Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Zebranie OSP Wielkie Radowiska '2019'

Janusz Marcinkowski

Zebranie OSP Wielkie  Radowiska  ‘2019’

 Opracowanie Janusz Marcinkowski w oparciu materiały Pawła Polaka.

Zebranie sprawozdające z działań strażaków w Wielkich Radowiskach zaplanowano na 3 marca 2019 roku o godz. 15,oo w świetlicy wiejskiej. 

osp radow 1

Zaproszeni goście – partnerzy społeczni; Stanisław Szarowski wójt gminy Dębowa Łąka; radni tej gminy Ryszard Skrok i Andrzej Lisiński. Klub seniora reprezentowali  Lubinski i Jan Talkowski. Obecny był honorowy prezes OSP Kazimierz Klimek. Powitano także członka Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP druha Kamila Piotrowskiego.

osp radow 6

Zebranie otworzył prezes OSP Piotr Szmytkowski, którego wybrano na przewodniczącego zebrania. Paweł Polak naczelnik OSP pełnił funkcję  protokolanta. Przy stole prezydialnym; od lewej Paweł Polak, Piotr Szmytkowski, Stanisław Szarowski, Kamil Piotrowski.

Mówiono między innymi o planach na rok 2019. Wielka sprawą dla miejscowych strażaków byłaby budowa garażu – remizy strażackiej, stara bowiem nie spełnia potrzeb strażackich.

Przypomniano kilka spraw strażackich  z 2018 roku.

W roku 2019 zarząd OSP uczestniczył w programie dofinansowania poprzez fundusz  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Działania strażaków wspierał również fundusz sołecki w wysokości 7 tys. zł.  11 maja 2018 r. Piotr Szmytkowski prezes OSP (pierwszy z prawej) uczestniczył w naradzie poświęconej tej kwestii.

osp radow 2

Strażacy stawali z asystą w uroczystościach religijno patriotycznych;

  Droga krzyżowa we wsi w 2018 roku.

osp radow 3

Strażacy i harcerze; msza św. w dniu 1 kwietnia 2018 roku.

 

osp radow 4

 Poczet sztandarowy na uroczystosci w Niedźwiedziu.

osp radow 5

Strażacy brali udział w zawodach powiatowych OLDBOYS ‘2019’  w Jaworzu w dniu 14 lipca. Wcześniej ćwiczyli na terenie Wielkich Radowisk.

osp radow 7

Ponadto strażacy brali udział w szkoleniu podstawowym, a to przygotowanie dało im możliwość zabezpieczenia operacyjnego w razie potrzeby Państwowej Straży Pożarnej.

Kategoria: /