Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Zebranie OSP Przydwórz '2019'

Janusz Marcinkowski

Zebranie sprawozdawcze OSP Przydwórz ‘2019’.

Opracowanie;,  Damian Stankiewicz,Janusz Marcinkowski.

---------------------------------------------------------------------

          Walne zebranie odbyło się 2 lutego 2019 r. o 18.00 w świetlicy wiejskiej w Przydworzu. Po odegraniu hymnu ochotniczych straży pożarnych minutą ciszy upamiętniono dwóch druhów, którzy w ubiegłym roku odeszli na wieczną wartę; Władysław Błażejewicz i Bernard Sułkowski.

Poczet sztandarowy, Hymn, Pamięć Zmarłym – to stałe elementy zebrań w Przydworzu. 

 Przydzebra 1

Zebranie otworzył prezes OSP Stankiewicz Damian. Na przewodniczącego zebrania wybrano Kamila Liwaka. Pod nieobecność naczelnika OSP Bartosza Rewera sprawozdanie z działalności przedstawił Prezes OSP. Sprawozdanie finansowe przedstawił druh Stankiewicz Rafał, natomiast komisji rewizyjnej druh Gardzisz Tomasz, składając jednocześnie wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi za działania w 2018 roku. Na zebraniu stawiło się 18 strażaków na stan 30, co stanowi 60%. Niższa frekwencja niż w ubiegłych latach wynikała z przesunięcia terminu zebrania; przyśpieszenia o miesiąc czasu, co spowodowało, iż nie wszyscy mogli zmienić swoje plany.

Strażacy na sali obrad.

Przydzebra 4

Obecni byli goście; prezes gminny OSP druh Władysław Łukasik, komendant gminny OSP druh Nawrocki Jacek, oraz radna powiatu wąbrzeskiego Hanna Kwiatkowska.

Przydzebra 3

 Damian Stankiewicz, Władysław Łukasik, Jacek Nawrocki.

 

 W roku 2018 nasi strażacy uczestniczyli w 5 akcjach ratowniczych. Klasyfikujemy to jako miejscowe zagrożenia. Wyjazdy do akcji dotyczyły głównie zdarzeń na terenie ośrodka wypoczynkowego.

Najczęściej uczestniczyli w akcjach strażacy: Damian Stankiewicz – 5 razy Łukasz Dankowski – 4, Rafał Stankiewicz 4. Dla należytego przygotowania się do niesienia pomocy strażacy w ubiegłym roku szkolili się. I tak: 5 naszych członków ukończyło następujące szkolenia, w tym:

-dwóch członków - szkolenie podstawowe strażaków ratowników,

- dwóch członków - szkolenie z kwalifikowanej pierwszej pomocy,

- jeden członek - szkolenie kierujący działaniem ratowniczym (dowódców).

Zarząd OSP za szczególną służbę w 2018 roku wyróżnił Monikę Czerwińską, Piotra Czerwińskiego i Marcina Sipaka.

 W ubiegłym roku nasza jednostka wzbogaciła się o następujący sprzęt ze środków własnych:

- dwa komplety ubrań do usuwania gniazd owadów błonkoskrzydłych,

- pilarkę spalinową,

- siekierę, młot, sito kominowe, rozsiewacz do sorbentu, 5 sztuk węży w-52 i 2 sztuki w-75, bosak, siodełko wężowe w-75, łom, nożyce do przecinania prętów, 2 pary gumowych butów strażackich, 10 pachołków drogowych i wiele drobnego niezbędnego sprzętu. Zakupiono również ubranie specjalne.

Wystąpiliśmy do  funduszu sprawiedliwości z którego zakupiono piłę spalinową.

Ponadto wykonaliśmy naprawy ze środków własnych w samochodzie Star 244; naprawę rozrusznika, układu hamulcowego, układu chłodniczego, naprawę przedniego koła, dokonano też wymiany płynów eksploatacyjnych. 

Należy dodać, iż z budżetu gminy otrzymaliśmy 4 mundury wyjściowe, 2 nowe akumulatory do Stara 244. Dużo funduszy z budżetu poszło także na zapewnienie gotowości bojowej naszej jednostki; paliwo, ekwiwalent, energia, ubezpieczenia, itd.

W ubiegłym roku nasza OSP wygrała gminne zawody sportowo pożarnicze, a na powiatowych zawodach zajęła 2 miejsce. Uczestniczyliśmy także w obrzędach kościelnych, zabezpieczaliśmy dożynki gminne w Ryńsku, przygotowaliśmy boisko sportowe do organizacji gminnej ligi piłkarskiej. Na bieżąco kosimy trawę na boisku sportowym, wokół remizy i świetlicy. 

W dyskusji podnoszono następujące kwestie:

- awaryjność Stara 244, (dyskutowano o jego przydatności dla naszej OSP),

- omawiano organizację gminnych obchodów dnia strażaka, które w tym roku odbędą się w Przydworzu w dniu 11 maja na  terenie ośrodka wypoczynkowego.

- rozważano możliwość i wnioskowano o pozyskanie w przyszłości samochodu SLRt bądź GLBA-Rt z uwagi na licznie występujące miejscowe zagrożenia na ośrodku wypoczynkowym.

Na zakończenie prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP Władysław Łukasik podziękował druhom z Przydworza za aktywną działalność; za udział w szkoleniach które strażacy ukończyli w ubiegłym roku; za bardzo dobre wyniki na zawodach pożarniczych; za przygotowanie boiska sportowego do gminnej ligi piłkarskiej; oraz za utrzymanie porządku wokół remizy i świetlicy.

Po zakończeniu zebrania wszyscy częstowali się ciepłym posiłkiem, który przygotowały nam nasze Dziewczyny. 

 Na zakończenie zebrania, tak dla pamięci zbiorowe zdjęcie uczestników zebrania.

 Przydzebra 2

 

 

 

 

 

 

 

Kategoria: /