarządu gminnego OSP w Dębowej Łące '2019'

Janusz Marcinkowski

Posiedzenie

Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP gminy Dębowa Łąka w dniu 4 lipca 2019 roku.

Opracowanie Janusz Marcinkowski.

---------------------------------------------

W posiedzeniu udział wzięli; Stanisław Macikowski prezes zarządu, Jan Szablewski w-ce prezes, Krzysztof Sitkowski skarbnik, Sławomir Szmytkowski komendant gminny OSP. Oraz członkowie zarządu: Mariusz Lubiński, Jan Maron, Stanisław Molek, Kamil Piotrowski, Paweł Polak, oraz prezesi członkowie zarządów OSP: Zenon Stachulak, Piotr Szmytkowski, Kazimierz Cieślak, Jan Maron.

Zarząd powiatowy OSP reprezentował jego sekretarz Janusz Marcinkowski.

Posiedzenie zwołano na salę Urzędu Gminy w Dębowej Łące.

poszogdl 1

Posiedzenie zajęło się;

  1. Oceną realizacji zadań strażackich w I półroczu 2019 roku.

Ogólnego wprowadzenia dokonał Stanisław Macikowski. W trakcie omawiania wykonania poszczególnych zadań zebrani dyskutowali o sposobie ich przebiegu, niedociągnięciach. Padały uwagi, szczególnie w zakresie finansowania niektórych przedsięwzięć. Jak zwykle strażacy wiele potrzeb finansują z własnych, bardzo skromnych środków; składek i darowizn. Mówiono o takich pracach, jak: zebraniach OSP, konkursie plastycznym, udziale w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej, obchodach strażackiego święta, przeprowadzonych ćwiczeniach, czy asysty w kościelnych uroczystościach. Rozmawiano też o włączeniu się naszych społecznych partnerów: szkół, gmin, instytucji, samorządu gminnego i wsi do wspólnych działań. Padł wniosek, aby o tych kwestiach Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP rozmawiało z wójtami gmin i przewodniczącymi rad gmin. Uwagi, wnioski dotyczące wymienionych wcześniej problemów zostały przekazane do zarządu powiatowego OSP, w celu ich rozpatrzenia.

Nad sprawami strażaków z gminy Dębowej Łąki dyskutowali;

poszogdl 4

Jan Szablewski, Stanisław Molek, Stanisław Macikowski, Kazimierz Cieślik.

poszogdl 2

Paweł Polak, Piotr Szmytkowski, Sławomir Szmytkowski, Mariusz Lubiński.

poszogdl 3

Krzysztof Sitkowski, Piotr Górski, Zenon Stachulak, Kamil Piotrowski.

  1. Ustalenie zadań na II półrocze.

W kwestiach przygotowania się do dalszych prac zwrócono uwagę na organizacyjne zabezpieczenie wydarzeń;

- powiatowych zawodów Oldboys w Wielkich Radowiskach,

- zawodów CTIF w Łobdowie,

- zawodów strażackich w strzelaniu KBKS w Wałyczyku,

- ustalano również organizację wycieczki strażackiej w dniu 31 sierpnia br. oraz spotkania opłatkowego na zakończenie roku.

[O wszystkich planowanych zadaniach organizowanych przez OSP, zarządy gminne i zarząd powiatowy OSP będziemy informować na naszej stronie]

---------------------------------------------------

Modernizacja remizy OSP w Dębowej…

Przed posiedzeniem z Janem Szablewskim odwiedziliśmy modernizowaną remizę OSP. Firma budowlana na zlecenie Gminy prowadzi prace mające przywrócić remizie niezbędne dla strażaków funkcje. Są więc garaże, będą pomieszczenie socjalne, podręczne zaplecze kuchenne, małe biuro i salka posiedzeń strażackiego zarządu.

Remiza OSP w trakcie robót.

poszogdl 5

    Jan Szablewski z wizytą „na robotach”.

poszogdl 6

 

Kategoria: /