Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Zebranie OSP Ludowice '2019'

Janusz Marcinkowski

Zebranie OSP Ludowice ‘2019’

 Opracowanie Janusz Marcinkowski na podstawie relacji Zygmunta Barana i Czesława Sudzińskiego. Zdjęcia Justyna Moskal.

------------------------------

          Zebranie odbyło się 9 lutego 2019 roku na sali świetlicy wiejskiej. Na stan 27 strażaków, obecnych na zebraniu było 20, co stanowi 74 %.

Zebranie rozpoczęto przestrzeganym w Ludowicach ceremoniałem strażackim; wejściem pocztu sztandarowego i hymnem strażackim „Rycerze Floriana”.

zebrludow 1

Poczet sztandarowy:od lewej Zbigniew Jaworski,Czesław Sudziński,Piotr Makowski

           W zebraniu nie zabrakło gości: Władysława Łukasika wójta gminy i prezesa gminnego OSP w jednej osobie. Samorząd wsi reprezentowała radna, sołtys wsi Danuta Szcząchor. Panie wsi Ludowice reprezentowała przewodnicząca rady sołeckiej i miejscowego KGW Lidia Stogowska. Jak zwykle strażackim zebraniom towarzyszyła panie; Anna Bielicka, Bożena Wyłupek i Joanna Stochalska.

           Zebrani powierzyli prowadzenie zebrania sprawozdawczego Zygmuntowi Baranowi prezesowi OSP Ludowice. Sprawozdania z działalności strażackiej w 2018 roku przedstawili;

- sprawozdanie zarządu Ryszard Wyłupek naczelnik OSP

- stan finansów OSP przedstawił skarbnik Czesław Sudziński,

- protokół komisji rewizyjnej referował Michał Balicki, który jednocześnie przedstawił wniosek komisji rewizyjnej o udzielenie zarządowi skwitowania, czyli absolutorium za pracę w 2018 roku, co zostało przez zebranych uchwalone jednogłośnie.

zebrludow 3

Od lewej; Wincenty Jaworski, Henryk Rekeć, Kazimierz Stogowski, Radosław Kiliszkiewicz, Hieronim Wojnowski, Ryszard Wyłupek, Zygmunt Baran.

zebrludow 2Od lewej; Władysław Łukasik, Michał Bielicki, Henryk Wojnowski, Janusz Dulny, Łukasz Zach, Karol Kwiatkowski, Mateusz Preis, Michał Szcząchor, Piotr Januszkiewicz,  Mariusz Stogowski, Anna Bielicka, Danuta Szcząchor

 

          Bardzo ważnym wydarzeniem 2018 roku było otrzymanie w miejsce prawie 40 letniego samochodu pożarniczego ŻUK  – lekkiego samochodu marki FORD Transit wyprodukowanego w 2008 roku, a który w ostatnich latach stacjonował w OSP Myśliwiec. Wysłużony ŻUK , rocznik '1978' z Ludowic poszedł do OSP Zieleń, gdzie będzie strażackim eksponatem muzealnym gminy Ryńsk.

          Przypomniano, iż strażacy w 2018 roku uczestniczyli w gminnych zawodach sportowych (VII m-ce), Dniu Strażaka, gminnym opłatku itp. Przyjęto podziękowania Wójta Gminy za udział w pogrzebie Druha Bolesława Szafrańskiego i w innych społecznych działaniach.

           Trakcie dyskusji mówiono o sprawach:

- o konieczności uczestnictwa strażaków w szkoleniach, np. kierowców i kursu dowódców OSP,

- omówiono kwestie finansów OSP, z apelem Wójta Gminy, aby nie przekraczać ustalonych w budżecie gminnym sum na utrzymanie i zakupy dl OSP Ludowice.

- przyjęto plan zamierzeń na 2019 rok. W planie zamierzeń zapisano ścisłą współpracę strażaków z samorządem wsi i organizacjami społecznymi (KGW…) w organizacji różnych wydarzeń wiejskich; Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, dożynki itp. Strażacy z Ludowic współpracują na co dzień z sąsiednimi strażami pożarnymi z Ryńska i Przydworza

Kategoria: /