Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Zebranie OSP Osieczek '2019'

Janusz Marcinkowski

Zebranie sprawozdawcze OSP Osieczek ‘2019’

 Opracowanie Janusz Marcinkowski na podstawie materiałów i zdjęć Małgorzaty Boroch.

-----------------------------------

Zebranie zwołano na dzień  8 lutego 2019 r. w świetlicy OSP. W OSP Osieczek łącznie z osobami wspierającymi służy 67 strażaków. Jest też Jednostka Operacyjno Techniczna – strażacy przygotowani do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych.

osieczekzbr 3

OSP Osieczek Pańmi stoi! Druhny na zebraniu. Z prawej współautorka notatki z zebrania Małgorzata Boroch.

osieczekzbr 1

Zebranie otworzył prezes OSP Roman Witomski. W zebraniu uczestniczyli goście; Leszek Talarek w-ce prezes powiatowy OSP, st. bryg. Janusz Woźniak komendant powiatowy PSP, Grzegorz Komorowski komendant gminny OSP.

Prezes Roman Witomski otworzył zebranie…

osieczekzbr 2

Obecny  Krzysztof Zieliński wójt gminy Książki i jednocześnie naczelnik OSP Osieczek. On też pełniąc jeszcze funkcję w OSP przedstawił działania OSP w 2018 roku. Były to między innymi:

- udział w zawodach sportowo – pożarniczych – gminnych i

powiatowych, w zawodach Oldboys oraz w strażackim turnieju

pływackim,

- strażacy brali też udział w uroczystościach religijno – patriotycznych na

terenie gminy Książki,

- jednym z najważniejszych wydarzeń roku 2018 była organizacja

obchodów 70 lecia funkcjonowania OSP w Osieczku,

- strażacy w Osieczku stanowią ochronę bezpieczeństwa na terenie gminy.

W 2018 roku wyjeżdżali do akcji ratowniczo – gaśniczych 6 razy. Jednostka , chociaż nie jest w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym, ma  obowiązki bycia przygotowanym do prowadzenia takich akcji.

W 2018 roku strażacy pozyskując przychylność gminy i sponsorów (fundusz MSWiA) dokonała szeregu prac modernizacyjnych i remontowych:

- w garażu; ocieplono sufit, wymieniono oświetlenie (lampy), odnowiono posadzki i wymalowano pomieszczenia.

- zakupiono radiotelefon,

- wymieniono w remizie 16 sztuk okien różnych wielkości,

-zakupiono zestaw akumulatorów do samochodu pożarniczego,

Zakupiono zestaw ratownictwa medycznego, deskę ortopedyczną, agregat prądotwórczy, pilarkę spalinową.

Oprócz tego strażacy z Książek przekazali dla OSP w Osieczku nożyco – rozpieraki do prowadzenia akcji ratowniczych.

Przedstawiono również sprawozdanie z finansów – druhna Elżbieta Obremska, natomiast sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o absolutorium dla zarządu przedstawił jej przewodniczący Benedykt Makowski.

Po zakończeniu dyskusji nad sprawozdaniami wniosek o udzielenie absolutorium poddano głosowaniu. Zebrania udzieliło zarządowi jednogłośnie.

Zebranie podjęło również kwestię zmiany na stanowisku naczelnika OSP w związku z wyborem Krzysztofa Zielińskiego na wójta gminy.  Funkcję naczelnika powierzono Lucjanowi Janke, a jego zastępcy Andrzejowi Borochowi.

Wójt gminy Książki …Krzysztof Zieliński

osieczekzbr 5

Naszemu Druhowi  Życzymy szczęśliwych rządów w gminie Książki.

Goście strażaków.

osieczekzbr 4

Od lewej; Leszek Talarek, st. bryg. Janusz Woźniak, Grzegorz Komorowski.

 Na zebraniu wystąpili goście, którzy podkreślali dobrą pracę strażaków OSP Osieczek. Były także życzenia pomyślnej służby w 2019 roku. Panie – druhny z OSP, jak zwykle podjęły obradujących ciepłym i smacznym posiłkiem.

 

Kategoria: /