Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Zebranie OSP Wąbrzeźno '2019'

Janusz Marcinkowski

Zebranie sprawozdawcze OSP Wąbrzeźno ‘2019’.

Opracowanie Janusz Marcinkowski.

-------------------------------------------------------

Coroczne zebranie sprawozdawcze wąbrzeskich strażaków ochotników rozpoczęło się o godz. 17,00 w dniu 1 marca 2019 roku w Domu Strażaka. Rozpoczęto je wprowadzeniem pocztu sztandarowego i wysłuchaniem strażackiego hymnu.

zebrwabrzexno 1

Na zebranie stawiło się 70 % stanu OSP. Przybyli również goście, członkowie wspierający, honorowi i członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

zebrwabrzexno 4

Strażacka władza z OSP i PSP.

zebrwabrzexno 2

Od lewej; Jarosław Tylmanowski w-ce prezes powiatowy OSP, st. bryg. Sławomir Herbowski z-ca komendanta wojewódzkiego PSP, Marek Węglerski prowadzący zebranie, Stefan Pyć  prezes OSP, st. bryg. Janusz Woźniak komendant powiatowy PSP.

Goście zebrania…

zebrwabrzexno 3

Wojciech Trzciński z-ca burmistrza Wąbrzeźna, ks. dr Jan Kalinowski, Krzysztof Grzybek komendant Straży Miejskiej.

 Bardzo ciepło przywitano honorową członkinię OSP, druhnę Henrykę Kowalską, która na zebranie przybyła pierwsza, przed całą reszta strażackiej braci!

zebrwabrzexno 7

  Po części regulaminowej, wprowadzającej do roboczej części zebrania rozpoczęło się przedstawianie przez członków zarządu OSP sprawozdań z działań podejmowanych przez wąbrzeskich strażaków w 2018 roku.  Sprawozdanie zarządu przestawił prezes Stefan Pyć.  Skarbnik Jerzy Jankowski (na zdjęciu z lewej) przedstawił stan finansów w 2018 roku. Był on wyjątkowy, gdyż opiewał na kwoty rekordowe, na zakup ciężkiego samochodu pożarniczego marki VOLVO GCBA 9.2/32 i sprzętu ratowniczego. Wąbrzescy strażacy wyróżniają się na tle innych OSP, bowiem składka od członka zwyczajnego OSP wynosi 50 zł rocznie. W trakcie dyskusji zajął głos Jarosław Herbowski naczelnik OSP, który przedstawił zamierzenia w działaniach na 2019 rok. na początku podkreślił jednak wyjątkowo owocny rok. OSP Wąbrzeźno po 56 latach funkcjonowania otrzymała  nowy samochód pożarniczy na który złożyli się; miasto Wąbrzeźno, pieniądze z RPO, oraz wąbrzeskich zakladów pracy i indywidualnych darczyńczów. Oprócz samochodu strażacy dokupili do wyposażenia remizy OSP ponad 60 różnych narzędzi, sprzętu.

 zebrwabrzexno 5

W dyskusji zabrał między innymi Janusz Mazurkiewicz, który pełni funkcję prezesa Miejskiego Koła Krwiodawców. Było to apel o włączenie się do tej pięknej, „serdecznej” akcji. Przekazał również swoje uwagi co do formy organizacji zebrania. Włączył się do rozmowy ks. Jan Kalinowski, który podziękował strażakom za ich społeczną i kościelną służbę w myśl zawołania; „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

Po zakończeniu dyskusji przewodniczący komisji rewizyjnej Tomasz  Bednarski w jej imieniu wniósł wniosek o uchwalenie absolutorium dla zarządu OSP. Został on uchwalony jednogłośnie. 

Strażacy OSP Wąbrzeźno…

zebrwabrzexno 6

Najważniejszą formą działań OSP jest służenie w akcjach ratowniczo – gaśniczych. 21 strażaków jest członkami Jednostki Operacyjno Techniczej co daje możliwość funkcjonowania OSP w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym. Jest to przywilej i obowiązek; strażacy są zobowiązani uczestniczyć w działaniach na terenie miasta i powiatu wąbrzeskiego. W 2018 roku uczestniczyli oni w 28 akcjach, z tego  dwukrotnie gasili pożar,  a 25 razy w likwidacji skutków różnorodnych miejscowych zagrożeń. Zdarzył się także jeden fałszywy alarm.

 Młodzi wąbrzescy strażacy.

zebrwabrzexno 8

Młodzi uczestniczą w życiu strażackim. Biorą udział w pracach w remizie OSP, w szkoleniach i ćwiczeniach. Seniorzy liczą na to, iż w przyszłości przejmą strażacy trud służenia ludziom. 

Wystąpienia gości.

Zgodnie z porządkiem zebrania w punkcie; wolne wnioski zaproszeni goście mogą zabrać głos w ważnych dla strażaków sprawach. Wojciech Trzciński z-ca burmistrza mówił o swoich pozytywnych wrażeniach z krótkiej współpracy ze strażakami. Deklarował, iż wszystkie problemy podnoszone przez strażaków będą omawiane w dobrze pojętym wspólnym interesie. Miasto potrzebowało i będzie potrzebować strażaków w wielu działaniach publicznych.

  Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Janusz Woźniak podziękował strażakom za służbę w 2018 roku. Przypomniał, iż dzięki dofinansowaniu Ochotniczych Straży Pożarnych można mówić o partnerskim współdziałaniu strażaków zawodowych z ochotnikami. Jest tak w szkoleniach, ćwiczeniach oraz w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Apelował do strażaków o wspólnotę w działaniu.

St. bryg. Sławomir Herbowski – z-ca komendanta wojewódzkiego PSP przedstawił list Komendanta Wojewódzkiego nadbryg. Janusza Halaka, który zawierał podsumowanie dotychczasowej współpracy i efektów zwiększenia bezpośredniego dofinansowania OSP w wyposażenia w nowe samochody oraz sprzęt pożarniczy. Mówca złożył podziękowania strażakom za dotychczasową służbę.

Jarosław Tylmanowski w-ce prezes powiatowy OSP przypomniał solidną pracę w zarządzie powiatowym członków OSP Wąbrzeźno: Jarosława Herbowskiego, Janusza Kopczyńskiego i Stefana Pycia. Dokonał bardzo pozytywnej oceny Pracy OSP w 2018 roku, wskazując na wiele wątków tej służby.

Janusz Marcinkowski; sekretarz powiatowy OSP poinformował o zakończeniu prac nad biografią strażacką o Zygmuncie Kalksteinie, w 80 tą rocznicę mordu w lesie nielubskim, gdzie został zamordowany wraz z grupą polskich patriotów z miasta Wąbrzeźna. Zaapelował o włączenie się w uczenie tej smutnej rocznicy strażaków, władz samorządowych, mieszkańców.

Po zakonczeniu wszyscy zasiedli do wspólnego posiłku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoria: /