Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Regulamin zawodów OLDBOYS OSP w Wielkich Radowiskach '2019'

Janusz Marcinkowski

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

WIELKIE RADOWISKA

87-207 DĘBOW ŁĄKA                       gm.Dębowa-Łąka                                     pow. wąbrzeski

                                                                                        

                                                                                                            

Wielkie Radowiska 8 czerwca 2019 r.                                                                                                                                                                         

                                                                R e g u l a m i n

Zawodów Powiatowych 'Old - Boys 2019 r.’ uchwalony przez Zarząd OSP Wielkie Radowiska w dniu 8 czerwca 2019 r.

 

Zawody zostaną rozegrane w dniu 6 lipca 2019 roku w Wielkich Radowiskach na placu przy świetlicy wiejskiej począwszy od godz. 9.00.

W zawodach obowiązywać będą następujące zasady;

- drużyna liczy 5 osób powyżej 40 roku życia,

- na ubiór zawodnika winny składać się: ubranie koszarowe, buty strażackie ochronne lub na twardej podeszwie wysokie powyżej kostki,

hełm strażacki, rękawice ochronne, pas bez toporka. Za każdy niekompletny element stroju - 5punktów.

- zadania wykonuje w bezpieczny sposób,

- konkurencje – zadania wykonywane są na czas, z wykonaniem obowiązujących elementów,

- punkty karne naliczane są przez sędziów; 1pkt – 1 sek.

- czas mierzony jest od startu, do stawienia się na mecie, tak w sztafecie, jak i w ‘bojówce’, na zasadzie 1 sekunda – 1 pkt.

 

Zawody rozgrywamy w dwóch kategoriach;

  1. Sztafeta
  2. Ćwiczenia bojowe.

 

                                       Konkurencja I. Sztafeta

                                     =======================

Zadanie nr 1. – bieg slalomem.

----------------------------------------------------

Tor biegu slalomem w tej konkurencji ma długość 20 m, na odległości 10 m od linii startu ustawionych jest 6 tyczek znakujących rozpoczęcie slalomu. Stoją one w odległościach co 2 m jedna od drugiej.

Zadanie polega przeniesieniu slalomem na odległość 20 m, na metę - 5 odcinków węży ssawnych W - 110, przez każdego z 5 zawodników. Konkurencję uznaje się za zakończoną kiedy wszystkie węże zostaną ze sobą połączone za linią mety.

[Po wykonaniu drużyna biegnie do zadania nr 2.]

 

                             Punktacja - za nie połączone węże; dodaje się 5 punktów karnych.

Zadanie nr 2. „przepchnięcie samochodu”

------------------------------------------------------

Tor tej konkurencji ma długość 15 m. Zadanie polega na przepchnięcie samochodu osobowego ze startu na metę. Niżej warunki do spełnienia;

- w pojeździe znajduje się jeden kierujący,

- pojazd ma zamknięte drzwi,

- kierujący ma zapięte pasy bezpieczeństwa;

- po przekroczeniu linii mety kierujący zaciąga hamulec postojowy

   opuszczając pojazd,

- po wyjściu z pojazdu kierujący zamyka drzwi samochodu.

[Po wykonaniu zadania drużyna biegnie do zadania nr 3.]

 

                               Punktacja - za każdy nie spełniony powyższy warunek – po  5 punktów karnych.

Zadanie nr 3. „wejście na przyczepę”

--------------------------------------------------

Drużyna biegnie od startu do przyczepy stawiając przy niej niesioną drabinę. Każdy zawodnik wchodząc po drabinie na przyczepę zabiera z sobą pojemnik z wodą mieszczącą 10 litrów. Następnie drabinę należy przenieść na przeciwległą stronę przyczepy i schodząc po niej przenosimy pojemniki z wodą na ziemię. Ostatni zawodnik odkłada drabinę na ziemię. Jednocześnie wszyscy biegną na metę.    

[Po wykonaniu zadania drużyna przechodzi do zadania nr 4.]

             Punktacja karna nr 2.;

             - za nie odstawienie drabiny od przyczepy - 10 punktów karnych.

             - za ubytek wody, uszkodzenie pojemnika - 10 punktów karnych.

 

Zadanie nr 4. „przenoszenie rannego”

--------------------------------------------------

Tor konkurencji ma długość 15 m. Na starcie ułożone są nosze typu ‘starego wojskowego’. Zadanie polega na przeniesieniu zawodnika z drużyny na noszach na metę.

   [Po wykonaniu zadania drużyna biegnie do zadania nr 5.]

                     Punktacja karna; po 5 punktów za:

                 - za wypadniecie zawodnika z noszy,

                 - za dotkniecie ciałem (noga/ręka) ziemi,

                 - za opuszczenie noszy przez zawodnika szybciej niż zostaną

                   ułożone na ziemi.

Zadanie nr 5. „piłowanie drewna, wbijanie gwoździ

------------------------------------------------------------------

Zadanie polega na odcięciu klocka piłą ręczną zwaną; MOJA-TWOJA!! Jednocześnie inny zawodnik wbija młotkiem gwóźdź do samego jego końca.

Po wykonaniu zadania zawodnicy biegną metę.

                     Punktacja karna nr 2.; za zgięcie gwoździa - 5 punków karnych.

 

                                     ĆWICZENIE BOJOWE.

                                   --------------------------------

W ‘bojówce’ startuje 5 osób.

Podajemy następujący sprzęt potrzebny do ćwiczeń, który przygotowują i przywożą z sobą drużyny; 1 wąż; W-75; 2 węże W-52; rozdzielacz; 2 prądownice; 2 węże ssawne; smok.

Gospodarze zapewniają motopompę TOHATSU; podest i zbiornik z wodą.

------------------------------------

Sprzęt ustawia się na podeście. Długość linii wyniesie 35 m. Zadaniem rozwiniętej linii będzie przewrócenie pachołków oddalonych o 5 m od końca linii gaśniczej.

Drużyna buduje linię ssawną złożoną z dwóch odcinków węża W-110 zakończoną smokiem ssawnym oraz buduje linię główną składającą się z 1 odcinka węża W-75 oraz dwu linii gaśniczych, każdej po 1 odcinku węża W-52.

Punktacja zadania ‘ćwiczenia bojowe’; za nieprzewrócenie pachołków drużyna zostaje dyskwalifikowana. 

Dodatkowa premia-zróżnicowanie za wiek;

Jeżeli średni wiek drużyny wynosi:

- 40-50 lat – odejmuje się 0 pkt.,

- 51-60 lat – odejmuje się 5 pkt.,

- 61-70 lat – odejmuje się 10 pkt.,

- 71-80 lat – odejmuje się 15 pkt.

Opłata wpisowa w wysokości 75 zł płatna przed rozpoczęciem zawodów .

Zgłoszenia drużyn należy kierować drogą telefoniczną  do 30 czerwca 2019 r. pod numer:  

a/ 694962013 Rafał Galczewski z-ca prezesa OSP.

b/ 693710293 Radosław Cegielski z-ca naczelnika OSP.

                                                                     Z Zarząd OSP

                                                                                                                       

                                                                     Paweł Polak         Piotr Szmytkowski 

                                                                   [naczelnik OSP]       [prezes OSP]                                                                                                                                                                                                               

Tel. Paweł Polak; 503161634

                                                            

Kategoria: /